Gladsaxe-borgmester: Der er ikke plads til flere biler i hovedstaden

DEBAT: Hovedstaden er ved at drukne i trafikal forstoppelse, og i omegnskommunen Gladsaxe bidrager man gerne til løsninger. Men store infrastrukturprojekter er og bliver statens ansvar, skriver borgmester Trine Græse (S).

Af Trine Græse (S)
Borgmester i Gladsaxe, formand for Letbanesamarbejdets Borgmesterforum, næstformand i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane og medlem af KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg

Vores hovedstad er ved at drukne i trafikal forstoppelse, og hvad deraf følger af spildtid, støj og møg. Hvert år taber samfundet milliarder på trafikanter, der holder i kø. Næsten 300.000 borgere er plaget af vejstøj, og hvert år er der hundredvis af borgere, der dør som følge af luftforurening. Og det hele bliver kun værre.

For i løbet af de kommende 10-15 år forventes befolkningstallet i hovedstadsområdet at eksplodere med flere end 200.000 borgere. Det tal stiger, hver eneste gang vi regner på det. Samtidig diskuterer vi hele tiden, hvilke løsninger der er rigtige og forkerte.

Derfor har vi brug for, at regeringen tager ansvar for, hvordan vi udvikler en sammenhængende transportinfrastruktur, som løser vores fælles udfordringer og forbedrer mobiliteten for alle i hovedstadsområdet.

Og løsningen er ikke et spørgsmål om enten-eller – men om både-og. For vi skal ikke vælge for eller imod kollektiv trafik eller mellem busser og letbaner. Og vi skal ikke forvente, at teknologien med et snuptag løser alle vores udfordringer ved hjælp af førerløse og eldrevne biler og busser. For de er kun en del af løsningen, og vi har brug for handling nu.

Adfærdsforskningen viser, at mennesket ikke vælger de løsninger, som er de klogeste, men de løsninger, som er de nemmeste og mest bekvemme. Derfor er vi politikere nødt til at tage ansvar og træffe nogle valg.

Og det handler ikke om at finde de løsninger, der passer bedst ind i fine, samfundsøkonomiske regnemodeller. God infrastruktur koster penge, og vi skal være parate til at investere i de løsninger, som samlet set skaber den bedste værdi for vores borgere, virksomheder og vores klima.

Mere attraktiv kollektiv trafik
Selv er jeg meget optaget af, at vi udvikler god og bæredygtig kollektiv trafik, så det bliver nemmere og mere bekvemt at vælge bilen fra. Ved at investere i nemme, bekvemme og miljørigtige kollektive løsninger skaber vi samtidig mere plads på vejene til de borgere, som virkelig har brug at have en bil. For jeg anerkender gerne, at der er borgere, der har brug for en bil for at få deres hverdag og familieliv til at hænge sammen. Og dem skal der være plads til. Vi skal blot arbejde for, at det bliver mere attraktivt at vælge den kollektive trafik, og at alle biler fremover kører på rene energier.

Jeg har aldrig hørt om noget andet land, der har en infrastruktur, der i den grad skaber omvejskørsel gennem tæt befolkede områder, som den vi har omkring hovedstaden. Det skal vi gøre noget ved.

Og jeg er glad for, at vi nu både får metrocityringen og Hovedstadens Letbane, der binder vores S-togslinjer sammen langs Ring 3, så vi ikke skal ind over Hovedbanegården, når vi skal på tværs af hovedstaden.

Nu skal vi arbejde for at skabe endnu bedre forbindelser mellem disse to skinnebårne løsninger. En letbane mellem Nørrebro og Gladsaxe Trafikplads er allerede på tegnebrættet, hvis vi ellers kan blive enige om linjeføringen og økonomien.

Miljøzoner i hovedstaden
Til gengæld bekymrer det mig, hvis vi begynder at pumpe biler ind i vores overfyldte hovedstad via en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en Ring 5 Syd fra Køge til Høje-Taastrup, uden at gøre noget for at løse de udfordringer, vi har i dag. For de to projekter vil betyde flere biler på motorvejene i Gladsaxe og de øvrige omegnskommuner. Og der er bare ikke plads til flere biler i de tætbebyggede forstæder.

