Buksti: Rederiforening har gammeldags opfattelse af transport

REPLIK: Der er langt mere direkte erhvervspolitik inden for Transportministeriets område, end der er i Erhvervsministeriet. Derfor kan søfart nemt høre under Transportministeriet, skriver tidligere trafikminister Jacob Buksti (S) i en replik til Anne Steffensen, direktør for Danmarks Rederiforening.

Af Jacob Buksti (S)
Tidligere trafikminister

I en replik til mit indlæg om nødvendigheden af en samlet, offensiv transportpolitik, som også må omfatte søfarten, mener direktøren for Danmarks Rederiforening, Anne Steffensen, at jeg ”skal sætte kikkerten for det andet øje”.

Hun skriver, at jeg må forstå, at det er ”meget svært – og også forkert – at sammenligne skibsfartens behov med andre transportformer som tog og vejtransport, hvor infrastrukturen binder Danmark sammen”.

Transport er også erhverv
Jeg er da ganske klar over skibsfartens særlige problemstillinger, blandt andet som et af Danmarks største eksporterhverv.

Men jeg må indrømme, at jeg finder det ret forstemmende, at Anne Steffensen tilsyneladende ikke har forstået min pointe, men blot fremkommer med den sædvanlige argumentation fra søfartens side med udgangspunkt i, at Transportministeriet fortsat primært er et ministerium udelukkende for infrastruktur.

Det er en argumentation, der gav mening, da ministeriet var Ministeriet for Offentlige Arbejde, og også da det blot hed Trafikministeriet. Men hele idéen med at kalde det Transportministeriet kan jo ikke blot være at give det et nyt navn. Hele øvelsen burde jo gå ud på at gøre hele transportpolitikken til en offensiv del af en aktiv samfundsmæssig og erhvervspolitisk udvikling.

Man kan således udmærket argumentere for, at der er langt mere direkte erhvervspolitik inden for Transportministeriets område, end der er i Erhvervsministeriet.

Rederiforeningen bør se fremad
Desuden er det påfaldende, at Anne Steffensen tilsyneladende har en meget snæver – og vel også gammeldags – opfattelse af, hvad tog- og vejtransport, og vel også luftfart, går ud på.

I det moderne samfund er der jo ikke blot tale om infrastruktur, men om stærkt konkurrenceudsatte sektorer med udfordringer som sikkerhedsmæssige forhold, udflagning, social dumping, lige konkurrencevilkår osv. Forhold, som jo ikke afviger afgørende for, hvad der er tilfældet for skibsfarten.

Det er vel heller ikke helt logisk, at en lang række opgaver, der tidligere lå i det nedlagte Farvandsdirektoratet, nu er placeret under Erhvervsministeriet og ikke Transportministeriet.

Endelig er Udenrigsministeriet jo en vigtig part, når det drejer sig om de internationale aspekter af en offensiv samlet transportpolitik, herunder også skibsfartens vilkår – hvilket jeg er sikker på, at Anne Steffensen ved bedre end nogen.

Så mit råd til Rederiforeningen er: Prøv nu at løfte blikket fra bakspejlet og se fremad.

Forrige artikel Barfoed: Infrastrukturen er svækket siden 2011 Barfoed: Infrastrukturen er svækket siden 2011 Næste artikel Tunnelsynet Femern-debat mangler perspektiv Tunnelsynet Femern-debat mangler perspektiv