Taxibranchen: Taxiloven skal moderniseres

DEBAT: Den danske taxibranche bør undergå en kontrolleret deregulering, så barrierer for konkurrence på markedet fjernes, mens forbrugersikkerhed og lige skattebetaling bevares. Det skriver Trine Wollenberg, direktør for Dansk Taxi Råd.

Af Trine Wollenberg
Direktør i Dansk Taxi Råd

Til start vil jeg på vegne af taxibranchen takke den afgående minister, Magnus Heunicke, for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor jeg vil fremhæve hans initiativ til at forbedre taxiførernes sikkerhed.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at byde Hans Christian Schmidt velkommen tilbage på posten, som transportbranchens minister. Sidste gang han besad dette embede, oplevede taxibranchen ham som en minister, der udviste stor forståelse for taxibranchens vanskelige situation, som han gjorde et ihærdigt forsøg på at afhjælpe med en lovændring på taxiområdet, som desværre blev rullet tilbage, da den afgående regering kom til magten. Op til valget deltog Hans Christian Schmidt i en taxipolitisk debat i Haderslev, hvor det var tydeligt, at taxibranchens rammevilkår stadig lå ham på sinde.

En moderne taxilovgivning
Jeg vil derfor byde Hans Christian Schmidt velkommen tilbage med en opfordring om at prioritere en modernisering af taxiloven i den kommende regeringsperiode. Selv om den afgående regering ikke fik vedtaget en række forslag til en ny taxilov i deres vækstpakke, så håber jeg stadig, at transportministeren vil arbejde videre med at modernisere taxiloven, for taxibranchen har brug for en ny og tidsvarende lovgivning. Der er siden 2010 forsvundet mere end 1000 taxier, hvilket særligt rammer yderområderne, så der er behov for at sætte ind nu, hvis udviklingen skal vendes.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Dansk Taxi Råd ikke kunne støtte alle de initiativer på taxiområdet, som den tidligere regering præsenterede i sin vækstpakke, men der var flere interessante tiltag, som det vil være oplagt at bygge videre på, når fundamentet til en ny taxilovgivning skal støbes.

Vi mener fortsat, at tanken om at indføre en universaltilladelse til taxikørsel, som erstatter de fire forskellige tilladelsestyper, der findes i dag, giver god mening, og det samme gælder forslaget om at styrke kørselskontorerne, så man har mulighed for at drive nogle mere differentierede forretninger.

Vi har skitsen i skrivebordsskuffen
I Dansk Taxi Råd har vi udarbejdet vores bud på en moderne taxilovgivning med klare målsætninger. Vilkårene for produktivitetsforbedringer i taxibranchen skal forbedres ved at fjerne barrierer og restriktioner, der unødigt begrænser konkurrencen på taximarkedet.

Men det skal ske med den nødvendige forbrugerbeskyttelse, sikring af skattebetaling og lige konkurrencevilkår. Vores input tager udgangspunkt i en kontrolleret deregulering af taxibranchen, som vil gøre det lettere at etablere sig på taximarkedet, men med skelen til internationale erfaringer, så man undgår effekterne af en ukontrolleret deregulering.

Ikke flere byrder
Hans Christian Schmidt har kaldt taxierhvervet for det yderste led i den kollektive trafik, hvilket er en anerkendelse, som vi er fantastisk stolte over, da vi synes, det er en rammende betegnelse. I de seneste år har taxibranchen været særdeles hårdt ramt af nye byrder, som kan gøre det svært at bibeholde denne position fremover. Vi har fået øget lønsum, øget udligningsafgift og fra årsskiftet har vognmændene heller ikke længere kunne frikøre deres biler.

Taxibranchen har nået et punkt, hvor den ganske enkelt ikke kan løfte mere, end den allerede gør. Afskaffelsen af frikørselsordningen - og den øgede lønsumsafgift - har ramt branchen særligt hårdt. Føjes der yderligere afgifter til de eksisterende, så bliver det første offer taxibranchens beskæftigelsesgrundlag og forsyningssikkerheden i yderområderne.

Forrige artikel Speditører: Hold grænsen åben og ambitionsniveauet højt Speditører: Hold grænsen åben og ambitionsniveauet højt Næste artikel DTL: Ryd op i den beskidte transportbranche DTL: Ryd op i den beskidte transportbranche
  • Anmeld

    carl halkier

    husk også uber

    der er over 160 pirattaxi i københave :-(