Jeg anerkender behovet for begge projekter. Men når det nu ikke kan være anderledes, bliver vi nødt til at gøre alvor af planerne om at bygge hele Ring 5-motorvejen, så vi kan føre overflødig trafik hele vejen udenom de tætbeboede områder.

Jeg ser også gerne, at vi får særlige miljøzoner i hovedstadsområdet. Men det giver ingen mening, at regeringen kun vil tillade miljøzoner i Københavns Kommune. Vi bliver nødt til at betragte hovedstadsområdet i et samlet perspektiv og skabe fælles løsninger på fælles udfordringer.

I Gladsaxe vil vi gerne bidrage til at skabe gode, fælles løsninger. For vi er et samfund, der teknologisk er i front, når det gælder udvikling af gode og bæredygtige løsninger, hvor vækst og velfærd går hånd i hånd. Men store infrastrukturprojekter er statens ansvar.

Så kære venner. Det er bare om at tage ansvar og komme i gang.

Forrige artikel Danske Maritime: Øget eksport skal bekæmpe forurenet luft i Danmark Danske Maritime: Øget eksport skal bekæmpe forurenet luft i Danmark Næste artikel Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model
 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen

  En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil forstærke bilpresset. Kun en forbedring af den kollektive trafik og road-pricing kan lette bilpresset.

  Kære Trine Glæse
  Hvis du vil have lettet bilpresset i Storkøbenhavn bør man sige nej til en forlængelse af Hillerødmotorvejen. Og det er trist at læse din støtte til en Ring 5. NOAH-Trafik har indsendt høringssvar vedr. en forlængelse af Hillerødmotorvejen. Der ligger her:
  https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/71/1970830.pdf

 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen

  Undskyld fejl i efternavn

  Kære Tine Græse. Jeg ser at jeg skrev dit efternavn forkert
  Mvh
  Ivan Lund Pedersen

 • Anmeld

  Lisas Sonesson

  Selvmål!

  Undskyld mig Trine Græse – Det er da et selvmål!

  Hvis vi nu erstatter ordet ”Hovedstad” med ”Kgs. Lyngby” så står der;
  Kgs Lyngby er ved at drukne i trafik, og i de kommende 10 - 15 år bliver det til at sandt mareridt når der skal omlægges ledninger og etableres letbane. – Det koster svimlende summer. Derfor har vi brug for at regeringen tager ansvar og stopper det vandvids projekt.
  Det er ikke et spørgsmål om enten en letbane eller ingen ting, det er et spørgsmål om at se sådanne projekter med en samlet vurdering af nytteværdien, konsekvenserne og alternative muligheder.

  Det bør ikke være borgmestre, der som kejseren i HC. Andersens eventyr, lader sig besnakke af konsulenthuses rapporter om vækst og succes på baggrund af højst tvivlsomme forudsætninger. Det bør ikke være en 10 år gammel og teknologisk forældet løsning, der skal fastholde udviklingen på et niveau, der ikke matcher behovet.

  Der er først og fremmest behov for, at Finansministeriet med deres Sammenhængspolitik ser på om der er rimelighed i brugen at 6 – 7 mia. nå konsekvenserne, der ikke regnes med er en negativ investering på det dobbelte eller mere, til lednings omlægning til mange års trafik problemer i store dele af Nordsjæland, til sikring af de ejendomme hvis fundamenter, der ikke kan tåle rystelserne, til ekspropriering, til forlængelse af perroner, til støjdæmpning til …….. til alle de ting Letbanen har valgt ikke at regne med

  Trine Græse – Letbanen koster ikke kun 6 – 10 mia. Den reelle pris er tættere på 20 mia. kr.
  Det er muligt der skal investeres i mere kollektiv transport, men ikke mere borgmester økonomi Tak!

 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen

  Lyt ikke til Cepos og Kraka når de laver trafikvurderinger

  Lisas Sonesson farer frem med bål og brand mod borgmesteren. LS er tilsyneladende faldet for hvad Cepos og Kraka har meldt ud. Begge har blind tiltro til de samfundsøkonomiske beregninger, som resulterer i fortsat asfaltering af mere og mere af landet. Kraka blev hyret af Dansk Byggeri.
  NOAH-Trafik har lavet denne kritik af hvordan trafikplanlægningen foregår i Danmark. Den ligger her: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/101/1979945.pdf