Debat

DUF: Glem ikke de unge i bæredygtighedsmålene

Henriette Laursen
Henriette LaursenGeneralsekretær, Dansk Ungdoms Fællesråd, fhv. direktør, AIDS-Fondet

DEBAT: Hvis FN’s nye udviklingsmål skal blive et vendepunkt for verdens udvikling, skal unge inddrages som en central målgruppe og en aktiv medspiller i implementeringen. Det skriver DUFs generalsekretær, Henriette Laursen.

David Laungaard Lose
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henriette Laursen
Generalsekretær i DUF

Til FN’s generalforsamling i september skal verdens lande vedtage nye bæredygtighedsmål, som skal sætte præcise og målbare rammer for en bæredygtig fremtid – ikke mindst for børn og unge, som udgør mere end halvdelen af verdens befolkning.

Det er en grundlæggende rettighed, at unge skal have mulighed for at deltage i globale udviklingsprocesser, og det understøttes af et demografisk rationale: Det store flertal af verdens børn og unge bor i udviklingslande, og de er ofte de største ofre for fattigdom og manglende udvikling.

Når vi drøfter de globale bæredygtighedsmål, er det derfor nødvendigt at anerkende, at unge både skal spille en central rolle i formuleringen af målene og være bærende drivkraft, når målene bliver realiseret.

Fakta
Fra 17. februar og en måned frem tager Udviklingsdebatten FN's bæredygtighedsmål op til debat.

Følg debatten her. 

Udviklingsdebatten på Altinget: udvikling har til formål at fokusere og styrke den udviklingspolitiske debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget: udvikling eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for udviklingsområdet.

Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til [email protected].

En vigtig og værdifuld investering
I DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd - mener vi, at arbejdet med at styrke unges deltagelse og indflydelse i internationale udviklingsprocesser er en vigtig og værdifuld investering, som er nødvendig, hvis den yngre generation skal gøre de kommende bæredygtighedsmål til virkelighed. For som det ser ud nu, så er det demokratiske rum for unge i mange lande enten snævert eller ikke-eksisterende.

Heldigvis både vil og kan unge med den rette støtte agere som forandringsagenter i deres egne samfund. Det ser vi i DUF - både hjemme i Danmark, når DUFs 71 medlemsorganisationer arbejder for at engagere unge i foreningslivet og demokratiet, og når unge i internationale partnerskaber med ligesindede ungdomsorganisationer skaber aktiv ungedeltagelse i udviklingsprocesser.

Det er en positiv udvikling, at FN fremhæver ungdommen som en nøglespiller for en bæredygtig fremtid.

Henriette Laursen
Generalsekretær i DUF

Eksempelvis er unge fra ugandiske Cerebral Palsy Youth, i partnerskab med Spastikerforeningens Ungdom, blevet mobiliseret til at tale deres egen sag og har bidraget til, at spastisk lammelse er blevet anerkendt som handicap på ministerielt niveau. Et flot resultat og et eksempel på, at unge er handlekraftige og tager ansvar, når de i fællesskaber får mulighed for at sætte deres egen udviklingsdagsorden og give bud på løsninger.

Unge er nøglen
I de oprindelige udviklingsmål fra 2000 bliver unge kun eksplicit nævnt én eneste gang, men forståelsen af unges centrale rolle i udvikling er heldigvis forøget siden da. I FN’s generalsekretær, Ban Ki-moons, oplæg til 17 nye bæredygtighedsmål understreger han, at unge er nøglen til en bæredygtig udvikling, og at intet samfund kan opnå sit fulde potentiale, hvis unge er udelukkede fra at deltage i og at bidrage til udviklingen.

Det er en positiv udvikling, at FN fremhæver ungdommen som en nøglespiller for en bæredygtig fremtid. Men det er afgørende at gøre en indsats for, at dette fokus ikke ender som luftige ord, men at unge bliver skrevet ind som eksplicit målgruppe for udviklingsindsatserne. Det er en afgørende forudsætning for, at der kommer inkluderende indsatser for unge på udviklingsdagsordenen i de enkelte lande, når målene skal løftes fra papir til virkelighed.

Seriøse medspillere
I FN’s proces med at udlede de vigtigste prioriteter for verdenssamfundet har unge over hele verden vist sig som seriøse medspillere, der både kan og vil bidrage. Dette ses for eksempel i den globale MyWorld-spørgeskemaundersøgelse, hvor hele 78 procent af de syv millioner besvarelser stammer fra unge under 30 år. Også i Danmark har unge spillet en aktiv rolle i at debattere post-2015-målene, for eksempel gennem netværket ”Ung i verden”, som flere af DUF's medlemsorganisationer er engagerede i.

I den videre proces er det vigtigt, at ungedeltagelsen gøres til norm, når bæredygtighedsmålene skal defineres og implementeres på nationalt og globalt plan. Hvis det internationale samfund skal løse de mest presserende globale udfordringer, skal unge gøres til hovedaktører i alle faser, der vedrører dem og deres fremtid.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henriette Laursen

Direktør, Kvinfo, fhv. generalsekretær, Dansk Ungdoms Fællesråd, fhv. direktør, AIDS-Fondet
cand.jur. (Aarhus Uni. 1993)

0:000:00