Jarl Cordua: Det ender med en hybrid-bilafgift

KLUMME: Når finansloven er forhandlet på plads, vil man se DF bekendtgøre, at de har sikret billigere og mere sikre klimavenlige biler. Mest interessant bliver det dog at følge regeringen – og særligt LA’s – evne til efterfølgende at påtage sig klædelig ydmyghed.

Det første halvandet år efter folketingsvalget i juni 2015 blev en lang, indbyrdes, kaotisk armlægning mellem de fire partier i blå blok.

Konservative væltede en stridbar V-minister, der ikke ville bøje sig for deres krav. Liberal Alliance mente, at de kunne true sig til topskattelettelser, men endte med at gå i regering, og DF havde det svært med den uvante position, hvor de skulle slås om rampelyset med to andre borgerlige oppositionspartier.

Med VLAK-regeringen er det kulørte alle-mod-alle-slagsmål reduceret til et gentaget magtspil mellem DF og VLAK-regeringen under rolige former, der giver mindelser om VKO-æraen 2001-2011. Forskellen er bare endnu et parti, LA, som var noget sene i optrækket med hensyn til at forstå jernloven om, at man ikke kan true sig til indrømmelser hos DF. Forsøger man alligevel, så betaler man en pris i form af offentlig ydmygelse, hvor ens politik lider strådøden.

Det var det, som Konservative erfarede allerede i 00’erne. Desuagtet, at det nok ville være imod LA's natur, så kunne man jo lave det tankeeksperiment, hvorvidt regeringen måske kunne have været tættere på målet om topskattelettelser i dag, hvis LA tidligere havde disket op med en noget anden retorik og tilgang til samarbejdet med DF?

Vi ved det ikke. Alligevel ved vi, at DF faktisk i tidligere tider har givet indrømmelser på skatteområdet, hvis prisen i form af modydelser var rigtig og hvis VK udviste den nødvendige respekt for DF.

Netop respekten har det knebet med for LA's vedkommende. Det sås især, da LA efter finanslovsforhandlingerne i 2015 skålede i triumf over den første rene bilafgiftslettelse i mands minde. Det skete i den billige, søde, mousserende italienske vin Asti på Simon Emil Ammitzbølls kontor foran TV 2's rullende kameraer. Aldrig har så billige dråber været så politisk dyre, kunne man sige. For siden dengang har DF haft for øje at få udstillet LA's manglende politiske indflydelse.

Det ser ud som DF-toppen betragter politiske aftaler med regeringen som et politisk nulsumsspil, hvor en politisk sejr for LA kun kan udlægges i offentligheden som et politisk nederlag for DF. Eventuelle indrømmelser til LA skal derfor dølges i en grad, at de slet ikke sår tvivl om DF's skinnende politiske sejre. Det vil dette efterår formentlig vise.

For tiden er dansk politiks ”movers and shakers” mest optagede af de indledende forhandlinger om bilafgifterne, der har fået sat bilsalget på pause. I en anden tid, dengang alle top-DF'erne var regel- og bureaukratihadende fremskridtsfolk, havde der næppe været megen tvivl om, at man kunne slå en hurtig politisk handel af om lavere bilafgifter med mindst mulige indviklede bureaukratiske regler.

Sådan er det ikke i 2017. Her er de ellers normalt klimaskeptiske DF’ere pludselig meget optaget af at sikre en afgiftsmodel, der tager hensyn til prisen for mere klimavenlige biler og omfanget af sikkerhedsudstyr. Det sidstnævnte krav lyder lidt mere troværdigt henset til, hvad DF tidligere har stået for.

Man kunne indvende, at i kraft af, at klimavenlige biler med sikkerhedsudstyr er dyrere, så ville en enkel afgiftsmodel dermed medvirke til at imødekomme dette krav.

Normal logik tilsiger, at enklere afgiftsregler på for eksempel 100 procent af bilens pris medfører mindst muligt bureaukrati. Omvendt vil mere indviklede afgiftsregler medføre mere bureaukrati og behov for flere medarbejdere i Skat til at indføre, justere og kontrollere reglerne.

Ifølge skatteministeren og flere af dem, der har arbejdet med afgiftsmodeller, vil en ny teknisk model blive besværlig, men den vil ifølge en af Slotsholmens tidligere afgiftseksperter Otto Brøns-Pedersen fra tænketanken Cepos også føre til, at bilkøberne vil gå glip af den rabat hos bilproducenterne, som nye danske biler – på grund af vores høje afgifter – allerede får i dag.

