Rederier: Havets motorveje har masser af plads

DEBAT: EU fremhæver igen og igen nærskibsfart som en af de afgørende løsninger på de overfyldte motorveje på land. Men skal potentialerne indfries, skal konkurrenceevnen sikres, skriver Anne H. Steffensen, adm. direktør i Dansk Rederiforening. 

Af Anne H. Steffensen
Adm. direktør i Danmarks Rederiforening 

Gennem årtier har det været en politisk prioritet i EU, at mere gods blev transporteret ad søvejen.

Det var blandt andet ud fra en erkendelse af, at man med søtransport kunne skabe yderligere kapacitet i en tid med et forventet stigende transportbehov. Samtidig ville det kunne gavne klimaet.

På trods af de bedste intentioner, herunder en perlerække af rådskonklusioner, kommissionsrapporter med mere, er det dog aldrig rigtig lykkedes. Intraeuropæisk søtransport er ikke blevet det direkte alternativ til landevejstransporten, som EU-samarbejdet havde forestillet sig og håbet på. Det er der nogle ganske enkle forklaringer på, som den nyvalgte danske regering bør tænke på, når der arbejdes europæisk.

Udgangspunktet for mange initiativer gennem årene har været, at der ikke var tilstrækkelig viden om nærskibsfart som alternativ til landevejstransport. Derfor er der gang på gang blevet lagt særlig vægt på, at man i medlemslandene skulle promovere nærskibsfarten. Det har sågar ført til oprettelsen af særlige Short Sea Promotion Centre i en række EU-lande. Har det haft nogen effekt? Nej, ikke umiddelbart. Så tiltag i den rille vil ikke hjælpe.

Få styr på konkurrenceevnen
Den væsentligste udfordring – set med erhvervets øjne – er derimod konkurrenceevnen. Transportkøbere rundt om i Europa er udmærket klar over, hvilke muligheder der eksisterer. Har du eksempelvis en container, der skal transporteres fra Holland til Sverige, kan nærskibsfarten ikke konkurrere på fleksibilitet, frekvens og transporttid. Til gengæld falder CO2-regnskabet ud til fordel for søtransporten, og trængselsproblemer gælder ikke havets motorveje. Men det vil næppe være udslagsgivende for beslutningen, hvis ikke også søtransporten er konkurrencedygtig på prisen.

Som følge af de store godsmængder, der transporteres på én gang, er søtransport en billig transportform. Tager vi udgangspunkt i førnævnte eksempel med en container fra Holland til Sverige, vil omkostningerne forbundet med selve søtransporten dog kun udgøre 25 procent af den samlede pris. Langt størsteparten af omkostningerne er relateret til landevejstransporten til og fra havn i begge lande samt udgifterne i de to havne.

På toppen af det hele kommer de administrative byrder. I modsætning til landtransport eksisterer der ikke et indre marked for søtransport. Det betyder, at nærskibsfarten er pålagt en række dokumentationskrav, hvor godset behandles, som om varerne kommer uden for EU. Det til trods for, at transporten foregår mellem to EU-havne, og at skibet ikke undervejs anløber en havn uden for Europa.

Dokumentationskravene belaster ikke blot rederiet og selve skibet, men også afskiber og havneterminalerne. Hvis du som køber af transport skal erklære og dokumentere i et væk, når du vælger søtransport, og når det samme ikke er tilfældet, hvis du vælger landtransport, er der ikke noget at sige til, hvis den ”nemme” løsning synes mere attraktiv.

Ikke nogen nem opgave 
Nærskibsfarten har et stort potentiale. Der er masser af plads på de ”blå motorveje”, men potentialet vil ikke blive indfriet før konkurrenceevnen er sikret. Det er dog ikke nogen nem opgave. 75 procent af omkostningerne ved transport af en container med varer ad søvejen internt i EU er knyttet til to af de allerstørste strukturelle diskussioner på transportområdet i EU – nemlig cabotagereglerne for landevejstransport og reguleringen af havnesektoren.

Det er rigtig positivt, at der både i EU og herhjemme er et ønske om, at nærskibsfarten skal spille en større rolle end hidtil; men så må vi også forholde os til de reelle udfordringer. Det bliver en opgave for den nye regering, som kan være med til at skubbe EU og dermed Europa i den rigtige retning på området.

Nærskibsfarten er i visse tilfælde konkurrencedygtig, når søvejen er en genvej sammenlignet med landevejen, men ikke i tilstrækkelig grad. Det ønskede skifte hen imod mere søtransport kommer derfor først den dag, at man får håndteret de store udfordringer, der hæmmer nærskibsfarten.

Forrige artikel Dansk Tog: Norge viser vejen for dansk jernbane Dansk Tog: Norge viser vejen for dansk jernbane Næste artikel ITD: Vækstmotoren sidder i lastbilerne ITD: Vækstmotoren sidder i lastbilerne