Rektorer på brune gymnasier ønsker distriktløsning

OPRÅB: For at løse udfordringen med etnisk opdelte gymnasier kræver flere gymnasierektorer nu, at politikerne indfører en distriktsmodel. Modellen vil modvirke opdelingen i brune og hvide gymnasier, lyder det.

Der er allerede nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forskellige løsninger til, hvordan udfordringen med etnisk skævvridning på gymnasierne kan stoppes.

Men ifølge en lang række rektorer ligger løsningen allerede lige til højrebenet: Indfør gymnasiedistrikter, lyder den klare opfordring fra flere rektorer.

”Jeg går ind for skoledistrikter, for det er en ikke-diskriminerende måde at fordele eleverne på,” siger Jan Vistisen, rektor på Herlev Gymnasium.

Login