Alternativet: Grøn omstilling trænger til gearskifte

DEBAT: Transportsektoren står over for en betydelig udfordring, hvis de grønne mål for 2030 skal indfries. Vejen frem er roadpricing, der både kan regulere trafikken og forbedre samspillet mellem offentlig og privat transport, skriver Roger Matthisen (ALT).

Placeholder image
Regeringen bør indføre landsdækkende roadpricing, skriver Roger Matthisen (ALT).  Foto: Folketinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Roger Matthisen (ALT)
Ordfører for mobilitet og infrastruktur

Da regeringen ved sin indtrædelse sidste år lagde op til at se på de danske bilafgifter, var det en udmelding, som vi i Alternativet så særdeles positivt på.

Desværre resulterede det ikke i en grøn reform af afgiftssystemet, og regeringens løsning rummer heller ikke mange perspektiver for, hvordan vi kan løse biltrafikkens udfordringer i forhold til både øget trængsel og miljøbelastning.

Ny kurs
Transporten i Danmark står for 30 procent af vores klimabelastning, og især vores vejtransport er drevet næsten udelukkende af fossile brændstoffer. Derfor er det afgørende, at vi tager nogle vigtige skridt i retningen af et afgiftssystem, der kan understøtte den nødvendige grønne omstilling af vores transportsektor.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk 

For omstillingen af vores transportsektor trænger til et gearskifte. Det blev også mandag slået fast i en rapport fra Klimarådet, som konkluderer, at transportsektoren står over for en betydelig udfordring, hvis vi skal indfri de grønne mål for persontransport-sektoren frem mod 2030.

Det kræver altså en politisk indsats og vilje til at se på de reduktionspotentialer, der ligger i vejpersonstransporten. Fremskrivninger viser, at vores behov for at transportere os selv fortsat vil stige, og vi er derfor tvunget til at se på en omlægning af det nuværende system.

Det skal være en politisk ambition at indrette afgiftssystemer, hvor sigtet er at fremme klima-og transportpolitiske målsætninger fremfor at hænge fast i et fokus på at sikre en indtægt til statskassen.

Roger Matthisen (ALT), Ordfører for mobilitet og infrastruktur

Roadpricing er vejen frem 
I Alternativet ser vi gerne, at afgiftskabalen falder til fordel for et landsdækkende, GPS-baseret roadpricing-system. Det er et stærkt redskab til at regulere trafikken – både hvad angår trængsel og miljøbelastning, og som én måde til effektivt at igangsætte en grøn omstilling af vores transportsektor.

Jeg betragter det lidt som et ’kørsels-abonnement’, hvor prisen af din kørsel fastsættes af, hvilken bil, du kører i, hvor du kører henne og i hvilket tidsrum. Således kan systemet rumme flere dimensioner, hvor der både kan tages højde for geografi (landområder og by), offentlig transport, tidszoner samt bilens miljøbelastning.

Ideen er velkendt, og har af flere gange været anbefalet af forskere og eksperter på området. Nu igen også af Klimarådet.

Start med pilotprojekt
En sådan differentieret takstmodel har mange fordele, da de både kan regulere trafikken, men også forbedre samspillet mellem offentlig og privat transport, samt fremme samkørselsordninger. Vi håber derfor, at regeringen har lyst til at iværksætte et pilotprojekt, så vi kan blive klogere på de muligheder, som en sådant ’kørsels-abonnement’ rummer. Teknologien er der, og man kunne via forsøg eksperimentere med forskellige takster for at undersøge effekterne af forskellige modeller.

Det er netop systemets fleksibilitet, der er dets store fordel. Vi kan tilpasse modellen efter, hvilket samfund vi gerne vil understøtte. Vi kan altså skræddersy systemet og indbygge incitamenter for, at vi som borgere også har lyst til at ændre vores adfærd og præferencer for at transportere os bæredygtigt rundt. Det er samfundsøkonomisk rentabelt, både hvad angår trafikstøj, luftforurening og trængslen, som koster dyrt i forsinkelsestimer, samt udseendet af vores bilpark i transitionen mod el. Det kræver naturligvis, at taksterne er gennemsigtige og letforståelige, så mulighederne ved at ændre kørselsadfærd fremstår klart.

Roadpricing er også interessant i forhold til at gøre det billigere at køre bil der, hvor der ingen alternative transportmuligheder findes. Det gælder særligt i landdistrikterne, hvor den lokale bus kun kører få gange om dagen.

Det skal derfor fremadrettet være en politisk ambition at indrette afgiftssystemer, hvor sigtet er at fremme klima-og transportpolitiske målsætninger frem for at hænge fast i et fokus på at sikre en indtægt til statskassen.

Omtalte personer

Roger Courage Matthisen

Fhv. MF (ALT), grundlægger og direktør, Courage Institute, skuespiller, foredragsholder
bachelor i drama, skuespil og teaterhistorie (Statens Teaterskole 2003), bachelor i økonomi, engelsk og kommunikation (CBS 2009)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser