Debat

Amnesty: Ubegribeligt, at Løkke nedtoner alvoren i sagen om folkedrab i Gaza

Den Internationale Domstols sag mod Israel burde være et wakeupcall for regeringer verden over, og det er helt uforståeligt, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nedtoner sagen ved at kalde domstolens seneste afgørelse for en ”løftet pegefinger”, skriver Vibe Klarup

Det undrer os meget, at Lars Løkke Rasmussen (M) fremhæver, at domstolen ikke konkluderer, at Israel begår brud på folkeretten, skriver Vibe Klarup.
Det undrer os meget, at Lars Løkke Rasmussen (M) fremhæver, at domstolen ikke konkluderer, at Israel begår brud på folkeretten, skriver Vibe Klarup.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Vibe Klarup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mens store dele af verden diskuterer beskyttelsen af civile i Gaza og Israel i ly af krigshandlingerne siden Hamas angreb 7. oktober sidste år, har den danske regering været påfaldende lavmælt. 

Men i fredags 26. januar meldte udenrigsministeren sig på banen.

Her gav FN’s øverste domstol, Den Internationale Domstol i Haag (ICJ), Sydafrika medhold i påstanden om, at Israel muligvis begår forbrydelsen folkedrab mod palæstinensere i Gaza. Efter en på alle måder historisk beslutning åbnede domstolen på den baggrund en egentlig retssag om folkedrab mod Israel.

Det faktum er værd at dvæle ved.

Efter at have hørt både Sydafrika og Israel vurderede det helt klare flertal af dommerne ved FN’s øverste retsinstans, at det ikke kan udelukkes, at Israel aktuelt gør sig skyldig i en af de værste forbrydelser, som det internationale samfund efter Anden Verdenskrig blev enige om, at vi alle har et ansvar for at forhindre.

Løkke nedtoner domstolens afgørelse

Alvoren kunne knapt være større. Men reaktionen fra Danmarks udenrigsminister kunne knapt være mindre: 

"Jeg hæfter mig ved, at man ikke statuerer, at der er begået noget brud på folkeretten, men jeg hæfter mig selvfølgelig også ved det, man kunne kalde en løftet juridisk pegefinger," lød det fra Lars Løkke Rasmussen (M). 

Tiden er ikke til udenomssnak eller til at nedtone anklagen om folkemord

Vibe Klarup
Generalsekretær, Amnesty International Danmark

Den reaktion er vi i Amnesty nødt til at udfordre.

For det første er det for os helt uforståeligt, at en sag om muligt folkedrab nedtones som en "løftet pegefinger".

Afgørelsen burde være et wakeup-call for regeringer verden over, ikke mindst i lande, der som Danmark tillader eksport af militært udstyr til Israels krig i Gaza.

De lande bryder ikke blot deres internationale forpligtelser ved at eksportere våben til trods for troværdige anklager om israelske krigsforbrydelser, men risikerer nu også at gøre sig medansvarlige i et muligt folkedrab.

Læs også

For det andet undrer det os meget, at Lars Løkke Rasmussen fremhæver, at domstolen ikke konkluderer, at Israel begår brud på folkeretten, da domstolen efter de første høringer slet ikke har skullet konkludere, om der er begået brud eller ej.

Domstolen har derimod arbejdet inden for sit mandat, som i første omgang har været at tage stilling til, om Israel potentielt forbryder sig imod konventionen om folkedrab, som både Israel, Sydafrika og størstedelen af verdens lande har underskrevet.

Domstol pålægger Israel bindende krav

Så hvad skete der egentlig 26. januar i Haag, da præsidenten for ICJ foran verdens rullende kameraer afgav domstolens foreløbige afgørelse i anklagen mod Israel for folkedrab?

Israel skal gøre alt, hvad der står i statens magt, for at forhindre handlinger, som kan udgøre folkedrab på det palæstinensiske folk i Gaza.

Vibe Klarup
Generalsekretær, Amnesty International Danmark

Efter sagens første høringer fandt domstolen, at den ikke med sikkerhed kan udelukke, at der foregår et israelske folkedrab på palæstinenserne i Gaza.

Domstolen finder med andre ord, at der er grundlag for at retsforfølge Israel for folkedrab.

Skyldspørgsmålet skal nu over de næste år afklares i en egentlig retssag, men på grund af sagens akutte alvor, pålagde domstolen allerede 26. januar Israel en række juridisk bindende krav, som Israel skal handle på med det samme, og som Israel om en måned skal afrapportere om til domstolen.   

Disse krav inkluderer: 

  • Israel skal gøre alt, hvad der står i statens magt, for at forhindre handlinger, som kan udgøre folkedrab på det palæstinensiske folk i Gaza. Det gælder: Dræbe medlemmer af det palæstinensiske folk, såre dem fysisk og psykisk, påføre forhold, der har til hensigt at ødelægge den palæstinensiske befolkning, og forhindre fødsler.
  • Israel skal sørge for, at dets militær ikke begår forbrydelser, der er omfattet af konventionen imod folkedrab.
  • Israel skal forhindre og straffe alle offentlige udtalelser, som kan blive opfattet som opfordringer til folkedrab på det palæstinensiske folk i Gazastriben.
  • Israel skal tage alle midler i brug for at få humanitær nødhjælp ind i Gaza.
  • Israel skal forhindre enhver ødelæggelse af beviser, der kan bruges i en sag om folkedrab.

Den Internationale Domstol udtrykte også med rette bekymring for gidslerne, som Hamas har taget, og opfordrede til, at de bliver løsladt øjeblikkeligt.

Beskyt civile

I Amnesty International er vi ikke selv i en position, hvor vi kan konkludere, om Israel reelt gør eller ikke gør sig skyldig i folkedrab mod palæstinensere.

Men vi mener, at risikoen er til stede, og vi bakker op om, at sagen nu prøves i en egentlig retssag.

Det samme burde Danmark og udenrigsministeren gøre. Tiden er ikke til udenomssnak eller til at nedtone anklagen om folkemord mod Israel.

Tiden er til højt og tydeligt at stå vagt om de internationale regler for at beskytte civile og bakke op om de instanser, der som Den Internationale Domstol er skabt til at håndtere sager om nogle af verdens mest alvorlige forbrydelser.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Vibe Klarup

Generalsekretær, Amnesty International Danmark, formand, Foreningen Folkemødet
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1996)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00