Minister åben for at få belyst fordele ved centralisering af regionalbaner

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) i Folketingssalen 27. april 2016. 

CENTRALISERING: Selvom transportministeren onsdag afviste et beslutningsforlag om at overdrage regional-jernbanerne til staten, var der åbenhed for at få belyst, om der kan være fordele forbundet med det.

Dansk Folkeparti havde onsdag stillet beslutningsforslag om at pålægge regeringen at overdrage den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten inden udgangen af 2016.

Argumentet bag forslaget var, at regionerne modtager et større tilskud, end de umiddelbart har udgifter for, og at det dermed ville være udgiftsneutralt for staten.

Ministeren var umiddelbart positivt indstillet overfor at få området bedre belyst, men understregede, at der kunne være andre grunde til, at økonomien umiddelbart ser ud som den gør. 

”Hvis vi kan lægge økonomien til side, så vil jeg meget gerne være med til at drøfte, om der kan være nogle fordele i det,” lød det således fra transportminister Hans Christian Schmidt (V) onsdag i Folketingssalen.

Se ministerens svar i videoen ovenfor.

Forrige artikel Minister åben for forslag om mærkning af bæredygtig transport Minister åben for forslag om mærkning af bæredygtig transport Næste artikel Kristian Jensen: Rådgivning af Uber var ikke forkert Kristian Jensen: Rådgivning af Uber var ikke forkert