DTU: Nyt center bliver indgangen til vores transportforskning

DEBAT: DTU etablerer et nyt tværgående center, som bliver den samlede indgang til DTU’s transportforskning for både virksomheder og myndigheder, skriver Niels Axel Nielsen, koncerndirektør ved DTU.

Af Niels Axel Nielsen
Koncerndirektør ved DTU

DTU er nu klar med en ny organisering af transportforskningen efter analyse, møder og samtaler med blandt andet vores faglige miljøer, eksterne interessenter og myndigheder.

Som beskrevet tidligere har DTU været nødsaget til at se med nye øjne på dette forskningsområde som følge af nye økonomiske og teknologiske udfordringer, og vi har derfor valgt at nedlægge Institut for Transport som en selvstændig organisatorisk enhed. Men DTU’s forskning, rådgivning og uddannelse inden for transport fortsætter.

Sigtet med omorganiseringen er:

1. Effektivisering af driften.

2. Fokusere transportforskningen og styrke synergien med relaterede forskningsmiljøer på DTU.

3. Tilpasse organisationen til nye teknologiske muligheder og udfordringer.

Nyt transportcenter
Det mest markante ved vores reorganisering af transportforskningen er etablering af et nyt tværgående center, Transport DTU. Organisatorisk bliver centret knyttet til DTU Management Engineering – Institut for Systemer, Produktion og Ledelse. Det er på samme institut, at DTU integrerer stort set alle hidtidige transportforskningsdiscipliner fra det nedlagte institut.

Transport DTU – vores nye center – bliver den tydelige og åbne dør til DTU’s transportforskning for både virksomheder, myndigheder og andre aktører inden for transportsektoren – nationalt såvel som internationalt.

Transport DTU skal koordinere samarbejdet mellem relevante forskningsmiljøer på DTU. Når en ny opgave inden for transportforskning dukker op, kan centret sætte det forskningsteam sammen, der er påkrævet, og det nye er, at vi med centret kan sikre koblingen til de relevante fagligheder på DTU for at løse opgaverne. Som eksempel kræver en opgave inden for intelligent trafikstyring (ITS) viden inden for satellitpositionering, big data, optimering og transport, naturligvis. Det er faglig viden, som findes på henholdsvis DTU Space, DTU Compute og DTU Management Engineering, hvor forskere med kendskab og erfaring inden for transport har deres daglige gang.

Med vores nye center vil behov i transportsektoren og hos de offentlige aktører blive koordineret af enheden, der sikrer opgaveløsning, der står på skuldrene af den faglige bredde, vi har på DTU.

Det bliver desuden Transport DTU’s opgave at fortsætte kontakten til Transportministeriet og tilhørende styrelser inden for den forskningsbaserede rådgivning. Det er vores ambition, at denne rådgivning udbygges til at håndtere tværsektorielle spørgsmål inden for miljø, energi og samfundsøkonomisk vækst.

Under centret placerer vi desuden Railtech DTU, Data- og Modelcentret (DMC), der begge organisatorisk lå i det nedlagte transportinstitut. På sigt vil vi integrere Martime DTU i det nye center.

Forsøg på at undgå spredning
I vores reorganisering af transportforskningen har vi lagt vægt på at undgå en spredning af de faglige miljøer, som kommer fra det nedlagte transport-institut.

Det er ikke alle faglige miljøer, som fortsætter. Vi har valgt at nedlægge et enkelt område; ”Governance and Policy”. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en vurdering af kvaliteten af disciplinen eller de involverede forskere. Det handler alene om en strategisk prioritering med afsæt i DTU’s strategi. Inklusive den administrative effektivisering betyder det i praksis, at mellem 5-10 stillinger nedlægges. Det skal dog også bemærkes, at DTU gennem samling af forskningsdiscipliner får bredere base for langt den største del af transportforskningsområderne.

Det, vi fokuserer på fremover, er at håndtere transportsektorens udfordringer i et bredt perspektiv værende både samfundsøkonomiske konsekvenser af ny infrastruktur, bæredygtige løsninger til transportsektoren og optimering og ressourceudnyttelse inden for de forskellige transportsektorer. Tilgangen er at udvikle model- og scenarieanalyser og forankre dem i et konkret empirisk grundlag dvs. med data fra den danske og europæiske transportsektor. Det indebærer, at vi styrker vores dataopsamling og dataanalyse, og at det bliver verificeret mod det, der faktisk sker i transportsektoren, som den ser ud nu, og som vi forventer, den vil udvikle sig.

Vi har nu organisationen på plads, og DTU er gearet til at imødekomme de nye tider – både de økonomiske og teknologiske – som transportforskningen står over for. Vi er rustet til at fortsætte samarbejdet med myndigheder og aktører i transportbranchen gennem vores nye center Transport DTU.

Forrige artikel V: DTU finder god løsning for transportforskning V: DTU finder god løsning for transportforskning Næste artikel Rederiforeningen: Politikerne må skubbe på transportkæden Rederiforeningen: Politikerne må skubbe på transportkæden