Kommentar af 
Sebastian Mernild

Lad os håbe COP28 skitserer en ny opponerende fortælling til vækstidealet

Der er brug for nye narrativer og nye måder at anskue verden på, hvis vi skal have vendt mod- og håbløshed til handling. Dertil har vi brug for mod, begavelse og handlekraft på COP28, skriver Sebastian Mernild.

Hvor meget kan vi reelt ændre, hvis vi fortsætter med at placere os selv og økonomisk vækst i centrum for alt, spørger Sebastian Mernild.
Hvor meget kan vi reelt ændre, hvis vi fortsætter med at placere os selv og økonomisk vækst i centrum for alt, spørger Sebastian Mernild.Foto: Kamran Jebreili/AP/Ritzau Scanpix
Sebastian Mernild
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Klimarekorder og rekordudledninger af CO2 – det er, hvad vi er vidne til. Samtidig hermed starter klimatopmødet COP28 (Conference of the Parties) i Dubai 30. november.

Lad mig spørge: Ender vi med at se – i løbet af de kommende uger fra Dubai – et overflødighedshorn af klimahandling eller blot "varm luft" og dermed minimal klimahandling?

Inden for den fysiske del af vores klimasystem har 2023 været et år med meget varm luft, rekordsættende temperaturer. Der er behov for, at vi politisk får set mod, begavelse og handlekraft (fra Dubai) til at gennemføre en omstilling af vores verdenssamfund.

Det betyder blandt andet dels nødvendige reduktioner af globale drivhusemissioner samt investeringer i grøn teknologi til blandt andet brug for klimatilpasning, dels til at omstille vores samfund mod yderligere adfærdsændringer og CO2-kvoter, genbrug og cirkulær tankegang og så videre.

Der er brug for en ned- og udfasning af kul, olie og gas. Der er brug for nye narrativer og økodannelse. Der er brug for viden om "bæredygtighed og natur" til at agere i den klimaudfordring, som verden står midt i. Lad os bringe viden i spil – anvende videnskaben mere aktivt i klimapolitikken.

Ikke nok med, at vi har passeret en global middeltemperaturstigning på 1,5 grader, når det kommer til for eksempel daglige, ugentlige og månedlige værdier, men nu viser data ligeledes, at september og oktober i år var de varmeste september og oktober nogensinde målt, hvor eksempelvis september havde en global middeltemperaturstigning på 1,8 grader (siden 1850, siden industrialiseringen).

Forskningen viser, at økonomisk vækst er uforenelig med både at kontrollere klimaforandringerne og sikre et bæredygtigt ressourceforbrug

Sebastian Mernild

Sommeren 2023 var ligeledes den varmeste sommer nogensinde målt og beregnet. Året 2023 virker på mange områder som et nyt rekordår, og inden vi ser os om, ender 2023 forventeligt med at blive det varmeste år siden 1850.

Data fra Copernicus ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) viser yderligere, at den globale middeltemperaturstigning 17. november for første gang i observationsperioden kom på den anden side af de 2,0 grader. I alt nåede middeltemperaturen den dag op på 2,06 grader over det førindustrielle niveau.  

Dette var blot én dag, men en tendens tegner sig mod varmere og varmere forhold. Målene om en global temperaturstigning på henholdsvis 1,5 og 2,0 graders har vi passeret, dog ikke når det kommer til årsmiddeltemperaturen (det ligger ud i tid) – hvor årsmiddeltemperaturstigningen på de 1,5 grader forventeligt vil finde sted inden for de kommende ti år, i begyndelsen af 2030'erne, ifølge vurderinger fra IPCC (FN’s klimapanel).

Læs også

Vi har kendt til disse tendenser og hovedårsagerne hertil i lang tid. Vi skal indstille os på, at det gradvist vil blive varmere over tid. Den seneste GAP-rapport fra UNDP (UN Development Programme) vurderede, at årsmiddeltemperaturstigningen i 2100 vil være cirka 2,9 grader over 1850-niveauet, tæt på de cirka 3,2 grader der tidligere i år blev vurderet af FN's klimapanel. Kursen er lagt mod højere temperaturer og dermed mere varm luft.

Fra videnskabeligt hold er der over de seneste mange årtier tilvejebragt faglig viden om klimaets forandringer, hovedårsager og løsninger. Alligevel er der set stigninger i temperaturen, udledningerne og i koncentrationerne af drivhusgas i atmosfæren. Tendenserne er ikke vendt.

Nyt må tænkes! Måske er det nødvendigt, at vi ændrer den måde, vi opfatter menneskets plads i verden på? For hvor meget kan vi reelt ændre, hvis vi fortsætter med at placere os selv og økonomisk vækst i centrum for alt? Har vi ret til at producere og forbruge, hvad vi har lyst til – og er fortsat økonomisk vækst den rette vej?

En ny grundfortælling og tankegang er en forudsætning for at omorganisere vores produktions- og forbrugsmønstre

Sebastian Mernild

Måske skal der en ny grundfortælling (narrativ) til, der er i stand til at mobilisere mennesker, hvor en ny grundfortælling og tankegang er en forudsætning for at omorganisere vores produktions- og forbrugsmønstre.

Store grundfortællinger har drevet store ændringer i samfundet. Måske handler det "blot" om en grundlæggende social forandring.

Forskningen viser, at økonomisk vækst er uforenelig med både at kontrollere klimaforandringerne og sikre et bæredygtigt ressourceforbrug. Menneskets overforbrug og dominans over naturen har givet os fordele på den korte bane, men vi oplever nu i høj grad konsekvenserne – også klimatisk – og vil gøre det på langt sigt.

Blot for at referere til vurderingerne fra én af de seneste rapporter fra FN's klimapanel (fra 2021) vil mange af de forandringer, der forårsages af drivhusgasudledninger frem til i dag og i fremtiden, være irreversible i århundreder, op til årtusinder.

Det gælder særligt forandringer i havene, iskapperne og det globale havniveau. Men også, at en række ændringer i klimasystemet bliver forstærket i takt med stigningen i global opvarmning.

Herunder forekomsten og intensiteten af varmeekstremer, marine hedebølger, kraftige nedbørshændelser, i nogle regioner tørke, intensiteten i kraftige tropiske cykloner og reduktion af havisen i Arktis, snedække og permafrost. Hvad vi allerede ser i dag, vil vi se mere af fremover.

Læs også

En tilgang kunne være, at der tales om, hvordan vi plejer og passer på betingelserne for liv på planeten i stedet for kun at tale om behovet for at spare på ressourcerne. Vi kan tale om trivsel i stedet for vækst.

Det betyder noget, hvordan vi anskuer og taler om tingene. I hele menneskehedens historie har vi placeret os selv i centrum af verden, og vores idealer har været vækst.

Der er også brug for nye narrativer og nye måder at anskue verden på, hvis tendenserne skal vendes – det vil sige stigninger i temperaturen, udledningerne og koncentrationerne af drivhusgas i atmosfæren. Vi skal have vendt mod- og håbløshed til handling. Dertil har vi brug for mod, begavelse og handlekraft, også på COP28.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sebastian Mernild

Professor i klimaforandringer og glaciologi, leder af SDU Climate Cluster, forfatter, FN’s klimapanel (IPCC).
kaptajn af reserven, ph.d. (Københavns Uni. 2006), dr.scient. (Københavns Uni. 2016)

0:000:00