Vognmænd: Få nu skabt en reel markedsgørelse af affaldssektoren

DEBAT: Der har været gode takter på regeringsniveau, men praksissen ude i kommunerne halter efter, når det kommer til markedsgørelsen af affaldssektoren. Det har resulteret i for meget forbrænding og for lidt genanvendelse, skriver Erik Østergaard, direktør for DTL – Danske Vognmænd.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør, DTL – Danske Vognmænd

Regeringen fremkom sidste år med et politisk udspil under betegnelsen ”Fair og lige konkurrence”.

Udspillet berørte det offentliges fordel ved ikke at kunne gå konkurs, mens de private selv tager risikoen for, for eksempel, forkert prissætning.

Kommunerne kan i medfør af affaldsbekendtgørelsen i ro og mag forhøje gebyrerne det kommende år – og indhente et eventuelt underskud i indsamlingsordningen hos borgerne.

Så det var rart at se regeringen tage fat på det offentliges prissætning som en udfordring på markedet. På transportmarkedet er der i forvejen meget stor konkurrence, og det presser priserne i bund.

Vi venter blot
I forbindelse med udspillet udtalte erhvervsministeren dengang følgende: "Regeringen kommer med et udspil på forsyningssikkerhedsområdet i slutningen af året eller i starten af det nye år. En af de ting, vi vil adressere der, er at få mere konkurrence på området.”

Og med det mente ministeren forhåbentlig mere konkret forsyningsstrategiens affaldsdele.

Det er så det, vi venter på – markedsudsættelsen af det forbrændingsegnede affald, herunder udbudspligt på kommunalt affald. For det er jo det, der skal til.

Og det hænger samtidig godt sammen med det erhvervs- og iværksætterudspil, som regeringen også fremkom med i sensommeren sidste år.

Et udspil, der varsler initiativer om såkaldt ”cirkulær økonomi”, som især kan blive interessant for de vognmænd, der håndterer affald.

Regeringen vil med dette udspil afsætte en pulje til initiativer, som kan indgå i den kommende strategi for cirkulær økonomi. Strategien skal understøtte, at danske virksomheder har gode rammer for at anvende cirkulære produktionsmetoder.

Uhensigtsmæssig kommunal adfærd
Godt så! Regeringen har fattet, at affald er på vej til at blive en gigantisk ressource, og at cirkulær økonomi skal være med til at lukke kredsløbet for produkters livscyklus gennem øget genanvendelse og genbrug til gavn for både miljøet og økonomien.

Men har regeringen fattet, at kommunernes ageren på markedet både miljømæssigt og konkurrencemæssigt skader regeringens egen sag dag for dag?

Vi ser for eksempel en tiltagende tendens til, at indsamlingsopgaven på affaldsområdet i øjeblikket hjemtages af en række kommuner – ovenikøbet ud fra en forudsætning om, at kommunerne vil kunne spare op til 15 procent i forhold til private tilbud.

Det gør man ud fra en antagelse fra et konsulentfirma om, at der kan spares 15 procent af de nuværende udgifter.

Med det pres, der er om buddet i vognmandsbranchen, er priserne som nævnt presset i bund, og den forudsætning er derfor urealistisk.

For meget forbrænding, for lidt genbrug
Det skal medgives, at håndtering af det genanvendelige erhvervsaffald allerede er blevet markedsgjort, så det går den rigtige vej.

Men selv efter fem år er det ikke slået fuldt igennem i praksis ude i kommunerne.

Der er kamp om affaldet, men så længe kommunerne har anvisningsret til blandet og forbrændingsegnet erhvervsaffald og alt husholdningsaffald, så er det samlede resultat, at der forbrændes for meget og genanvendes for lidt.

Danske vognmænd, der har specialiseret sig i håndtering af affald, kan i den forbindelse komme i en central position under udviklingen af cirkulær økonomi. Her er der virkelig noget at hente.

Det er nu på tide at holde inde med strømmen af vidtløftige politiske ”regeringsudspil” og ”strategier” og så søge ind til sagens kerne: En reel markedsgørelse i affaldssektoren. Og det haster.

Forrige artikel Speditører: Ny transportpolitik står i vejen for vækst og beskæftigelse Speditører: Ny transportpolitik står i vejen for vækst og beskæftigelse Næste artikel Forbrugerrådet Tænk: Teknologien skal være midlet – og ikke målet i kollektiv transport Forbrugerrådet Tænk: Teknologien skal være midlet – og ikke målet i kollektiv transport