Rederier: Søfarten skal aflaste landevejene

DEBAT: Søfart kan aflaste den internationale landevejstransport, der slider på vejnettet og giver mere trængsel. Men det kræver, at de konkurrenceforvridende barrierer bliver ryddet af vejen, skriver Anne H. Steffensen, direktør i Danmarks Rederiforening.

Af Anne H. Steffensen
Adm. direktør i Danmarks Rederiforening

I EU har man en målsætning om, at 30 procent af alt gods, der i dag transporteres mere end 300 kilometer på landevej, skal transporteres ad søvej eller med tog i 2030.

Det er blandt andet udsigten til mere trængsel og slitage på vejnettet, der gør, at der er behov for en bedre udnyttelse af de forskellige transportløsninger. Samfundsøkonomisk er det en rigtig god idé, når nu søvejen byder sig til med stor uudnyttet kapacitet.

Danmark halter efter
Det er godt, at Kommissionen har opstillet målsætning i deres Transporthvidbog fra 2011 – også selv om det har vist sig svært at bakke op med handling. Noget andet er, at den norske regering nu har adopteret 30 procent-målsætningen og gjort det til en styrende, transportpolitisk vision. Det er en meget interessant udvikling, som vi i Danmark burde lade os inspirere af. Vi er nemlig ikke kommet så langt i Danmark – eller på EU-niveau for den sags skyld.

Herhjemme er ambitionerne mere utydelige. Diskussionen har på det seneste i stedet drejet sig om behovet for en revision af havneloven, udmøntning af den 3. havnepakke og jernbanesporene i Esbjerg og Hirtshals Havn, der ikke udnyttes som forventet.

Det er bestemt ikke uvæsentlige emner, men det ville være forfriskende, hvis transportministeren satte sig i spidsen for en udmøntning af EU’s målsætninger om et såkaldt modalskift – altså hvor transporten i højere grad sker via sø eller togbane kombineret med kortere for- og eftertransport med lastbil.

Væk med barrierer 
Der er behov for at få taget hul på diskussionen, for skiftet fra landevejstransporten til den søbårne multimodale transport kommer tydeligvis ikke af sig selv. Den skal hjælpes på vej i den forstand, at der skal ryddes barrierer af vejen, så den multimodale transport bliver et konkurrencedygtigt alternativ til den internationale landevejstransport. Det bør være et pejlemærke for regeringens transportpolitik i det kommende år.

Ser vi på omkostningssiden ved dør-til-dør-transport i Europa via søvejen, er omkring 75 procent af de samlede omkostninger relateret til for- og eftertransporten med lastbil og godshåndteringen i havnene.

Selve søtransporten udgør kun omkring 25 procent. Det vil således være en gamechanger, hvis det kan lykkes at få minimeret omkostningerne på land. Det er nemmere sagt end gjort, men tiden er til at gøre et reelt forsøg, optimalt set baseret på en klar politisk vision.

Politisk ejerskab og visioner
Hele transportkæden har glæde af, at mere gods transporteres multimodalt. Derfor står en bred kreds af transportaktører også bag, at vi i regi af Danmarks Rederiforening giver nyt liv til Short Sea Promotion Center Denmark. Centeret indgår i et europæisk netværk, der netop arbejder for mere søbåren multimodal transport.

Det har nu ført til oprettelsen af et dialogforum, hvor vi deltager sammen med både Danmarks Skibsmæglerforening, Danske Havne, DI Transport, Danske Havnevirksomheder, Danske Speditører, Danske Maritime, DTL og ITD. Myndighederne i form af Søfartsstyrelsen og Trafik- og Byggestyrelsen er også med. Det er vigtigt. Ambitionen er at gå et spadestik dybere for at afklare, hvad vi kan blive enige om, når vi ser på barriererne for mere multimodal transport. Næste skridt bliver at lægge en plan for, hvordan vi kommer videre.

I den sammenhæng vil det være rigtig godt med nogle klare transportpolitiske visioner. Samtidig efterlyses politisk ejerskab, der kan sætte retning på arbejdet og sikre udmøntningen af visionerne.

Søfart hører til under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvorimod de øvrige dele af den multimodale transportkæde hører under Transportministeriet. Denne fordeling giver rigtig god mening i det daglige, men når søtransporten indgår i dør-til-dør-transportløsninger i nærområdet, må den naturlige ressortfordeling på Slotsholmen ikke spænde ben for helhedsløsninger. Så selvom transportminister Hans Christian Schmidt (V) har nået meget i det første år, så er det her et område, der kalder på større politisk bevågenhed. Vi ser frem til samarbejdet.

Forrige artikel Alternativet: Grøn omstilling trænger til gearskifte Alternativet: Grøn omstilling trænger til gearskifte Næste artikel Elbil-alliance: En million elbiler kommer ikke af sig selv, Schmidt Elbil-alliance: En million elbiler kommer ikke af sig selv, Schmidt