Passagerpulsen evalueret: Bidrager til bedre debat om kollektiv transport

RAPPORT: Trafikselskaberne mener, at Passagerpulsen har været for konfrontatorisk, viser ny evaluering, der til gengæld melder om tilfredse passagerer. Det er dog ikke lykkedes at udbrede kendskabet til projektet.

Forsinkelser, bøvl med rejsekortet eller dårlige toiletforhold i regionaltogene.

Forbrugere af kollektiv trafik er en gruppe, der som mange andre har interesser, der bør italesættes og varetages.

Det var udgangspunktet for, at partierne bag forliget om bedre og billigere kollektiv trafik i 2014 afsatte 30 millioner kroner til Forbrugerrådet TÆNK, der med Passagerpulsen kunne agere vagthund og nationalt talerør for brugerne af kollektiv transport.

Login