Dansk Persontransport: Grønne ambitioner skaber ikke efterspørgsel

DEBAT: Landets vognmænd for persontransport er klar til at bidrage til den grønne omstilling. Men det er stadig et uomgængeligt faktum, at den erhvervsmæssige persontransport i Danmark fungerer på markedsvilkår, skriver Michael Nielsen, direktør i Dansk Persontransport.

Af Michael Nielsen
Administrerende direktør i Dansk Persontransport

Ambitionerne var store i regeringens udspil 'Sammen om en grønnere fremtid', der blev lanceret i efteråret – og det er svært ikke at tolke udspillet som en af de første kugler, der blev støbt til den klimadebat, som utvivlsomt vil blive en væsentlig del af den kommende valgkamp.

Det skortede da heller ikke i udspillet på udmeldinger om bussernes og taxiernes fremtid.

Senest i 2030 skal alle taxier i Danmark være nulemissionsbiler, mens al offentlig indkøbt buskørsel i byerne fra samme år ikke må udlede luftforurening eller CO2.

Ambitioner skaber ikke udbud
Det er fornuftigt med ambitioner på klimaets vegne.

Det står dog lidt mere uklart i regeringens udspil, hvorledes ambitionerne skal finansieres.

En vigtig kamp i valgdebatten – og et punkt, hvor den klimabevidste vælger skal spidse ører – kommer til at handle om, hvem der kan overbevise os alle om, at de vil sætte økonomisk handling bag ordene.

Der er ingen tvivl om, at landets vognmænd for persontransport er klar til at bidrage til den grønne omstilling. Men det er stadig et uomgængeligt faktum, at den erhvervsmæssige persontransport i Danmark fungerer på markedsvilkår.

Hvis der ikke er en efterspørgsel på klimavenlige transportløsninger til passagererne, ja, så vil de vognmænd, der investerer i klimavenlige løsninger, være de første til at gå konkurs.

Det er markedsøkonomi for begyndere, men alligevel en vigtig lektion, hvis man skal skille skidt fra kanel og ambitioner fra realiteter i klimadebattens mange skåltaler.

Tilskud til at kickstarte omstillingen
I Dansk Persontransport er vi ikke i tvivl om, hvorledes man fra politisk hold kan stimulere efterspørgslen på grøn omstilling i persontransporten.

Først og fremmest bør politikerne afsætte konkrete beløb til støtte for køb og leasing af lav- og nulemissionstaxier, som det også blev anbefalet fra den grønne taxikommission for snart ti år siden.

Tilkendegivelser om ladestandere og holdepladser reserveret til eltaxier er fine ideer isoleret set, men næppe nok til at kickstarte en grøn omstilling af taxibranchen.

Som det er i dag, er rammerne i udbuddene for bustrafik og anden erhvervsmæssig persontransport også for snævre til at løfte de store ambitioner.

Det er på tide, staten går ind og tager et større ansvar for, at de kommunale og regionale udbud for den kollektive buskørsel og persontransport styres i en grøn retning.

Ulogisk
Implementeringen af alternative drivmidler i bus- og taxitrafikken koster penge og er forbundet med betydelige risici, som den enkelte operatør ikke kan håndtere alene.

Staten er ofte en aktiv økonomisk medspiller, når kommuner og regioner skal investere i ny, klimavenlig, skinnebåren trafik.

Det er direkte ulogisk, at staten ikke tager det samme ansvar, når kommuner med begrænsede budgetter skal nytænke og omstille busbetjeningen og flextrafikken til grønne alternativer.

En velovervejet indsats
Der skal ikke herske tvivl om, at busser og taxier er oplagte frontløbere for den grønne omstilling, og at både taxier og busser med de nuværende høje miljøkrav hver dag bidrager til at reducere klimabelastningen.

Men klimaindsatsen i bus- og taxibetjeningen skal være velovervejet. For en miljøvenlig elbus eller eltaxi er ikke meget værd, hvis den ikke har nogen passagerer.

En bus kan erstatte op mod 50 personbiler, hvad enten den kører på el, benzin eller brint. Ligeledes er den mobilitet, som taxien skaber, med til at afhjælpe trængslen og den klimabelastende beslutning, det er, når folk beslutter sig for at købe bil nummer et eller to.

Det er derfor Dansk Persontransports opfattelse, at en ambitiøs klimastrategi bør indeholde en klar styrkelse af bus- og taxibetjeningen landet over.

I forandringens iver skal vi huske, at en attraktiv bus- og taxibetjening altid har været – og fortsat vil være – en effektiv måde at aflaste både klima, trængsel og luftforurening på.

Fokuser på passagerernes behov
Bus- og taxitrafikken skal naturligvis være en del af den grønne omstilling, men vi gør klogt i at fokusere lige så meget på, at passagerernes behov bliver mødt endnu bedre, og at de bliver så tilfredse, at de rent faktisk vælger personbilen fra.

Den grønne omstilling bør med andre ord ske i et tempo, der sikrer en kvalitetsbevidst og tilgængelig bus- og taxibetjening uagtet drivmiddel.

Forrige artikel DTL: EU kaster problemerne med godstransporten ud til medlemslandene DTL: EU kaster problemerne med godstransporten ud til medlemslandene Næste artikel Brancheformand: HOT skal bane vejen for større udbud Brancheformand: HOT skal bane vejen for større udbud