Ved en afgiftsomlægning til en teknisk afgiftsordning vil den rabat blive mindre og avancen øges hos bilproducenterne og forhandlerne. Hvis han har ret i det, så kunne denne kontante fordel forklare, hvorfor perlerækken af organisationer i billobbyen pludselig er blevet så optaget af den grønne dagsorden og har blandet blod med DF forud for forhandlingerne.

Den hjemlige, for tiden meget aktive, billobby fremhæver i øvrigt både Norge og Holland som inspirationslande, hvor en teknisk afgift skulle fungere fint i praksis. I Norge, hvor man foreløbig ikke slås med budgetproblemer, er elbiler i øvrigt helt fritaget for moms frem til 2020, hvilket har boostet salget kolossalt. I januar i år var 37 procent af alle solgte biler enten elbiler eller hybridbiler.

Spørgsmålet er dog, om en afgiftsomlægning er løsningen, hvis problemet er, at bilafgifterne i Danmark er af et omfang, der savner helt sidestykke i Europa og derfor er langt højere end i både Norge og Holland.

DF's næse for, hvordan silden står i folkehavet, virker i øvrigt også i dette tilfælde upåklageligt. En Megafon-måling søndag i Politiken viser, at et massivt flertal på 59 procent netop foretrækker den model. Det er muligt, at DF har droppet den gamle forestilling om at være borgerligt parti, som ønskede lavere skatter og afgifter uden indviklede regler, men de har i al fald befolkningen, billobbyen og de afgørende mandater på deres side.

Nu skal politik som bekendt ikke være let, og DF's meldinger om en teknisk model er så tydelige, at regeringen naturligvis må bøje sig i spørgsmålet og derfor opfinde en model, der både sænker afgiften generelt på biler og gør de klimavenlige og sikrere biler billigere. En slags muldyr eller en hybridafgift på biler, kunne man sige.

Den slags tager tid at konstruere og sætter de kreative embedsmænd i Skatteministeriet på en krævende opgave, men selvfølgelig når de i mål. Det slutresultat, der anes, er åbenbart så interessant, at også Socialdemokratiet nu forsøger at finde en indgang til forhandlingsbordet, så de kan vedligeholde alliancen med DF.

Når en bilafgiftsaftale er forhandlet på plads, vil man se DF bekendtgøre, at de har sikret billigere og mere sikre klimavenlige biler. Mest interessant bliver det dog at følge regeringen – og særligt LA’s – evne til efterfølgende at påtage sig klædelig ydmyghed.

Hvis LA er kloge, så skåler de til den tid bag lukkede døre i kaffe og hvide vand uden en journalist i nærheden. Spørgsmålet er, om ydmygheden – også over resultatet – rækker til at kunne leve op til den selvforståelse, man selv har udbredt til LA-folket om, at Anders Samuelsen i kraft af hans og de øvrige LA'eres enestående forhandlingsteknik reelt dikterer Kristian Thulesen Dahl, hvor skabet skal stå.

Det er i virkeligheden mere spændende end det forudsigelige resultat af forhandlingerne om bilafgifterne.

--------

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator, fast klummeskribent på Altinget og vært på radioprogrammet Cordua & Steno på Radio24syv. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Næste artikel Jarl Cordua: Frygten for Lamborghini-reformen Jarl Cordua: Frygten for Lamborghini-reformen
 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne !!!!!!

  " ET SPIL FOR GALLERIET "

  I dag går man ikke på " SENEN " FØR MAN
  OGSÅ HAR AFTALT SLUTNINGEN !!!!! K17 OG
  FOLKETIGSVALGET ER MED EN ØKONOMISPIKULASION HERMED - SET MED BLÅ ØJNE - INDEN FOR RÆKEEEEVIDDE !!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Christian X

  Hvor svært ønsker regeringen at gøre det?

  Så svært at de får deres vilje?

  Svært hvis man ikke vil eller ikke har forberedt sig på det - og når man har ødelagt Skat, som efterhånden ikke engang kan ligne sig selv.

  Utroligt at markeds tilhængere ikke vil bruge markedmekanismerne til at løse, det der skal løses. Sålænge den går retter tyske bilfabrikker ikke ind - det kan ikke være rigtigt, at Tesla er lysår foran mht. elbiler og batterier...

