Peter Skaarup
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvor mange anholdelser og sigtelser relateret til grænseoverskridende kriminalitet har der været, som politiet i Københavns Lufthavn har foretaget?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Retsudvalget, Spørgsmål 903

Vil ministeren redegøre for, hvor mange anholdelser og sigtelser relateret til grænseoverskridende kriminalitet, som politiet i Københavns Lufthavn har foretaget i perioden 2019-2024, og vil ministeren herunder redegøre for sagerne fordelt på sagstype og fordelt på år?

Svar fra torsdag den 16. maj 2024

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en vedrørende ”grænseoverskridende kriminalitet”, idet der ikke eksisterer en særskilt gerningskode vedrørende dette. Det vil derfor kræve en manuel gennemgang af alle straffesager i Københavns Lufthavn at konstatere, hvilke sager der indeholder et grænseoverskridende element.

Rigspolitiet har derfor til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Københavns Politi om antallet af sigtelser for straffelovsovertrædelser generelt i Københavns Lufthavn. Det bemærkes, at det ikke er muligt at lave et datatræk vedrørende antallet af anholdelser.

Københavns Politi har på baggrund af en søgning i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) oplyst følgende:

2024 269 Københavns Politi har konkret i forhold til antallet af sigtelser i 2022 bemærket, at 3.391 sigtelser vedrører samme straffesag om udstedelsen af lægeattester uden at være tilstrækkeligt certificeret hertil.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at søgningen er baseret på en geografisk afgrænsning lavet af politikredsen. Det kan privat beboelse, sommerhusområder, parkeringsområder mv. indgår i opgørelsen.

Rigspolitiet skal afslutningsvis generelt bemærke, at POLSAS er politiets journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Opgørelserne fra POLSAS er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelserne som udgangspunkt ikke er endelige. Der vil således kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysninger i opgørelsen, idet der kan forekomme efterregistreringer.”

0:000:00