S: DTU-lukning giver færre bæredygtige løsninger

DEBAT: Med lukningen af DTU Transport får politikere, embedsmænd og erhvervsliv færre forskningsresultater at trække på. Det kan få konsekvenser for de grønne og bæredygtige løsninger i transportsektoren, skriver Rasmus Prehn (S).

Rasmus Prehn (S)
Transportordfører 

Med V-regeringens finanslov for 2016 bliver landets uddannelsesinstitutioner og forskning beskåret mærkbart.

Det er utroligt kortsigtet, at regeringen vælger at spare på det, som vi skal leve af i fremtiden; nemlig dygtige og vidende studerende, der kan konkurrere på fremtidens mere og mere globaliserede arbejdsmarked.

At besparelsen på forskning og uddannelse skal finansiere regeringens skattelettelser til de mest velstillede, gør blot beslutningen endnu mere hovedrystende.

Regeringens nedskæringer på uddannelses- og forskningsområdet har allerede fået kontante konsekvenser - også på transportområdet. Ledelsen på DTU har som følge af besparelserne og halveringen af bevillingen til transportforskning set sig nødsaget til nedlægge deres kandidatuddannelse inden for transport og logistik. Det er bekymrende ikke bare for de studerende, men for hele samfundet af flere grunde.

Færre bæredygtige løsninger
For det første ved vi med sikkerhed, at en af fremtidens største udfordringer er, at flere og flere personer og varer skal kunne komme hurtigt og billigt frem og tilbage med minimalt ressourceforbrug. Derfor virker det meningsløst, at regeringen lukker netop den kandidatuddannelse, som specialiserer sig inden for det felt og endda med høj faglig ekspertise både i deres forskning og uddannelse.

For det andet er DTU Transport en af de få kandidatuddannelser i Europa, hvor der alene fokuseres på transport og logistik. Det kan være med til at give os en vigtig førerposition i Europa både i forhold til optimerede transport- og logistikløsninger og i forhold til en grøn og bæredygtig transportsektor. Kan vi bidrage til fremtidens løsninger, vil det samtidig være en gevinst for eksport, miljø og mobilitet.

For det tredje står vi i de kommende år med store og vigtige infrastrukturprojekter som Togfonden, Storstrømsbro og Femern-forbindelsen med videre. Her kunne DTU Transport bistå med vigtig viden om nye teknologier og sparring om de grønne og bæredygtige løsninger. Konsekvensen af lukningen af instituttet vil være, at politikere, embedsmænd og erhvervsliv får færre forskningsresultater at trække på fremover.

Går ud over vækst og arbejdspladser 
Ledelsen på DTU er nu gået i gang med at se på, hvordan dele af transportforskningen kan fortsætte andre steder. Det er positivt, at ledelsen tager ansvar og kigger på, hvordan dele af den vigtige forskning og viden kan videreføres. Desværre er der dog ingen tvivl om, at regeringens krav om nedskæringer vil få konsekvenser fremadrettet ikke mindst i forhold til forskningen inden for bæredygtige løsninger i transportsektoren.

Det er brandærgerligt, når det, vi har brug for i fremtiden, er begavede bud på, hvordan vi blandt andet bekæmper trængsel, støj og miljøforureningen fra transportsektoren. Derfor er regeringens vej med nedskæringer på forskning og uddannelse forkert og vil skade mulighederne for at skabe vækst og nye arbejdspladser på den lange bane.

Forrige artikel DI: Dyster fremtid for transportforskningen? DI: Dyster fremtid for transportforskningen? Næste artikel DTU-forsker: Hold transportforskningen samlet DTU-forsker: Hold transportforskningen samlet
 • Anmeld

  Allan Larsen

  DTU's uddannelser inden for trafik, transport og logistik fortsætter alle!

  Kære Rasmus Prehn,
  Jeg vil skynde mig at kommentere på dit indlæg, idet der desværre er tale om en misforståelse! DTU's uddannelsestilbud inden for trafik, transport og logistik-områderne fortsætter som hidtil! Kandidatuddannelsen i transport og logistik samt diplomingeniøruddannelsen i trafik og transport berøres således ikke af nedlæggelsen af DTU Transport. DTU vil fortsat udbyde disse vigtige uddannelser til gavn for det danske samfund. DTU Transport nedlægges som en organisatorisk enhed på DTU, men uddannelse og forskning og inden for trafik, transport og logistik fortsættes og vil blive styrket gennem den reorganisering vi i gang med at forberede pt.

  Med venlig hilsen
  Allan Larsen, uddannelsesansvarlig, DTU Transport

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

UDBUD: Det rammer medarbejderne, når et offentligt udbud som dét, Arriva vandt sidste år, presser virksomheder til at underbyde sig selv. Det mener en arbejdsmarkedsforsker, der bliver bakket op af Enhedslisten. Venstre ønsker ikke at blande sig.