Danske Skoleelever: Det sande billede af os

DEBAT: Altinget og andre tegner et falsk billede af Danske Skoleelever, mener formand Jakob Bonde Nielsen. For eksempel er kritikeres sammenkædning af statsstøtte og manglende uafhængighed skudt langt forbi målet, skriver han.

Af Jakob Bonde Nielsen
Formand, Danske Skoleelever

Man skal høre meget, før ørerne falder af.

Sådan lyder det gamle ordsprog, og det gjorde sig bestemt også gældende for mange af os frivillige og valgte i Danske Skoleelever, da vi læste Altingets artikler om vores organisation.

Læs her og her.

I artiklerne skrives det blandt andet, at Danske Skoleelever har købt et nyt domicil i det mondæne Risskov. Vores virkelighed er bare en helt anden. Danske Skoleelever bor i en gammel lagerbygning i udkanten af Risskovs industriområde. Langt fra det mondæne Risskov med alle strandvejsvillaerne.

Frivillige knokler løs
Danske Skoleelever har en aktivt arbejdende bestyrelse på 26 medlemmer og 48 regionsbestyrelsesmedlemmer. Det bliver i alt 92 frivillige skoleelever, der stort set dagligt knokler for Danske Skoleelever.

Samtidig driver 18 sekretariatsfrivillige – unge, der tager et år fri efter grundskolen – dagligt de mange opgaver, som Danske Skoleelever varetager i forhold til elevinddragelse, inklusion, faglighed og elevdemokrati. Derudover repræsenterer vi 436.688 elever fordelt på 940 medlemselevråd, der alle betaler kontingent til Danske Skoleelever.

Det er en stigning på 513 medlemselevråd i løbet af de sidste ti år.

Ud over dette har Danske Skoleelever ansatte, der understøtter driften og udførelsen af vores mange projekter. De fleste af disse ansatte er finansieret af diverse eksterne projekt- og fondsmidler.

At vi som organisation har været dygtige til at søge fondsmidler og midler i ministeriet til at opfylde vores formål, er fejlagtigt blevet udlagt sådan, at DSE’s tilskud fra ministeriet skulle være steget meget voldsomt til skade for vores uafhængighed.

Skammer os ikke over tilskud
De seneste år har vi arbejdet strategisk og målrettet med at søge diverse puljetilskud. Ikke bare fra ministeriet, men fra adskillige fonde og interessenter på området. Det er ikke noget, vi skammer os over.

Med netop disse puljetilskud har vi i Danske Skoleelever gennemført elevinddragelsesprojekter, der har øget elevinddragelsen for 240 klasser i mellemtrinnet og udskolingen (1).

Vi har med projektet ”Inklusion – Alle med” (2) skabt inkluderende klassefællesskaber, brudt fordomme og taget kampen op for elever med handicap. ”DM i fagene” (3) har omfavnet de fagligt stærke elever og kæmper en indædt kamp for at få de stolte nørder tilbage i grundskolen. I alt engagerede vi sidste år cirka 24.600 skoleelever.

Vi har således igennem vores projekter arbejdet med enormt relevante problemstillinger og skabt en masse resultater til vores samarbejdspartneres store tilfredshed.

”Vi er blevet en stærkere organisation”
Forestillingen om, at alt var meget bedre i gamle dage, hvor man var en meget lille organisation med gode viljer, men manglende ressourcer, virker fjern for mig.

Meget er sket, og i Danske Skoleelever har vi de seneste mange år arbejdet målrettet med at forny og forbedre organisationen, så vi kan løfte mange af de opgaver, der gør skoledagen bedre for landets elever.

Vi er stolte over, at vi i dag er en mere professionel organisation, hvor kernen stadig er engagerede skoleelever.

At elever udarbejder projekter for elever, mener vi, er en meget sund tilgang til at forbedre grundskolen. Som interesseorganisation arbejder vi strategisk for at sikre vores medlemmer et godt skoleliv, hvilket betyder, at vi både har en kritisk og konstruktiv tilgang til magthaverne.

Det er der masser af eksempler på. Et eksempel er skolereformen, hvor de voksne skændes, imens vi elever var rådvilde og ikke anede, hvad det ville betyde for os. Her lavede DSE et informationsprojekt og involverede eleverne i de ændringer, som de ville opleve i deres hverdag. Det har vi skaffet ressourcer og rammer til, som vi gør med så mange andre projekter.

Det påvirker ikke vores forhold til magthaverne eller gør os mindre kritiske.

 

(1) Økonomisk støttet af Egmontfonden og A.P. Møller-fonden.
(2) I samarbejde med Danske Handicaporganisationer.
(3) I konsortium med Dansk Erhverv, Professionshøjskolen Metropol, Aalborg Kommune, Det Danske Spejderkorps, Alinea – Egmont, Dansk Industri, Danmarks Matematiklærerforening, LO, Randers Kommune, Undervisningsministeriet, VIA University College og Danmarks Private Skoler.

Forrige artikel SOSU-skolerne takker for grønt lys til forsøg: Her er vores idékatalog SOSU-skolerne takker for grønt lys til forsøg: Her er vores idékatalog Næste artikel E-læringschef: Der er brug for nye kompetencer hos lærerne E-læringschef: Der er brug for nye kompetencer hos lærerne