Ældre Sagen: Husk de ensomme ældre under genåbningen

DEBAT: Ensomheden er steget under coronakrisen. En national ensomhedsstrategi og et øget lokalt samarbejde kan bekæmpe social isolation og ensomhed, skriver Ældre Sagens direktør.

Af Bjarne Hastrup
Direktør, Ældre Sagen

Coronakrisen har haft store menneskelige omkostninger. Vi er blevet tvunget til at isolere os, og den sociale isolation har været med til at skabe en voldsom vækst i oplevelsen af ensomhed.

Der er således sket en fordobling i antallet af svært ensomme blandt 65- til 79-årige under krisen. En ensomhed, der kan være stærkt invaliderende for hver eneste, som oplever den.

Og det er desværre ikke kun i den ældre del af befolkningen, at den sociale isolation har skabt ensomhed, savn og afsavn.

Mange beboere på plejehjem er nu på tredje måned blevet spærret inde med begrænsede muligheder for hverken at kunne forlade deres hjem og få besøg af deres familie og pårørende.

Svækkede ældre i risikogruppen, der sidder i deres eget hjem, har nødtvungent isoleret sig fra omverdenen.

Partnerskab gør det ikke alene
Coronakrisen har haft voldsomme mentale konsekvenser for mange i forvejen svækkede ældre mennesker.

Når vores samfund nu gradvist er ved at åbne sig op igen, så er det afgørende, at vi i fællesskab hjælper de mange ældre, som har været gennem denne lange periode med ensomhed og social isolation.

Vi er i Ældre Sagen tilfredse med, at et flertal af Folketingets partier vedtog hjælpepakken på ældreområdet, hvor der blandt andet bliver sat fokus på ensomhed.

Og vi har med glæde sammen med FOA stillet os i spidsen for at etablere det partnerskab på ensomhedsområdet, som er fastsat i pakken. Et partnerskab gør det bare ikke alene.

Der skal handling til for at få de mange, som er blevet ensomme under krisen, og de 50.000 ældre over 65 år, der var ramt af svær ensomhed også før krisen, ud af den pinefulde og invaliderende situation, som de befinder sig i.

Vi skal som samfund have brudt den onde spiral, hvor ensomhed fører til endnu mere social isolation, som igen kan betyde større risiko for depression, misbrug, fysiske lidelser og i sidste instans selvmord.

Tænk på tværs af ministerier
Det er ikke simpelt at bryde med ensomhed. For årsagerne til ensomhed kan være meget forskellige.

Det kan være en mistet ægtefælle, pludselig opstået sygdom, social isolation, fysisk svækkelse, at man forlader arbejdsmarkedet, manglende transportmuligheder og meget andet.

Der er derfor brug for at se på mange forskellige tiltag til at bryde ensomhed, og ikke mindst vil det kræve, at vi samarbejder på tværs.

Der skal tænkes på tværs af ministerier og offentlige forvaltninger, og der skal tænkes på tværs mellem frivillige, det offentlige og virksomheder.

Der er kort sagt brug for en national strategi på ensomhedsområdet. En strategi, der ikke kun binder sammen på tværs af sektorer og forvaltninger, men også mellem aldersgrupper.

Det offentlige skal mere med
Ensomhed kender ingen alder. Den kan ramme alle.

Det er derfor vi i Ældre Sagen sammen med Røde Kors allerede før coronakrisen talte for at skabe en national ensomhedsstrategi.

Og det er derfor, at vi naturligvis gerne går forrest, når der skal etableres et partnerskab, som skal komme med bud på, hvordan vi bryder med følgevirkningerne af krisen som de allerede eksisterende problemer med ensomhed.

Frivillige organisationer har mange års træning i at modvirke ensomhed. I Ældre Sagen har vi besøgsvenner, tryghedsopkald, pårørendestøtter, vågekoner, plejehjemsfrivillige og sorggrupper, der alle medvirker til at skabe fællesskab og livskvalitet.

Nu skal vi have det offentlige mere med. Den sociale omsorg skal langt højere op på dagsordenen ude i de kommunale forvaltninger.

Og ikke mindst skal vi have åbnet porten til langt mere samarbejde mellem frivillige, foreninger og kommunale instanser, så vi i fællesskab kan få brudt med den invaliderende ensomhed.

Lad os få det bedste ud af coronakrisen: En national strategi og et godt samarbejde lokalt – lad os komme i gang.

Forrige artikel FOA: Afsæt penge til god hygiejne - også efter coronakrisen FOA: Afsæt penge til god hygiejne - også efter coronakrisen Næste artikel Rambøll: Renoveringer af  almene boliger vil forbedre ældres trivsel Rambøll: Renoveringer af almene boliger vil forbedre ældres trivsel