Danske Rederier: Nye globale svovlkrav skal implementeres fair og korrekt

DEBAT: Hvis IMO’s nye globale svovlkrav skal blive en succes, kræver det klare retningslinjer, samt at myndighederne og operatørerne er deres anvar bevidst, da de skal sikre, at reglerne bliver overholdt, skriver Asbjørn Overgaard Christiansen.

Af Asbjørn Overgaard Christiansen
Fungerende direktør i Danske Rederier  

IMO’s endelige vedtagelse i efteråret af det såkaldte carriage ban, der for skibe uden installerede svovlrensningsanlæg forbyder brændstof ombord med en højere svovlprocent end 0,5, er en afgørende milepæl i forhold til at sikre en simpel og effektiv håndhævelse af de globale svovlkrav.

Der er dog stadig vigtige udeståender for, at den globale overgang til det 0,50 svovlholdige brændstof bliver en succes. Det gælder blandt andet tydelige retningslinjer for gennemførsel af reglerne og klare procedurer for, hvordan et rederi skal håndtere den uventede situation, at det ikke er muligt at købe 0,50 procent brændstof i en bestemt havn.

Derfor har Danske Rederier store forventninger til næste uges møde i IMO.

Tydelige regler
Køb af højsvovlsbrændstof vil være det absolut sidste valg for et rederi, da skibets systemer vil blive forurenet. Men skulle man undtagelsesvist blive nødt til at købe højsvovlsbrændstof for, at skibet kan fortsætte rejsen, så skal proceduren for, hvordan man håndterer den situation, være helt klar, så der ikke opstår tvivl om brugen af denne undtagelse.

Der er kun godt ti måneder til, at de nye krav træder i kraft, og grundig forberedelse er nødvendig, hvis overgangen fra 3,5 procent til 0,5 procent svovl i brændstoffet skal blive en succes.

Svovlkrav skal overholdes
Rederierne skal klargøre hvert enkelt skib og blandt andet sikre, at der ikke er rester af højsvovlsbrændstof, som kan betyde overskridelser af grænsen, selvom man sejler på det rigtige brændstof.

Leverandører af brændstof bør sikre, at der er tilstrækkelig lavsvovlsolie til rådighed, når man nærmer sig skæringsdatoen, og myndighederne skal være klar til at foretage havnestatsinspektioner, der adresserer de nye krav.  

Reglerne gælder uden undtagelse fra 1. januar 2020. Derfor er en grundig forberedelse afgørende, hvis overgangen til brændstof med 0,50 procent svovl skal blive en succes. Det betyder også, at klare retningslinjer for gennemførsel af reglerne vil kunne understøtte både myndigheder og operatører i at sikre, at svovlkravene bliver overholdt.

 

Forrige artikel Danske Havne og Danske Maritime: Regulering dræner Det Blå Danmark Danske Havne og Danske Maritime: Regulering dræner Det Blå Danmark Næste artikel Brintbranchen: Grøn strøm er langt bedre end afgifter Brintbranchen: Grøn strøm er langt bedre end afgifter