Taxifører: Sikkerhed frem for alt

DEBAT: Udgangspunktet for en ny lov for taxibranchen kræver, at den tager udgangspunkt i kunden, for kundens tryghed er særlig vigtig, skriver formand for Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD), Søren H. Nicolaisen. 

Af Søren H. Nicolaisen, 
Formand for Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)

Som udgangspunkt finder vi oplægget fra Transportministeriet positivt, og vi noterer os, at rigtigt mange af de punkter, vi selv (gennem netværket DANSK TAXI) har fremsat over for Transportudvalget, synes at være medtaget i regeringsoplægget.

Der er naturligvis også punkter, hvor TiD ser noget anderledes på sagerne end regeringen. Som udgangspunkt er det et krav til en ny lov, at den tager udgangspunkt i kunden.

Kunden i en taxi skal følge sig tryg. Der skal være sikkerhed for, at chaufføren er godkendt og over for myndighederne har forevist dokumentation for, at denne er har en ren straffeattest og et helbred, der forsvarer, at taxituren kan gennemføres på forsvarlig vis. Der skal være sikkerhed for, at man ikke pludselig bliver præsenteret for en taxiregning der er 4 gange højere end normalt, og der skal være sikkerhed for, at en taxi er korrekt forsikret.

Dertil er det optimalt, at en taxichauffør i dag også har en børneattest og har gennemført en række kurser i førstehjælp og befordring af befolkningsgrupper, der måske ikke alle er lige enkle at gå til og kræver mere af chaufføren.

Forskel mellem by og land 
Derfor er det også vigtigt, at en ny taxilov også tager højde for de meget store forskelle, der er i taxikørsel i de store byer i modsætning til taxikørsel i de tyndere befolkede områder. Her halter regeringsoplægget en hel del, og der skal rykkes på nogle områder her, før slutresultatet er brugbart.

Hvor en stor del af kørslen i byerne er hurtige gadeture eller her og nu-bestilte ture, så er de ture, der udføres af taxier på landet, overvejende kørsler i kommunalt eller regionalt regi. Dette stiller helt andre krav, som en taxilov skal leve op til.

I dag er der 4 forskellige vogntyper under taxiloven. Ud over de traditionelle taxier med grønt tagskilt, som vi kender dem, så er der sygetransporter, limousiner og OST-biler. En ny lov bør samle disse 4 typer til en type, der kan udføre alle opgaver.

Til gengæld kan vi ønske en liberalisering inden for turformidlingen af offentlig servicetrafik (Flextrafik). Hvorfor sidder trafikselskaberne i dag med et monopol på dette? Det er der intet belæg for at opretholde, idet også de teknologisk moderne taxicentraler med lethed vil kunne håndtere denne formidling mindst lige så godt, om ikke bedre.

Skal lære af tidligere fejl 
Et af de områder der er meget i fokus, er problematikken omkring beskatning.

I 1990 foretog man i Sverige en fuldkommen afregulering af taxibranchen i det håb, at man derved opnåede bedre service og lavere priser. Det er lidt det samme håb, man læser i regeringsoplægget.

Desværre opnåede man ingen af delene, men til gengæld sås et boom i antallet af skattesager, hvor taxierne ikke havde indberettet til Skattverket.

Den fejl skal vi ikke gentage her, men lære af broderlandets erfaringer. Vi skal være åbne for brug af ny teknologi og fx via apps lade en del af de trivielle kontrolfunktioner erstatte den gammeldags papir og kuglepen-løsning, som loven i dag kræver.

Men det er også vigtigt at fastslå, at en app ikke kan stå alene. Undersøgelser fra Sverige viser, at det er nødvendigt at sikre en sammenhæng mellem taxiens kontroludstyr og den app, der anvendes, så det sikres, at der ikke fifles med skatten.

En app kan ganske vist redegøre for de ture, der er gået gennem denne, men kan indlysende nok ikke ”se” de ture, der er gået udenom. Derfor skal kontroludstyret fastholdes i en ny taxilov som et meget væsentligt punkt.

Bilens sikkerhedsudstyr skal også være i orden. Oplægget fra ministeren lægger da også op til, at bilerne som nu skal synes en gang årligt. Til gengæld ønsker ministeren at fjerne et meget vigtigt stykke sikkerhedsudstyr fra bilerne, overvågningskameraet.

Sikkerhed frem for alt
Siden indførelsen af tvunget kameraovervågning i taxierne er antallet af overfald mod chaufførerne faldet markant, og det gælder overalt i verden, man har indført kameraer i taxierne. Et kamera rummer også en beskyttelse for kunderne, idet det samtidig kan afgøre ubehagelig konflikter, om hvad kunder eventuelt kunne have oplevet i taxien.

Kameraet skal blive i taxierne. Sikkerhed frem for alt, det skal der ikke gås på kompromis med.

Endelig er det et ønske, at man sikrer ved lov, at der ikke etableres et gråt arbejdsmarked, hvor forholdene ikke er i orden, navnlig ikke når der køres offentlig servicetrafik.

Vi vil ikke se taxier eller OST-biler, hvor chaufføren til en sulteløn er nødt til at have en 16-timers arbejdsdag for at få økonomien til at hænge sammen til fare for både sig selv, kunderne samt de øvrige trafikanter. Igen er det sikkerhed frem for noget.

Vi glæder os til at debattere ny taxilov med ministeren, idet vi går åbent og konstruktivt ind til forhandlingerne i den tro, at et bredt folketingsflertal vil være det bedste for taxibranchen.

Forrige artikel Rederierne: EU's digitale skibsfart er en dundrende fiasko Rederierne: EU's digitale skibsfart er en dundrende fiasko Næste artikel Forbrugerrådet: Gode takter i ny taxilov Forbrugerrådet: Gode takter i ny taxilov
Taskforce retter skarp kritik mod Trafikstyrelsen

Taskforce retter skarp kritik mod Trafikstyrelsen

MISINFORMATION: Ny rapport finder stærkt kritisable forhold i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håndtering af sagen om en politianmeldt tidligere luftfartslæge. En chokeret transportminister lader nu advokater undersøge departementets rolle i sagen.