Rådet for Grøn Omstilling og ITD: Intelligente vejafgifter er vejen frem

DEBAT: Politikerne er i gang med at nå til enighed om principperne for en ny afgiftsstruktur. Det er på tide med en intelligent afgift, hvor forureneren betaler - og det skal ikke kun omfatte lastbilerne, skriver Jeppe Juul og Henriette Kjær.

Af Jeppe Juul og Henriette Kjær
Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og politisk chef i ITD - brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Transportsektoren har i disse dage blikket stift rettet mod forhandlingslokalerne i Skatteministeriet, når Folketingets partier diskuterer regeringens udspil til indførelsen af kilometerbaserede vejafgifter.

Og det er ikke uden grund. For meget står på spil, når politikerne skal blive enige om de overordnede principper for en ny afgiftsstruktur.

Forureneren betaler
Imens nogle er bekymrede for endnu en afgiftsskrue, ser andre mulighed for at gøre op med forældede afgifter, der ikke har formået at fremme den grønne omstilling af transportsektoren.

Ikke overraskende istemmer vi koret af tilhængere for en omstrukturering i forventning om, at politikerne godt kan adskille skidt og kanel.

Set fra vores bord er det nemlig fornuftigt at følge princippet om, at forureneren betaler, så man fremmer efterspørgslen mod stadig grønnere transport.

Selvom vi repræsenterer to vidt forskellige organisationer, er vi fuldt ud enige om, at det giver god mening at indføre intelligente vejafgifter for erhvervstransport, men med særlig vægt på ”intelligent”.

En ny vejafgift skal nemlig ikke kun være forbeholdt lastbiler, som ellers foreslået af regeringen.

Hvis ikke varebiler som minimum også omfattes af den forslåede afgift, risikerer man massiv omlastning fra store og relativt effektive lastvogne, til mindre og mindre effektive varebiler.

Det vil kun føre til mere unødvendig kørsel og trængsel i byerne, og det er i vores bog alt andet end intelligent.

Øremærkning er nødvendig
Derudover er det vigtigt at have for øje, at den tunge vejgodstransport er notorisk problematisk at omstille fordi alternativerne til diesel i øjeblikket er for dyre.

Branchen står i en situation, hvor man gerne vil levere reelle CO2-reduktioner, men det kræver en udstrakt økonomisk håndsrækning for at komme i gang med den grønne omstilling.

Derfor er det helt afgørende, at indtægterne fra en ny afgift føres direkte tilbage til branchen, hvor de skal gå til understøttelse af initiativer, der fremmer yderligere grøn omstilling af erhvervstransporten.

Dermed får transport- og logistikvirksomhederne tilskyndelse til at investere i grønne køretøjer, som for eksempel el- og brintkøretøjer, der kan fremme efterspørgslen efter klimavenlig transport yderligere.

Det mener vi faktisk er mere end rimeligt taget formålet med at indføre en ny afgift i betragtning.

Hvis politikerne formår at skrue afgiften rigtig sammen, så er vi overbeviste om, at vi står med et rigtig godt klimaværktøj, hvor infrastrukturen anvendes aktivt til at drive den grønne omstilling.

Tilbage står at partierne sætter sig sammen og når til bred enighed, så branchen kender retningen de næste mange år ud i fremtiden.

Forrige artikel Danske Speditører: Vejafgiften skal tilbage til vejgodstransporten Danske Speditører: Vejafgiften skal tilbage til vejgodstransporten Næste artikel Aktører til politikerne: Lav et langsigtet og ambitiøst CO2-fortrængningskrav. Så får vi gang i Power-to-X Aktører til politikerne: Lav et langsigtet og ambitiøst CO2-fortrængningskrav. Så får vi gang i Power-to-X