Uddannelsesdirektør: Sygeplejersker mangler uddannelse i kræftsygepleje

DEBAT: Politikerne har forsvindende lidt fokus på, om sygeplejerskerne løbende får kompetencerne til, at de kan løfte den store sundhedsopgave med flere ældre borgere, mener uddannelsesdirektør fra Københavns Professionshøjskole.

Af Tove Hvid Persson
Direktør for videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole

Politikerne på Christiansborg slås i disse dage om, hvem der vil uddanne og ansætte flest sygeplejersker på landets hospitaler.

Lad det være sagt med det samme: Det er positivt, at politikerne omsider er ved at indse, at vores dygtige sygeplejersker løber alt for stærkt.

Til gengæld er der forsvindende lidt fokus på, om sygeplejerskerne løbende får de rette kompetencer til at løfte den store sundhedsopgave, der venter forude med 80.000 flere ældre borgere over 80 år i 2025. Det er en stigning på hele 30 procent.

Det er især inden for kræftbehandlingen, at sygeplejerskerne står over for en stor udfordring.

Vi ved, at risikoen for kræft stiger med alderen, og de seneste tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der er 37.200 borgere, der får konstateret kræft om året.

Det tal forventes at stige til 48.200 borgere om 20 år − primært på grund af det stigende antal ældre.

Sygeplejerske skal kvalificeres fagligt
Københavns Professionshøjskole tilbyder derfor en specialuddannelse i kræftsygepleje for sygeplejersker.

Det gør vi som den første professionshøjskole i Danmark i samarbejde med Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen.

Sygeplejerskerne skal kvalificeres til fagligt at indgå i komplekse pleje- og behandlingsteams på kræftområdet.

Et behov, som er blevet yderligere aktualiseret i forbindelse med regeringens sundhedsreform, hvor hele kræftområdet har fået en fremtrædende placering, og hvor politikerne lægger op til at rykke flere opgaver fra regionerne og ud i kommunerne.

Særlig pulje skal oprettes
Det er dog alt for sjældent, at kommuner og regioner kan finde midlerne til at sende sygeplejersker på efteruddannelse og kan overskue at mangle endnu flere sygeplejersker på den travle hospitalsgang eller i kommunerne.

Vi videreuddanner langtfra nok sygeplejesker inden for kræftområdet, og på vores seneste hold var der blot 25 kursister fra Region Hovedstaden. Det er et forsvindende lille tal, når man sammenligner med antallet af kræftpatienter.

Vores vurdering på Københavns Professionshøjskole er, at der skal videreuddannes mindst dobbelt så mange sygeplejersker for at løfte opgaven.

Det kræver, at politikerne – både lokalt, regionalt og nationalt – sætter en forpligtende målsætning og afsætter en særlig pulje til videreuddannelse i sundhedsreformen.

Kræftbehandlingen er i dag langt mere kompliceret og specialiseret end tidligere, og det kræver videreuddannelse på højt niveau – også til sygeplejersker. 

Kræft er en frygtet og kompleks sygdom, og vores sygeplejersker skal derfor have de bedste forudsætninger for at hjælpe, støtte og behandle patienterne.

Forrige artikel Forskerklummen: Der er et betydeligt uudnyttet arbejdskraftpotentiale hos ældre Forskerklummen: Der er et betydeligt uudnyttet arbejdskraftpotentiale hos ældre Næste artikel Radikal: Dogmatisk at kræve samme behandlingsgaranti for alle sygdomme Radikal: Dogmatisk at kræve samme behandlingsgaranti for alle sygdomme
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.