Schmidt om DTU-lukning: Jeg er bekymret

FORSKNING: Transportminister Hans Christian Schmidt (V) er bekymret over, at DTU Transport bliver lukket. Også i erhvervslivet er der bekymrede miner. DTU peger på, at regeringen selv er skyld i problemet.

DTU's beslutning om at nedlægge sit transport-institut bliver mødt med panderynker fra transportminister Hans Christian Schmidt (V).

”Jeg er bekymret over det. Vi går ind i en tid, hvor vi i den grad har brug for, at der er fuldt fokus på nye teknologier. Jeg håber ikke, at det her betyder mindre fokus på de ting,” siger han.

Transportministeren understreger samtidig, at hvordan lukningen føres ud i livet ikke er på plads, og at der måske kan komme nogle synergieffekter ud af det.

Ministerens melding handler om, at DTU tirsdag meldte ud, at man lukker forskningsinstituttet DTU Transport som følge af besparelser inden for forskningsområdet. Men DTU har ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de medarbejdere, der er tilknyttet instituttet.

Finansloven bød i 2016 på 20 millioner til transportforskning mod 40 millioner sidste år. Sådan en halvering kan naturligvis mærkes, lyder det fra DTU's rektor Anders Overgaard Bjarklev.

Nu vil DTU nedsætte en styregruppe, der skal udarbejde en analyse i samarbejde med medarbejdere på instituttet. Her vil man blandt andet se på, hvordan man fremover vil fokusere og udvikle transportforskningen. Analysen forventes færdig inden april. Derefter vil man tage stilling til, hvordan man vil flytte DTU Transports 85 medarbejdere, der skal tilknyttes nye institutter.

Det betyder også, at instituttet DTU Transport fortsat eksisterer nogle måneder, indtil den nye model er på plads.

Rektor: Vi gør, hvad der er bedst for DTU
DTU's Rektor Anders Overgaard Bjarklev understreger, at lukningen ikke fører til ophør af transportforskning på DTU.

I den nære fremtid sker der heller ikke nogle ændringer, for man leverer fortsat de ydelser, man har lovet at levere både på forskning, rådgivning og uddannelse.

Men på sigt forventer rektoren, at det vil få konsekvenser for antallet af resultater.

”På den længere bane har det selvfølgelig konsekvenser, at man reducerer transportforskningsmidlerne i finansloven så hårdt. Vi forventer, at de færre midler vil betyde færre forskningsresultater inden for transportforskning,” siger han.

I fremtiden skal beslutningen om at lukke DTU Transport dog komme transportforskningen til gode, lyder det.

”Beslutningen handler selvfølgelig også om, hvad vi tror er bedst for universitetet på sigt. Hvis vi skal have dansk transportforskning placeret korrekt i forhold til international udvikling, så gøres det allerbedst i fremtiden ved at kombinere transport med andre discipliner,” siger Anders Overgaard Bjarklev og fortsætter:

”På den rigtig lange bane håber vi på, at tiltagene med at kombinere transportforskning med andre discipliner vil betyde, at vi kan sikre, at dansk transportforskning får en central og måske sågar en endnu mere blomstrende rolle. Men der er vi nok nogle år ude i fremtiden.”

Regeringens besparelser er hovedårsag til lukningen
Anders Overgaard Bjarklev lægger nemlig ikke skjul på, at selvom der ligger en faglig begrundelse bag beslutningen, så er der nogle ydre faktorer, der har fremskudt beslutningen.

”Hvis vi ikke havde set de beskæringer, som der er blevet varslet, så er jeg ikke sikker på, at vi ville have truffet beslutningen på det her tidspunkt,” siger han.

Transportministeren giver imidlertid ikke meget for, at DTU peger på regeringens besparelser.

”Det virker som noget, man bare lige kan slynge ud. Jeg har ikke set regeringen sige, at DTU Transport skal lukke,” siger Hans Christian Schmidt og fortsætter:

”Hvis man mener, at noget er meget vigtigt, så må man jo prioritere det.”

Ærgrelse hos erhvervslivet
Lukningen af DTU Transport vækker også bekymring i erhvervslivet:

”Det har været et kraftcenter i forhold til at skabe god forskning og god viden på transportområdet. Men nu splitter man det op, og det vil sige, at den vidensdeling vil forsvinde. Det vil svække Danmark, og det er vi rigtig kede af,” siger Jesper Højte Stenbæk, der er fagchef for transport og infrastruktur hos Dansk Erhverv.

Michael Svane, der er branchedirektør hos DI Transport, kommer samtidig med en opfordring til politikerne:

”Jeg vil opfordre ministeren og politikerne til at rejse den her sag. Vi er bekymrede for, at sammenhængen i transportforskningen nu går tabt. Vi har brug for begavede bud på de mange store udfordringer, fremtiden byder på,” siger han.

Men det er ikke kun hos Dansk Industri og Dansk Erhverv, at nyheden om DTU Transport får opmærksomhed.

Formand for Ingeniørforeningen Frida Frost holdt onsdag tale ved Ingeniørforeningens konference 'Fremtidens Transport'. Hun gav her udtryk for, at det er en trist nyhed, da der netop nu er et stort behov for at samle forskningen på transportområdet.

Trist var også ordet, Radikales transportordfører, Andreas Steenberg, brugte på sin twitter, da han delte nyheden.

Imens ser Det Økologiske Råd lukningen som en følge af regeringens generelle kurs på klima og miljø-området:

”Det er stærk bekymrende, at regeringen både nedprioriterer klimamålene inden for transport og samtidig nedprioriterer forskningen. Vi ser det her som et af symptomerne på det.”

,

Forrige artikel Industrien roser ny strategi for luftfart Industrien roser ny strategi for luftfart Næste artikel Kim Christiansen er ny formand i Færdselssikkerhedskommissionen