Hæstorp og aktører: Vi vil finde smarte løsninger på fremtidens udfordringer

DEBAT: I et nyt samarbejde med offentlige og private aktører vil Region Hovedstaden finde borgernære løsninger gennem data og teknologi, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S).

Trængsel, klimaforandringer og en ændret demografi giver massive udfordringer, som kun bliver forstærket i fremtiden. Det skal håndteres gennem samarbejde og gode løsninger.

Region Hovedstaden har taget et vigtigt skridt i den retning gennem det charter og den vision, som netop er landet i en aftale mellem region, kommuner, vidensinstitutioner, erhvervsliv, organisationer og eksperter.

Trængslen i trafikken stiger. I 2015 spildte bilister i hovedstadsområdet således 16,7 millioner timer i trafikken på vej til job eller uddannelse. Samtidig er klimaet udfordret, blandt andet fordi hver dansker udleder 17 ton CO2 om året. Det er ikke sådan et samfund, vi ønsker.

Samtidig med at udfordringerne med trængsel og klima vokser, undergår verden en markant digital forandring. Danmark er som det mest digitaliserede land i EU godt med. Samtidig har vi taget de digitale, datadrevne muligheder til os i løsningen af samfundsmæssige udfordringer. Det gælder for eksempel i arbejdet med at reducere trængsel og udledning af CO2.

Dertil står vi også med en aldrende befolkning. Vi har 120.000 flere ældre over 65 år i 2040. Og de får mere komplekse sygdomme, hvilket stiller øgede krav til sundhedsvæsenet. Her kan data og teknologi også hjælpe os.

Derfor er Region Hovedstaden gået sammen med kommuner, vidensinstitutioner, erhvervsliv, organisationer og eksperter om at udforme en fælles vision for metropolregionen, om hvordan data og teknologi kan hjælpe os til at få det samfund, vi ønsker os i fremtiden – med mindre trængsel og forurening.

Konkret indeholder aftalen et løfte om styrket samarbejde, hvor vi vil udvikle og skalere løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Én fælles vision
Parterne har udarbejdet et udkast til en vision for samarbejdet, som er, at metropolregionen ”Greater Copenhagen er en grøn og innovativ metropol, hvor ny teknologi og data anvendes i partnerskaber på en ansvarlig måde til at løse samfundsudfordringer og øge livskvaliteten for borgerne”.

En fælles vision er et afgørende grundlag for samarbejdet om at udvikle og udbrede løsninger til gavn for borgerne. Samtidig risikerer vi at gå glip af investeringer i den digitale vækst, hvis vi som region ikke er gearede til at gå forrest i de ”smarte” løsninger.

Charteret omfatter også fire målbilleder og forslag til konkrete indsatser, som bliver sat i søen i efteråret og frem mod 2020:

1) Styrke samarbejdet mellem aktører
Der er mange aktører, som gerne vil være med til at udvikle smarte løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Der er blandt andet investeret en halv milliard kroner i 39 smart city-projekter i 2017 i Region Hovedstaden. I efteråret påbegynder parterne et samarbejde og sætter yderligere skub i partnerskabet på tværs af offentlige og private aktører for at udnytte de digitale kompetencer, føre flere idéer ud i livet og accelerere vækstmulighederne, så der kommer flere nye virksomheder og arbejdspladser, blandt andet på mobilitets- og klimaområdet

2) Flere digitale borgere
En fjerdedel af befolkningen i alderen 16-66 år i Danmark har vanskeligt ved i tilstrækkelig grad at begå sig på internettet. Det går ikke i et smart samfund.

Alle borgere skal kunne navigere i et smart samfund – også de personer, som mangler kompetencerne i dag. Endvidere skal vi i langt højere grad inddrage borgerne i udviklingsarbejdet.

3) Flere skalerende virksomheder
Parterne bag det fælles charter ønsker, at Danmark er en international digital og kreativ smeltedigel, som internationale digitale virksomheder kommer til på grund af vores skandinaviske velfærdstradition og demokrati, hvor vi er gode til at samarbejde på tværs af offentlige og private aktører om borgernære løsninger.

Virksomhedernes adgang til at samarbejde med forskning, living labs og offentlige myndigheder om samfundsudfordringer skal styrkes og gøres mere enkel. I dag er det alt for svært at finde frem til de rette myndighedspersoner og få indsigt i behovet for løsninger. Og langt flere borgere skal uddannes og opkvalificeres, så de har de it-kompetencer, som virksomhederne har behov for.

4) Hurtigt internet og sikker og etisk brug af data
Virksomheder og borgere oplever stadig, at der er huller i mobil- og bredbåndsdækningen. For eksempel har 100.000 borgere og virksomheder i Region Hovedstaden ikke adgang til hurtigt internet.

Det betyder, at flere er hægtet af det digitale samfund. Man kan ikke arbejde online, uddanne sig og følge med digitalt derhjemme. Den digitale infrastruktur skal være tidssvarende, uanset hvor man bor.

Det samme gælder brugen af data. Der skal på den ene side være adgang til data, som kan anvendes til at forbedre vores samfund. På den anden side er det vigtigt at håndtere borgernes data ansvarligt. Borgerne skal have mere kontrol over egne data. Og virksomheder og myndigheder skal håndtere dem på en etisk forsvarlig måde, så data ikke bliver misbrugt af kriminelle eller i erhvervsøjemed af it-giganter eller offentlige virksomheder.

Charteret med vision og forslag til indsatser bliver politisk behandlet i kommuner og regioner efter sommerferien. Herefter går konkretiseringen af indsatserne for alvor i gang, så vi kan få sat turbo på at udnytte de mange smarte muligheder, vi har for at løse de store udfordringer, vi står overfor.

Forrige artikel Danske Rederier: Flere landeveje på vandet bringer liv til øerne Danske Rederier: Flere landeveje på vandet bringer liv til øerne Næste artikel Alternativist: Ambitiøse byer bremses i at skabe ren luft Alternativist: Ambitiøse byer bremses i at skabe ren luft
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.