Taxiråd til politikere: Tilskud kan sætte strøm til taxabranchen

DEBAT: Taxabranchen vil gerne bidrage til den grønne omstilling, men vi har brug for et puf ud i den nye teknologi med eltaxaer i form af tilskud og incitamenter, skriver Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd.

Af Trine Wollenberg
Direktør i Dansk Taxi Råd

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til en klimaplan, der skal sikre, at Danmark overholder sine klimaforpligtelser over for EU. Det er helt naturligt, at regeringen har valgt at tænke transportsektoren aktivt ind i sit klimaudspil, og i den forbindelse yder taxabranchen også sit bidrag til at nedbringe transportsektorens CO2-udslip.

For selvom de danske taxaer siden 2009 har været underlagt nogle af verdens mest ambitiøse miljø- og energiklassekrav til taxaer (energiklasse A eller bedre), er der på sigt et potentiale for forbedringer.

Anskaffelsesprisen på eltaxaer er en hæmsko
Der er to helt lavpraktiske forklaringer på, at der alene er ti eltaxaer på de danske veje. Den ene er den begrænsede rækkevidde i det tilgængelige udbud af el-biler. Den anden og altoverskyggende forklaring skal dog findes i anskaffelsesprisen på el-biler egnet til taxakørsel.

I dag er det nemlig kun nogle få elbils-modeller, der har den fornødne rummelighed og rækkevidde, der dækker en taxas kørselsbehov på 350-400 kilometer om dagen.

Klimainitiativer og vognmandsøkonomi behøver ikke være hinandens modsætninger på sigt, men aktuelt er udfordringen for at sætte strøm til taxabranchen ubetinget, at der er en væsentlig forskel i anskaffelsesprisen mellem en konventionel dieseltaxa og en elbil egnet til en taxas rækkeviddebehov.

Penge den enkelte vognmand selv skal have op af lommen, og derfor hænger vognmandsøkonomien ikke sammen uden tilskud. Og netop på tilskudsfronten lader regeringens klimaplan desværre meget tilbage at ønske sig.

For modsat de 40 millioner kroner regeringen ville afsætte til støtte til køb og leasing af lav- og nulemissionstaxaer, jævnfør det lækkede baggrundsnotat til klimaplanen, har regeringens endelig klimaudspil kun fokus på pisk til branchen.

Altså hvis man ser bort fra tilkendegivelser om ladestandere og taxaholdepladser reserveret til eltaxaer. Fine initiativer isoleret set, men næppe nok til at kickstarte en grøn omstilling af taxabranchen.  

Giv tilskud til en grøn omstilling
Den dag, hvor eltaxaer kommercielt set er konkurrencedygtige, er der ingen tvivl om, at elbilerne bliver markedsledende på taxaområdet. Omstillingen til nulemissions-taxaer vil altså komme af sig selv, i takt med udbuddet af grønne biler stiger, men indtil det sker, kræver det, at man rent politisk er villig til at understøtte denne udvikling, så det ikke koster på bundlinjen at træffe det grønne valg for en taxavognmand.

Taxabranchen kan ikke alene bidrage til at give elbilerne en synlighed og robusthedstest, men kan også agere fødekæde for brugte eltaxaer til det private bilmarked. Netop de bidrag var nogle af grundene til, at et prioriteret tilskud målrettet en grøn omstilling af taxabranchen var en central anbefaling fra den grønne taxikommission, hvor Martin Lidegaard (R) var formand.

Det Økologiske Råd har om klimaplanens initiativer på taxaområdet udtalt, at det er et fint forslag, men at det ikke kan stå alene, da der er brug for at give taxabranchen et puf ud i den nye teknologi ved at skabe nogle incitamenter for en grøn omstilling. Vi kunne ikke være mere enige i Dansk Taxi Råd.

Eftersom man har fået et skatteprovenu på 125 millioner kroner om året, siden frikørselsordningen for taxaer blev fjernet i 2014, burde det være muligt at reservere et mindre beløb til en grøn omstilling af taxabranchen, sådan som det var tiltænkt i det lækkede baggrundsnotat.

Alternativt har partierne bag energiaftalen som bekendt afsat en pulje på 100 millioner kroner årligt i perioden 2020 til 2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren.

For taxabranchen vil gerne bidrage til den grønne omstilling, men det er ikke noget, den enkelte vognmand kan gøre på egen hånd.

Forrige artikel Energiselskab: Dieselbiler er en unødvendig sundhedskatastrofe Energiselskab: Dieselbiler er en unødvendig sundhedskatastrofe Næste artikel Borgmester efter Kattegat-debat: Nationalt borgermøde kan skabe konsensus Borgmester efter Kattegat-debat: Nationalt borgermøde kan skabe konsensus