Dansk Jernbaneforbund: Vi skal have den grønne omstilling på skinner

DEBAT: Vi kan ikke alene satse på el- og brintbiler. Klimavenlige drivmidler løser hverken trængsels- eller støjproblemer. Kun toget klarer alle tre udfordringer på én gang: Mindre CO2-udledning, mindre trængsel og mindre støj, skriver Henrik Horup.

Af Henrik Horup
Formand for Dansk Jernbaneforbund

I 2009 indgik et bredt flertal den store trafikaftale ”En grøn transportpolitik”.

Alle Folketingets daværende partier – på nær Enhedslisten – var med. Ambitionerne var flotte og rigtige: Transportens CO2 udledning skulle ned. Det samme galt trængsels- og støjproblemerne.

Løsningen var, at fremtidens trafiktilvækst primært skulle bæres af den kollektive trafik. Ingeniøren har netop gjort regnebrættet op og resultatet er nedslående:

Transportens CO2-aftryk er ikke faldet på trods af teknologiske landvindinger. Der er hverken blevet mindre trængsel eller mindre støj.

Fyldte biler, tomme toge
Og det skyldes, at privatbilismen er i heftig vækst: Vi kører 14 procent længere i bil end for 10 år siden – og vi har fået 600.000 flere biler.

Omvendt oplever toget ingen vækst. Så mens vores samlede transport stiger, så falder andelen af kollektive kilometer – stik imod intensionen.

Antallet af personkilometer kørt med toget i Danmark har været stort set uændret de sidste 10 år – på trods af at metroen trækker flere passagerer og letbanen i Århus er kommet til. Passagerne siver stille men konstant fra landsdelstrafikken.

Toget hitter i nabolandende
Det er ingen naturlov, at det skal være sådan. Kigger vi til vores nabolande er billedet et helt andet: I Tyskland bliver der kørt 20 procent flere personkilometer med tog i dag end for 10 år siden. Billedet er det samme i Norge.

I Storbritannien kører de 25 procent flere personkilometer i toget. Sverige kan prale af en stigning på hele 30 procent - toget vinder markedsandele fra bilen og flyet.

Et land som Spanien kan smykke sig med samme vækst som Sverige. Italien er tæt på.

I vores nabolande har man satset massivt på jernbanen og det har båret frugt. Det burde Danmark lære af.

Vi hænger i bremsen, hvis vi sammenligner vores jernbaneinvesteringer med vores nabolandes.

Toget opfylder kravene 
Derfor er det også bekymrende, at Transportminister Benny Engelbrecht udtaler til Ingeniøren, at ”Nøglen til at nedbringe CO2-udledningen fra transporten er at få biler og lastbiler over på mere klimavenlige drivmidler”.

Jeg kan kun opfordre transportministeren til straks at gøre plads til mere end én nøgle i hans nøglering. Vi kan ikke nøjes med alene at satse på el- og brintbiler.

Klimavenlige drivmidler løser hverken trængsels- eller støjproblemer. Kun toget klarer alle tre udfordringer på én gang: Mindre CO2-udledning, mindre trængsel og mindre støj.

Oveni er toget en langt sikre transportform end bilen. Derfor skal vi have den grønne omstilling på skinner. Præcis som i vores nabolande.

Forrige artikel Debat: Der er mange gode grunde til at bygge havnetunnel Debat: Der er mange gode grunde til at bygge havnetunnel Næste artikel R & K til EL i København: El-løbehjulsforbud er selvmål for innovationen R & K til EL i København: El-løbehjulsforbud er selvmål for innovationen