Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser

 • Prisen for et abonnement på en eller flere af Altingets netportaler afhænger af antallet af brugere og portaler.
 • Abonnementets brugere kan efter nærmere aftale udskiftes ved kontakt til abonnementsafdelingen.
 • Abonnement til flere end 100 brugere og IP-løsning oprettes efter aftale.
 • Abonnementet betales forud for en periode på 12 måneder og betalingen refunderes ikke.
 • Faktura fremsendes pr. e-mail eller brev til den af abonnenten angivne e-mail eller postadresse.
 • Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges skriftligt med en måneds varsel forud for betalingsperiodens udløb. Opsigelser skal ske skriftligt til obs@altinget.dk.
 • Listepriserne reguleres en gang årligt, svarende til indeksreguleringen.
 • Abonnementet kan være solgt med rabat ifm. kampagner eller under andre hensyn. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, med mindre andet er aftalt.
 • Altinget forbeholder sig retten til at ændre de gældende priser eller øvrige betingelser, hvis ændringen skyldes de lovgivningsmæssige rammer for aftalen.
 • Aftalen er betinget af, at du giver samtykke til, at vi i forbindelse med administration og bogføring af dit abonnement giver de nødvendige oplysninger til samarbejdspartnere.
 • Ved tegningen af et abonnement giver du samtidig samtykke til, at Altinget må kontakte dig via telefon eller e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, tilbud, ændringer, indhold og lign. Du kan afmelde dette ved at kontakte salgskonsulenten eller alternativt på adm@altinget.dk.
 • Produktet er ikke momsbelagt.
 • Såfremt Altinget som følge af teknisk nedbrud, herunder eventuelle kortvarige nedbrud hos eksternt web-hotel, ikke kan de levere de aftalte 40 uger med leverancer årligt, forlænges abonnementsperioden forholdsmæssigt herefter.
 • Det leverede materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Videredistribution eller anden anvendelse at materialet må kun ske efter forudgående aftale med Altinget.
 • Altinget fraskriver sig ansvaret for enhver skade, der måtte blive påført abonnenten i henhold til produktansvarslovens bestemmelser.
   

Priser pr. portal:

1 bruger: kr. 6.399
op til 5 brugere: kr. 13.449
op til 10 brugere: kr. 17.649
op til 20 brugere: kr. 24.399
op til 30 brugere: kr. 32.949
op til 50 brugere: kr. 42.049
op til 100 brugere: kr. 71.849

 

Siden er opdateret den 18. januar 2021.

 

Bestil abonnement ved kontakt til adm@altinget.dk eller 33 34 35 40

Forrige artikel Cookie- og privatlivspolitik