Debat

Udviklingsminister: Nærområder, klima og rettigheder er centralt i ny udviklingsstrategi

For det første skal den udviklingspolitiske strategi fokusere på irregulær migration, skrøbelighed, nærområder og tvungen fordrivelse, skriver Flemming Møller Mortensen (S), der runder Altingets debatserie af.

Vi skal fokusere vores indsatser på forebyggelse, være der, når katastrofen rammer og gå forrest i EU, FN, udviklingsbankerne og gennem det nordiske værdifælleskab, skriver Flemming Møller Mortensen.
Vi skal fokusere vores indsatser på forebyggelse, være der, når katastrofen rammer og gå forrest i EU, FN, udviklingsbankerne og gennem det nordiske værdifælleskab, skriver Flemming Møller Mortensen.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Flemming Møller Mortensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi er trådt ind i handlingens årti.

Vi har under ti år tilbage til at nå verdensmålene – og vi har travlt.

Alt for mange mennesker lever i dyb fattigdom. Vi driver rovdrift på vores fælles klima og natur. Alt for mange steder prøver værdikonservative kræfter at undertrykke piger og kvinders rettigheder.

De værdier, vi tror på – menneskerettigheder, demokrati og frihed – er under pres. Og de grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrivelse bliver ikke færre. Disse nedslående tendenser er alle blevet forværret af coronakrisen.

Der er med andre ord behov for at sætte ind over en bred kam, men samtidig holde fokus på det, vi skal og kan forandre. Det er det, jeg håber kan lykkes med i den ny udviklingspolitiske strategi.

Tak for alle indlæggene her i Altinget, der viser, hvor kompleks en sag udviklingsarbejde er: Ulighed og fattigdomsbekæmpelse, nærområder og migration, partnerskaber og bæredygtig samhandel, klima og miljø, sundhed og beskyttelse af piger og kvinder og marginaliserede grupper, menneskerettigheder, trosfrihed og styrkelse af civilsamfund – alt sammen er vigtige komponenter i udviklingsarbejdet.

Vi har i ministeriet derudover fået mere end 90 høringssvar fra alle typer af organisationer. Jeg er oprigtig glad for – og imponeret over – det store engagement.

Vi har ikke midler til at nå hele vejen rundt
Vores nuværende strategi – Verden 2030 – var født af optimisme. Verdensmålenes og Parisaftalens dengang nylige vedtagelse og fremgang i verdens demokratier.

Målet er, at vi skal hjælpe flere, end vi evner i dag. Vi skal ikke acceptere, at mennesker sætter deres liv på spil på en farefuld rejse over Middelhavet og langs farlige smuglerruter.

Flemming Møller Mortensen (S)
Udviklingsminister

Verden 2030 blev – til forskel fra tidligere strategier – til på baggrund af en bred politisk aftale for at imødegå det daværende pres på at sænke bistandsniveauet. Det samme pres er der heldigvis ikke længere, og udgangspunktet for den kommende strategi er derfor på flere områder væsentligt anderledes i dag.

Den verden vi kigger ind i, står over for store udfordringer. Og vi har ikke midlerne til at nå hele vejen rundt. Det er derfor afgørende, at vi fokuserer vores indsatser i en ny udviklingspolitisk strategi. Her ser jeg særligt tre områder, hvor jeg mener, at Danmark kan og skal gøre en forskel.

Tre fokusområder
For det første skal det være en strategi, som fokuserer på irregulær migration, skrøbelighed, nærområder og tvungen fordrivelse. Som kan sætte retning for nye innovative tilgange og tage fat i de grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrivelse.

En strategi som kan bane vejen for et mere retfærdigt og humant asylsystem. Og som kan bidrage til at skabe det håb og de muligheder, der gør, at mennesker og særligt unge ser en fremtid for sig, dér hvor de er. Det gælder ikke mindst i Afrika.

Målet er, at vi skal hjælpe flere, end vi evner i dag. Vi skal ikke acceptere, at mennesker sætter deres liv på spil på en farefuld rejse over Middelhavet og langs farlige smuglerruter. Og vi skal ikke acceptere, at de svageste lades i stikken. Dem, der ikke kan eller har råd til at flygte.

For det andet skal det være en strategi, som sætter klimaet og den grønne dagsorden i centrum. En strategi, der bidrager til at hæve de globale klima-ambitioner og give mindre CO2-udledning. Som har fokus på klimatilpasning, modstandsdygtighed, adgang til rent vand og natur og miljø, særligt i de fattigste og mest sårbare lande og regioner. Og samtidig skal den sikre en grøn og socialt retfærdig økonomisk genstart på den anden side af corona.

Vi vil indgå gensidigt forpligtende partnerskaber med vores partnere – og vi vil være parate til at sige fra, hvis gensidigheden er væk, og grundlæggende værdier ikke efterleves.