  Man burde kunne bygge en enkel model op omkring en finjusteret udgave af nedenstående:
  X kr for hvert kilo bilen vejer (aht. slitagen på vejene)
  Y kr for biler i bedste miljøklasse, 1,5Y for næstbedste miljøklasse, 2y for trediebedste miljøklasse osv.
  Z kr for biler i bedste sikkerhedsklasse, 1,5z for næstbedste sikkerhedsklasse, 2z for trediebedste sikkerhedsklasse osv. • Anmeld

  Jesper Veiby · forfatter, debattør

  Sund fornuft...

  DF's og S' foretrukne formel:
  Registreringsafgift for bilmodel = 150% - 50% * (antal hos socialklasse 4 og 5) / (antal i alt) + 100% * (antal hos socialklasse 1 og 2) / (antal i alt)

  Enhedslistens og Alternativets foretrukne formel:
  Registreringsafgift for bilmodel = 500% - 500% * (hk i elmotor-delen) / (samlede hk)

  Sund fornuft:
  Registreringsafgift = 0 %
  Afgiften væltes over på 1) benzinafgift (som afgift på forurening/CO2) og 2) vejafgift (km kørt) som betaling for slitage.

  ---

  @ Christian X

  Hvorfor skal biler beskattes for at tilhøre en given gruppe?
  En VW Up, man pendler i hver dag slider mere på vejene end en Hummer, man kører i for sjov nogle dage om året.
  En miljøvenlig Golf Bluemotion, som man pendler i hver dag, belaster miljøet mere end en Ferrari, man kører max. 1000 km i om året.

  Beskatning af den reelle belastning på veje og miljø giver mening, men ikke venstrefløjens "kategori-beskatning".

 • Anmeld

  Christian X

  Jesper Veiby

  "En VW Up, man pendler i hver dag slider mere på vejene end en Hummer, man kører i for sjov nogle dage om året."
  Vås og klassisk eksempel på overspringstænkning (som forekommer alt for hyppigt i alle sammenhænge).
  INGEN kasserer Hummeren, den er bare flere år om at køre de km. den har i sig - og biler med store stærke motorer kan endda holde til flere km. og ender derfor uvægerligt med at køre flere km på vejene...

 • Anmeld

  Jesper Veiby · forfatter, debattør

  Hovedregning... :-)

  @ Christian X

  Jeg tvivler på, at en Ferrari typisk går lige så mange kilometer i sin levetid som en gennemsnitsbil. Men selv hvis du har ret, så må vi vel kunne blive enige om, at skatten så skal kunne sammenlignes over dens levetid kontra en anden bils levetid.

  Så en Ferrari, som tager 10 år om at køre det en VW Up kører på 1 år (blot som eksempel), belaster så kun vejene med 1/10 hvert år (forudsat cirka samme vægt). Ergo vil en vejafgift være rigtigere.

  Næsten ditto mht. forurening/CO2, selvom en Ferrari her ikke går så langt på literen. Hvis vi blot som eksempel siger, at en VW Up går 5 gange så langt, så vil det i eksemplet stadig tage en Ferrari 2 år at forurene så meget som en VW Up på 1 år.

  Selvfølgelig kan nogle biler køre lidt længere etc. etc., og de konkrete tal kan være anderledes, men din logik holder ikke.

  Det er banalt, at hvis slitage (på vejene) hhv. forurening skal beskattes, så skal km hhv. benzin beskattes. Derfor er det også lidt hyklerisk at høre politikere ville belønne benzinøkonomiske biler, når de blot kunne skabe incitamentet for disse ved at flytte skatten fra bilerne over på benzinen!

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og energi ved DTU.

  Beskatning af biler

  Set med klima-briller, vil en CO2-afgift for biler være mest retfærdig og effektiv.
  Men det kræver, at både kørte kilometre og brændstof-økonomien skal indregnes i afgiften.
  Det er ikke umuligt. Man kan jo have en rubrik på selvangivelsen, hvor skatteårets kørte km skal anføres. Plus stikprøvekontrol, som jo kendes fra en million erhvervsdrivende, der skal oplyse om indtægter og omkostninger. Også folks rejseomkostninger selvangives på lignende måde.
  Denne ordning vil tilfredsstille de fleste af de indvendinger, som tidligere kommentarer har anført. Hybrid-biler skal have to km-tællere, der tæller kørte el-km og benzin-km.