Trine Pertou Mach
 svarer 
Peter Hummelgaard

Vil alle ansøgninger hvor Israel er kendt slutbrugerland, og alle ansøgninger hvor slutbrugerlandet er angivet som ukendt blive forelagt Udenrigsministeriet?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udenrigsudvalget, Spørgsmål 174

Det fremgår af ministerens svar på URU alm. del - spørgsmål 126, at Udenrigsministeriet den 14. februar 2024 midlertidigt har opfordret Rigspolitiet til i relevant omfang at høre Udenrigsministeriet vedrørende konkrete ansøgninger om eksport af komponenter til F-35-kampfly. Kan ministeren bekræfte, at det indebærer, at alle ansøgninger hvor Israel er kendt slutbrugerland, og alle ansøgninger hvor slutbrugerlandet er angivet som ukendt, vil blive forelagt Udenrigsministeriet?

Svar fra fredag den 3. maj 2024

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”1. Rigspolitiet kan for så vidt angår ansøgninger om tilladelse til udførsel af militært udstyr generelt oplyse, at Rigspolitiet hører Udenrigsministeriet over ansøgningen, hvis modtageren er i et land uden for EU, EFTA og NATO eller er i Tyrkiet.

Rigspolitiet hører også Udenrigsministeriet over ansøgningen, hvis der er oplyst en kendt slutbruger, som er i et land uden for EU, EFTA og NATO eller er i Tyrkiet.

Det betyder, at Udenrigsministeriet også høres i sager om udførsel til Israel, hvis det i ansøgningen er oplyst, at Israel er enten modtager- eller slutbrugerland.

2.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at Udenrigsministeriet til brug for behandlingen af konkrete ansøgninger om udførsler til EU, EFTA og NATO (bortset fra Tyrkiet) har foretaget en rammevurdering, som medfører, at Udenrigsministeriet som udgangspunkt ikke høres, hvis der i ansøgningen alene er angivet et modtager- eller slutbrugerland inden for EU, EFTA eller NATO (bortset fra Tyrkiet).

Som det også omtales i spørgsmålet, kan det endvidere oplyses, at Udenrigsministeriet den 14. februar 2024 i lyset af situationens udvikling – og bl.a. dommen af 12. februar 2024 i Nederlandene vedrørende eksport af F-35-komponenter til Israel – midlertidigt har opfordret til, at Rigspolitiet i relevant omfang hører Udenrigsministeriet vedrørende konkrete ansøgninger om eksport af komponenter til F-35-fly fra Danmark.

Rigspolitiet har derfor siden den 15. februar 2024 anmodet Udenrigsministeriet om en udtalelse i sager vedrørende udstyr, Side 2/3 som skal indgå i F-35, og hvor modtageren er angivet som et EU-, EFTA- eller NATO-land, og slutbruger er angivet som ukendt.”

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024