ITD: Til kamp for en papirløs transportsektor

DEBAT: Den internationale transportsektor halter bagefter med digitaliseringen af køretøjs- og førerdokumenter. Der må rettes op, hvis de danske arbejdsgange skal forbedres, skriver politisk chefkonsulent i ITD, Jørn Henrik Carstens. 

Af Jørn Henrik Carstens
Politisk chefkonsulent i ITD

Den internationale transport- og logistiksektor står over for en enorm opgave med digitaliseringen af transport-, køretøjs- og førerdokumenter, som kommer stadig tættere på.

Digitaliseringen af den store mængde dokumenter, der følger med en godstransport, er et vigtigt og rigtigt skridt, hvis vi fortsat vil sikre effektive og administrativt smidige arbejdsgange i transport- og logistikvirksomhederne.

Det vil samtidig bidrage til en mere valid og nemmere kontrol af overholdelse af regler for transporter i Europa.

Mængden af data og dokumenter, der potentielt kan digitaliseres, er imidlertid så omfattende, at ”elefanten nok bedst spises i mindre bidder”. Spørgsmålet er derfor: Hvordan tæmmes elefanten?

Behov for digitalisering i Europa
I Danmark er vi langt fremme med digitaliseringen af dokumenterne, og det er for eksempel ikke længere et krav, at et køretøjs registreringsattest skal medbringes under kørsel. Men så snart man krydser en grænse, vil der oftest være krav om at kunne forevise den originale registreringsattest.

Det er derfor vigtigt, at de digitale dokumenter anerkendes og anvendes på tværs af landegrænser.

Set fra ITD’s stol er der ikke noget i vejen for, at Danmark går foran og udvikler nationale systemer, men det er bydende nødvendigt hele tiden at have øje for, hvad der sker på europæisk og internationalt plan – dels for at sikre, at systemerne er kompatible, men også for at skubbe på i forhold til processen i EU. 

EU har af samme grund etableret ”Digital Transport and Logistics Forum – DTLF”, hvor målet netop er at identificere og tilpasse relevant europæisk lovgivning, så digitaliseringen kan rulles ud i hele Europa.

ITD arbejder med i DTLF og sidder for borenden som leder af et af DTLF’s teams, der arbejder med digitalisering af køretøjs- og førerdokumenter.

I ITD’s optik giver det god mening at dele data op i tre grupper: Data og information omkring godset, data om bilen og chaufføren – og identifikationen af et centralt datasæt for hver af de tre grupper, hvor de øvrige data kan tilknyttes.

Samtidig er nem og sikker adgang til de relevante data afgørende, ligesom muligheden for at tilføre nye oplysninger i de digitale dokumenter er afgørende.

I ITD mener vi, at man bør starte med at digitalisere kørekortet, registreringsattesten og fragtbrevet samt finde gangbare løsninger på, hvordan data kan tilgås af relevante myndigheder og andre, der skal have adgang – også mobilt – i forbindelse med en vejsidekontrol eller lignende.

Efterfølgende kan øvrige data omkring transporten, herunder de forskellige kompetencebeviser såsom førerkort, bilens øvrige godkendelser og beviser som ADR-attester samt endelig supplerende oplysninger om gods, miljø og fødevarer kobles på.

Data behøver ikke ligge i samme database. Det vigtige er, at de kan tilgås fra en fælles platform, hvor eksempelvis politiet ved en vejsidekontrol kan indhente alle data på sikker vis, og at disse data altid er helt opdateret til seneste version.

Selvom opgaven synes stor nu, så er mulighederne i fremtidens digitalisering mange, effektiviseringspotentialet stort og den administrative lettelse lige så. Afgørende for transport- og logistiksektoren er, at der findes en løsning, som alle kan tilslutte sig.

Forrige artikel Kronik: Bedre mobilitet kræver national strategi Kronik: Bedre mobilitet kræver national strategi Næste artikel Alternativet: Vi skal turde satse på fremtidens transportformer Alternativet: Vi skal turde satse på fremtidens transportformer