Debat

Iwgia: Grønne investeringer i Afrika glemmer oprindelige folks rettigheder

Oprindelige folk bliver alt for ofte krænket i arbejdet med naturbevarelse og grøn omstilling i lande som Kenya og Tanzania. For de bor ofte der, hvor nye grønne investeringer lægges. Det er en velkendt problematik i dansk kontekst, så spørgsmålet er, om Danmark gør nok, skriver Marianne Wiben Jensen.

<div>Turkana-folket er et eksempel på et oprindeligt&nbsp;folk i Kenya, der har fået frataget deres jord uretmæssigt i forbindelse med et grønt energiprojekt.</div>
Turkana-folket er et eksempel på et oprindeligt folk i Kenya, der har fået frataget deres jord uretmæssigt i forbindelse med et grønt energiprojekt.
Foto: Tobin Jones/AP/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmarks regering har fået øjnene op for Afrika. Der bliver lavet en Afrika-plan, og den skal omfatte mere end udviklingsområdet. Både kultur, handel, sikkerhed og klima bliver en del af planen.

Vi ved, at regeringen og danske aktører er opmærksomme på rettighedsaspektet, når Danmark engagerer sig i Afrika. Men er det nok?

Rettighedsaspektet er vigtigt ikke mindst i lyset af situationen for oprindelige folk i to af Danmarks prioritetslande i Afrika, nemlig Kenya og Tanzania, hvor oprindelige folks rettigheder systematisk krænkes.

Det sker blandt andet med argumenter om naturbevarelse, hvor oprindelige folk, der ellers i århundreder har beskyttet naturen, nu tvangsforflyttes i naturbevarelsens navn. Det sker ligeledes, når der anlægges ny infrastruktur til den grønne omstilling.

Oprindelige folk bliver igen og igen tvangsflyttet med argumenter om naturbevarelse

Marianne Wiben Jensen
Seniorrådgiver, IWGIA

Rettigheder på papiret, men ikke i praksis

Danmark spiller en rolle i løsningen af både klima- og biodiversitetskriserne, også i Afrika. Biodiversitetskrisen har fået øget fokus siden Kunming-Montreal-Biodiversitetsaftalen fra 2022 og giver grundlag for at opskalere naturbevarelsesprojekter.

Oprindelige folks vigtige rolle i naturbevarelse og betydningen af at beskytte deres rettigheder står stærkt i den endelige tekst. Men ikke desto mindre sker det igen og igen, at oprindelige folk tvangsflyttes med argumenter om naturbevarelse. Dette krænker oprindelige folks ret til deres jord, samtidig med at det er en fejlslutning at påstå, at naturen bevares bedre uden dem. Faktisk er det modsatte bevist.

Det er værd at bide mærke i nogle konkrete eksempler, forud for et øget dansk fokus på Afrika. For kort tid siden, om morgenen 2. november, fik ogiek-folket i Kenya ødelagt deres boliger og må nu forlade Mau-skoven.

Læs også

Situationen er grotesk, for hele to gange har den afrikanske menneskerettighedsdomstol, 26. maj 2017 og igen 23. juni 2022, slået fast, at ogiek-folket ikke må forvises fra Mau-skoven, som er deres hjem, og som de har bevaret i århundreder. De vågnede op til en meget ubehagelig udvikling, da Kenya Forest Service og Kenya Wildlife Service Rangers nedbrændte og ødelagde deres hjem. 700 personer fra ogiek-folket blev hjemløse denne morgen. 

To domstole i Kenya har i løbet af november måned afsagt kendelser om, at tvangsforflytningerne skal stoppe. Men på trods af dette fortsætter myndighederne med at foretage tvangsforflytninger og forhindre humanitær assistance til de berørte ogiek-folk

I Tanzania er masaierne i Loliondo igennem en længere periode blevet forvist fra deres områder for at gøre plads til naturbeskyttelse. Her er der også anlagt retssager, hvoraf én for nyligt afgjorde, at den dyrepark, som for nyligt blev oprettet i Loliondo på masaiernes land, blev oprettet ulovligt, og at masai-folket dermed er blevet forflyttet i strid med deres rettigheder.

Investeringer i grøn omstilling

Brud på oprindelige folks rettigheder sker også i forbindelse med grønne energiprojekter, som i en sag fra Kenya, hvor vindmøllefarmen ved Lake Turkana, Afrikas største vindmølleprojekt med 365 møller, er genstand for en retssag om retten til jorden.

Den grønne omstilling er, om ikke buldrende i Afrika, så i hvert fald på en stærkt opadgående kurve. De store investeringer skal komme nu

Marianne Wiben Jensen
Seniorrådgiver, IWGIA

Denne sag er velkendt i dansk kontekst, idet både vindmøllerne og en væsentlig del af finansieringen er dansk.

Turkana-folket, el molo-folket, rendille-folket og samburu-folket har i første instans vundet retssagen, fordi jorden blev erhvervet ulovligt og uretmæssigt. Det er nu to år siden. Virksomheden Ltwp har anket sagen, og derfor er der ikke en endelig afgørelse.

Vi er i Iwgia særligt opmærksomme på investeringer i den grønne udvikling, det vil sige vindmølleparker, geotermisk energiudvinding og miner, der skal bidrage til det stadigt voksende behov for råmaterialer til batterier.

Den grønne omstilling er, om ikke buldrende i Afrika, så i hvert fald på en stærkt opadgående kurve.

De store investeringer vil komme nu. Derfor dette opråb om at sætte ekstra fokus på rettighederne, særligt oprindelige folks rettigheder. De bor der, hvor der er plads, der, hvor der er stor sandsynlighed for, at de nye investeringer vil blive lagt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00