Dansk Erhverv: Klimavenlig transport kører også på andet end el

DEBAT: Det offentlige skal gå forrest i den grønne omstilling af transportområdet, hvor klare miljøzoner og infrastruktur for alternative drivmidler spiller en stor rolle. Det skriver Christoffer Greenfort fra Dansk Erhverv. 

Af Christoffer Greenfort
Chefkonsulent, Transport og Infrastruktur, Dansk Erhverv

Der er ingen tvivl om, at enhver skal gøre sit for at dæmme op for de stigende klimaudfordringer og leve op til de klimamål, som vi har forpligtet os til nationalt og internationalt.

Transportbranchen arbejder allerede fokuseret på sin overgang til en grønnere hverdag og er allerede kommet godt i gang.

Det er derfor positivt at læse det lækkede regeringsnotat, hvor der lægges op til ambitiøse tiltag for at nå de forudsatte mål blandt andet inden for transportområdet.

Det offentlige som bannerfører
Hvis de gode intentioner rent faktisk skal munde ud i håndgribelige resultater, så er det helt essentielt, at det offentlige går forrest og samtidig skaber et incitament for andre til at være med i processen.

Inden for transportområdet er det for eksempel helt nødvendigt med en national strategi for udbredelsen af en solid og tilstrækkelig infrastruktur for alternative drivmidler.

Vi har brug for en samlet plan og tidshorisont, så de virksomheder, der investerer store summer i miljøvenlige køretøjer, har en sikkerhed for, at de også kan bruges i hverdagen. Udrulning skal ske i samarbejde mellem det offentlige og de private aktører på området.

Klare linjer for miljøzoner
Vi må også anerkende, at det er nødvendigt at gøre noget i vores storbyer, i takt med at der kommer flere og flere køretøjer på deres veje. Her kan miljøzoner være et effektivt virkemiddel, men de skal gennemtænkes, da vi også har et voksende behov for at få varer ind til byerne og deres borgere.

Regeringsnotatet lufter muligheden for, at der åbnes op for etablering af flere lokale miljøzoner i mindre byer, hvis lokalområdet skønner, der er brug for det.

En bedre løsning vil være at arbejde for harmonisering af reglerne for miljøzonerne, så der skabes klarhed og sikkerhed for, hvor og hvornår der er særlige krav til køretøjerne. Det er dyrt og vanskeligt for en virksomhed at leve op til et kludetæppe af forskelligartede miljøkrav, der ændres fra by til by. Derfor skal der være ens krav på tværs af EU.

El ikke eneste alternative drivmiddel
Der er ingen tvivl om, at fossilt brændstof er ved at sejle ud mod solnedgangen. Det er fint, men tempoet skal overvejes nøje.

El har længe haft den altoverskyggende hovedrolle, når snakken faldt på alternative drivmidler. Endda til en grad, der nærmest har gjort el til synonym for alternative drivmidler. Vi er kommet langt med el, men der er stadig andre former for alternative drivmidler, som for eksempel brint, der kan give endnu bedre alternativer på lidt længere sigt.

Vi bør derfor stadig have et teknologineutralt fokus, når fremtidens infrastruktur for drivmidler skal etableres.

Overgangen skal også ske med respekt for den almindelige afskrivningsperiode for de forskellige former for køretøjer, der repræsenterer en stor udskrivning for især de små vognmænd og den enkelte borger.

Derudover skal der være reelle anvendelige alternativer til de fossile køretøjer, hvilket endnu ikke er tilfældet for den tunge godstransport.

Klimakrav er også kundekrav
Vi er kommet i gang, men vi kan hver især gøre endnu mere. Ved at nytænke vores virksomheder og dagligdag bliver vi mere bevidste om vores klimaaftryk. Måske kræver det endda ikke så meget at gøre det grønnere?

Her kommer også kundekrav ind. Det hjælper ikke meget, at den enkelte virksomhed investerer i miljørigtigt udstyr, hvis kunderne ikke vil betale merprisen.

De mange valg, vi som forbrugere træffer i dagligdagen, når vi køber varer og services, er en stærkt medvirkende faktor til, hvor grønne investeringer erhvervslivet foretager. Kunden har altid ret.

Forrige artikel SLD: Udstationeringsregler skal ikke gælde internationale transporter SLD: Udstationeringsregler skal ikke gælde internationale transporter Næste artikel ITD: Beskyldninger om landsforræderi er ren mudderkastning ITD: Beskyldninger om landsforræderi er ren mudderkastning