Vismandsrapport: Nye motorveje har positiv effekt på den samlede indkomst i Danmark

MOTORVEJE: Motorveje, der blev etableret i starten af 1990’erne, har haft en positiv effekt på beskæftigelsen og erhvervsindkomsterne. Det konkluderer De Økonomiske Råds formandskab i ny rapport.

I starten af 1990’erne blev E45 udvidet med tre nye strækninger mellem Vejle og Aalborg. Disse motorvejsudvidelser viser sig at have haft en positiv effekt på den samlede indkomst i Danmark.

Det konkluderer De Økonomiske Råds formandskab i sin produktivitetesrapport for 2020, som formandskabet offentliggjorde tirsdag.

"Motorvejene ser ud til at have gavnet samfundet under ét. Dermed har infrastrukturinvesteringerne været med til at skabe økonomisk aktivitet og ikke kun omfordele den," udtaler overvismand Carl Johan-Dalgaard i en pressemeddelelse.

Billigere transport driver udvikling
De Økonomiske Råds formandskab har undersøgt effekten af de motorvejsstrækninger på E45, der åbnede i starten af 1990’erne.

Det drejer sig om strækningen Vejle-Horsens, der åbnede i 1990, og de to strækninger fra Aarhus til Aalborg, der åbnede i årene mellem 1992 og 1994.

De Økonomiske Råd har derudover gennemgået andre undersøgelser fra Danmark og udlandet om effekterne af transportinfrastruktur.

Rapporten konkluderer, at motorvejsbyggerierne har bidraget til at øge beskæftigelsen og erhvervsindkomsten i lokalområderne.

Ifølge rapporten kan de positive effekter blandt andet være drevet af billigere transportmuligheder for varer og ydelser, som kan have forøget gevinsterne ved handel.

Lønnen er ikke steget
Selvom 1990’ernes østjyske motorvejsbyggerier har haft en positiv effekt på den samlede indkomst, finder De Økonomiske Råds formandskab ingen tegn på, at udvidelserne har ført til lønstigning hos personer, der arbejder i de særligt berørte lokalområder.

Væksten i den samlede indkomst skyldes, at flere er kommet i beskæftigelse i områderne. 

"Samtidig taler resultatet imod eksistensen af visse typer af bredere økonomiske effekter, som forudsiger, at lønnen øges, når den enkelte beskæftigede får bedre adgang til andre beskæftigede," skriver De Økonomiske Råds formandskab i rapporten.

Dansk Byggeri: Grund til at investere mere
Hos Dansk Byggeri glæder man sig over de økonomiske vismænds konklusioner.

I en pressemeddelelse kalder Dansk Byggeri rapportens konklusioner for "endnu et godt argument for investeringer i trafik" og peger på, at "en fremrykning af allerede VVM-godkendte vejprojekter som for eksempel Frederikssundsmotorvejen og Rønnede-Næstved bør være med i næste bølge af stimulanspakker".

"Det vil være med til at holde hjulene i gang i anlægsbranchen under coronakrisen," siger administerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

Dansk Industri: Vigtigt med langsigtet plan
Også Dansk Industri hæfter sig ved vismændenes analyse af betydningen af investeringerne i infrastruktur. 

"For os at se så underbygger dagens rapport, hvor vigtig velfungerende transportinfrastruktur er for økonomisk vækst og velfærd. Derfor er det vigtigt med en langsigtet plan, et investeringsløft og klare prioriteringer for de trafikale investeringer," udtaler direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard i en pressemeddelelse.

I rapporten er der derudover et afsnit om coronakrisen og de politiske tiltags påvirkning af produktiviteten.

Du kan læs hele rapporten her.

Forrige artikel Se pressemødet: Københavns Lufthavn sender 1.500 ansatte hjem med fuld løn Se pressemødet: Københavns Lufthavn sender 1.500 ansatte hjem med fuld løn Næste artikel Taskforce retter skarp kritik mod Trafikstyrelsen Taskforce retter skarp kritik mod Trafikstyrelsen