Flemming Møller Mortensen (S)
Udviklingsminister

For det tredje skal det være en strategi, som sætter de værdier, vi tror på – demokrati og menneskerettigheder – i centrum. Som gør os i stand til at sige fra over for brud på menneskerettighederne og autoritære stater. Som sikrer pigers, kvinders og minoriteters rettigheder og unges muligheder. Som styrker civilsamfundets råderum. Og som når ud til dem, der er allermest sårbare.

Partnerskaber er en præmis
Vi har søgt input fra udviklingseksperter fra blandt andet civilsamfund, FN, den private sektor og forskere. Det er helt centralt, at den ny strategi baserer sig på den mangfoldighed og den kolossale viden og erfaring, som en bred række af danske og internationale aktører besidder. At den bygger på vores mange års erfaring med godt og solidt udviklingssamarbejde.

Men det er også vigtigt, at den forholder sig til verden, som den ser ud i dag. Med nøgtern realisme og samtidig med et ønske og en vilje til forandring til det bedre for flest mulige. I den sammenhæng vi vil indgå gensidigt forpligtende partnerskaber med vores partnere – og vi vil være parate til at sige fra, hvis gensidigheden er væk, og grundlæggende værdier ikke efterleves.

Danmark kan stille sig i spidsen for historisk løft af Afrika
Afrika er et tema for sig. Det er verdens fattigste og mest udsatte kontinent. Det er det kontinent, der er længst fra at nå verdensmålene. Det er her, at mange millioner af de allermest sårbare mennesker befinder sig. Og det er her, at befolkningen frem imod 2050 vil blive fordoblet.

Læs også

Hverken Danmark eller noget andet land kan grundlæggende løse problemerne alene. Derfor arbejder vi for et stærkt og forpligtende internationalt samarbejde, blandt andet gennem FN og udviklingsbankerne.

Her kan Danmark gå forrest. Ved markant at øge Danmarks humanitære indsats og bistand til skrøbelige stater og nærområder. Ved at presse på for at mere retfærdigt og humant asylsystem. Og ved i EU at stille os i spidsen for et historisk løft af Afrika.

Det er i vores interesse at tage globalt ansvar
Vi lever i en brydningstid med kolossale udfordringer, hvilket også er blevet påpeget i flere indlæg i Altingets debat. Vores tryghed og velstand afhænger af, at verdens udfordringer håndteres. Coronakrise, naturkatastrofer, konflikter og fattigdom i verden rammer også Danmark, når sygdomme spreder sig, eller mennesker flytter sig.

Det er derfor i vores interesse at tage globalt ansvar. Det gør vi gennem vores udviklingssamarbejde. Ved at fokusere vores indsatser på forebyggelse og være der, når katastrofen rammer. Ved at gå forrest og være en troværdig international partner, der rykker dagsordner i EU, FN, udviklingsbankerne og gennem det nordiske værdifælleskab. 

Jeg ser frem til at fortsætte processen frem mod en ny udviklingspolitisk strategi. Debatten her i Altinget har – igen – vist mig, hvor engagerede og innovative danskerne og danske organisationer er.

Temadebat: Hvordan skal den nye udviklingspolitiske strategi se ud?

Danmarks nuværende udviklingspolitiske strategi udløber i 2021. Derfor har minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S) sat gang i arbejdet med en ny strategi.

Det stod allerede klart med indgåelsen af forståelsespapiret, at klimabistand skal være et centralt fokus. Desuden har tidligere udviklingsminister Rasmus Prehn (S) forklaret, at der skal fokuseres mere på Afrika og mindre på Asien.

Så hvad skal strategien egentlig indeholde? Det spørger Altinget Udvikling om i denne debat.  

Her er debattørerne:

 • Alex Ahrendtsen (DF), udviklingsordfører
 • Katarina Ammitzbøll (K), udviklingsordfører
 • Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel
 • Peter Seier Christensen (NB), udviklingsordfører
 • Anna Frellsen og Anne Smith Petersen, hhv. direktør, Maternity Foundation og vicedirektør, PlanBørnefonden
 • Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri
 • Christian Juhl (EL), udviklingsordfører
 • Anne Mette Kjær, professor, Aarhus Universitet
 • Jarl Krausing, international chef, Concito
 • Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors
 • Trine Pertou Mach, politisk chef, Oxfam Ibis
 • Flemming Møller Mortensen (S), minister for udviklingssamarbejde
 • Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet
 • Rasmus Nordqvist (SF), ordfører for international udvikling
 • Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
 • Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
 • Kathrin Wessendorf, Thorkild Olesen og Line Brøgger Kjærgaard, hhv. direktør, IWGIA, formand, Danske Handicaporganisationer og konstitueret direktør, AIDS-fondet
 • Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Flemming Møller Mortensen

MF (S), klosterforstander, Aalborg Kloster fhv. minister for udviklingssamarbejde og for nordisk samarbejde
Sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg 1988), salgsuddannet (AstraZeneca 2004)

0:000:00