DF presser på for hurtig afklaring af togfondens fremtid

TIMEPLAN: Dansk Folkeparti vil have togfondens andens fase genovervejet inden et kommende valg. Forudsætningerne har ændret sig markant, lyder det fra partitoppen.

Flertallet bag fremtidens timeplan for de danske jernbaner vakler.

Dansk Folkeparti har længe været skeptisk over for realismen og fornuften i at fastholde ambitionerne i togfondens anden fase og dermed en reduktion af rejsetiden til en time på tværs af de større byer.

Nu kræver partiet de politiske drøftelser om status for togfondens anden fase fremrykket fra 2019 til i stedet at skulle afklares inden årets udgang.

Login