Helena Artmann Andresen
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvad er de gennemsnitlige offentlige udgifter og den gennemsnitlig brugerbetaling for hver af årgangene 8. 9 og 10.klasses tilbud?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 256

Vil ministeren redegøre for henholdsvis de gennemsnitlige offentlige udgifter (fordelt på statslige og kommunale udgifter) og den gennemsnitlig brugerbetaling for hver af årgangene 8. 9 og 10.klasses tilbud fordelt på folkeskoler, fri- og private grundskoler og efterskoler? Beløbene bedes opgjort pr. årselev og som samlet udgift i 2024-priser

Svar fra torsdag den 16. maj 2024

Der er udarbejdet opgørelser i nedenstående tabeller 1-6 af offentlige udgifter og brugerbetaling for folkeskoler, fri- og privatskoler og efterskoler i finansåret 2022, opgjort i 2024-priser. 2022 er det seneste finansår, hvor der foreligger oplysninger om både offentlige udgifter og brugerbetaling for fri- og privatskoler og efterskoler.

Se tabeller her.

0:000:00