Vejdirektoratet: Samarbejde mellem myndigheder gemmer på gevinster

DEBAT: Vejdirektoratet og Københavns Kommunes første halve år side om side i Trafiktårnet har givet mærkbare resultater, og potentialet i samarbejdet er stort, skriver Vejdirektoratets afdelingsleder, Stine Bendsen.

Af Stine Bendsen
Afdelingsleder i Vejdirektoratet

10. august, midt i morgenmyldretiden, skete der et harmonikasammenstød på Motorring 3. Den er en af landets mest trafikerede motorveje, som mange bruger hver eneste dag på vej til og fra arbejde. 

I sådan en situation med et stort uheld skal Vejdirektoratet reagere. Vi var i dialog med DR’s P4, der sendte information ud i radioen om uheldet. Vi sendte en tavlevogn til stedet, så uheldet var skærmet af. Vi skrev også på de variable tavler, så trafikanterne blev informeret om uheldet og havde mulighed for at vælge en anden rute.

Sådan en morgen er det ikke sjovt at køre på og omkring Motorring 3. Men siden vi sammen med Københavns Kommune flyttede ind i Trafiktårnet, har vi fået endnu flere håndtag til at hjælpe trafikanterne frem. 

Vi kan nemlig hurtigere tage hinandens redskaber til at lede trafikken i brug, omdirigere trafikken og arbejde på tværs af vejmyndighedernes grænser. 

Denne onsdag morgen advarede vi kommunens trafikfolk om, at mange af trafikanterne sandsynligvis ville fravælge motorvejen og i stedet køre på alternative veje, som kommunen har ansvar for.

Det betød, at 55 trafiksignaler i Københavns Kommune den morgen blev justeret til håndtering af ekstra trafik. Og selvom det er svært at gøre effekten op i sparede minutter og sekunder, er vi ikke i tvivl om, at den tætte koordinering kom de mange morgenbilister til gavn. 

Samarbejdet kommer også pendlerne til gode
Samlet set har de mange arbejdsdage under samme tag i Trafiktårnet løftet Vejdirektoratets samarbejde med Københavns Kommune til et nyt niveau. 

Det gælder ikke blot en mere effektiv håndtering af trafikken i forbindelse med uheld af vejene. Vi samarbejder også om bedre trafikinformation til hovedstadens pendlere.

Vejdirektoratet og Københavns Kommune har lavet en fælles app med trafikinformation for hovedstaden. Med den kan trafikanterne få besked, når der pludselig er problemer på veje og cykelstier i København eller på de store veje, som fører til hovedstaden. 

Det kan være uheld, tabt gods, eller større demonstrationer, som medfører spærringer eller kø på vejene. Der kan vi advare trafikanterne om via push-beskeder, så de kan nå at gennemtænke en alternativ rute, inden de sætter sig i bilen eller på cyklen. 

Bofællesskabet gør en forskel
Det skal gerne bidrage til, at trafikanternes hverdag bliver en tak nemmere, når man på én platform kan få sammenhængende trafikinformation på tværs af vejmyndigheder og transportformer.

For vi kan alle hurtigt blive enige om, at de bilister, der hver morgen kører ind ad Holbækmotorvejen til Kongens Nytorv, ikke bekymrer sig om grænser mellem vejmyndigheder. De spekulerer ikke over, hvornår de kører på veje, som Vejdirektoratet har ansvar for, og hvornår de kører over på vejene, som ligger i Københavns Kommunes regi. De skal bare kunne komme nemt og sikkert frem. 

Det er ikke nyt, at Vejdirektoratet eller Københavns Kommune har fokus på at skabe bedre fremkommelighed på egne veje ved at give trafikanterne god information om den aktuelle situation på vejene. Det er heller ikke nyt, at vores samarbejde om trafikinformation har eksisteret i flere år. 

Men bofællesskabet har helt sikkert givet det et ekstra skub, der skulle til for at etablere fælles fokus på de udfordringer, der kræver fælles løsninger. 

Klart potentiale til mere
Resultatet af vores fælles håndtering af blandt andet uheldet 10. august giver et godt indblik i, hvordan fælles fokus og tættere samarbejde kan være med til at håndtere trængselsproblemerne i hovedstaden. 

Vejdirektoratet har allerede i dag også et godt samarbejde med andre kommuner, omend det ikke er lige så tæt som med Københavns Kommune. Men vi tror på, at de andre samarbejdsrelationer sagtens kan vokse, selvom vi ikke spiser i samme kantine. 

Det gælder for eksempel tættere samarbejde om trafikinformation. I dag har vi allerede den veletablerede app og Twitter-profil til trafikinformation for hovedstaden, som Vejdirektoratet deler med Københavns Kommune. Hvis flere kommuner tilslutter sig dem og for eksempel bruger dem til information om større vejarbejder, demonstrationer og loppemarkeder, kan det gavne trafikanter i en større del af hovedstadsområdet.   

Turen i bil i hovedstadsområdet kan også blive nemmere, hvis vi arbejder tættere sammen om trafiksignaler. 

Hvis omegnskommunernes og Vejdirektoratets trafiksignaler kunne spille bedre sammen, særligt på de store veje mod København, som løber gennem flere vejmyndigheder, så ville det bidrage til, at trafikken glider bedre, og trafikanterne oplever mindre trængsel.

Som vi så det i forbindelse med uheldet på Motorring 3, vil det også give mulighed for bedre at lede trafikken uden om uheld og dermed mindske generne. 

Et samarbejde på tværs af myndigheder kan klares med relativt få ekstra ressourcer. Og spørger du os, så er vi ikke i et sekund i tvivl om, at de ressourcer er godt givet ud. For vi har set, at bedre samarbejde mellem vejmyndigheder kan skabe konkrete resultater, der kommer trafikanterne til gode. 

 

Forrige artikel Vognmænd om klimakrav: Det handler om kroner og øre Vognmænd om klimakrav: Det handler om kroner og øre Næste artikel FDM: Pres på trafikken koster dyrt FDM: Pres på trafikken koster dyrt