Godsbranche roser anbefalinger fra vækstteam

REAKTIONER: Regeringens vækstteam for handel og logistik anbefaler blandt andet en masterplan for ny infrastruktur, levering af varer døgnet rundt og ens regler på tværs af EU. Det er sød musik for branchen.

Det er både velkendte temaer og mere nyskabende tiltag, regeringens vækstteam for handel og logistik anbefaler i forhold til transportsektoren med sin afrapportering i denne uge.

Centralt står blandt andet efterlysningen af en masterplan for infrastrukturen og ensartede EU-regler for vejtransport på tværs af unionen.

Men der er også lagt op til et opgør med tidsbegrænsningen på levering af varer i byerne og at ændre det netop indførte krav til chaufføruddannelse, når godskørsel foregår i varebiler.

Login