SF: Epidemien understreger behovet for faste hold i hjemmeplejen

DEBAT: Coronavirussen vil spille en rolle i samfundet i lang tid. Vi er nødt til at forhindre, at ældre går en utryg og usikker fremtid i møde, skriver ældreordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

Af Kirsten Normann Andersen (SF)
Ældreordfører

For SF har det hele vejen gennem coronaforløbet været vigtigt, at vi i genåbningen som princip hellere skal tage et skridt for kort end et skridt for langt. Ikke mindst for de ældres skyld, og for alle de andre, som er i risikogruppen.

Men mange ældre oplevede allerede før nedlukningen at være ensomme, og coronaepidemien har gjort det endnu værre. Den allerede meget lange isolation har for mange betydet mange timer alene og følelsen af at være forladt.

Og med udsigt til, at virussen kommer til at spille en rolle i vores samfund i lang tid endnu, er det nødvendigt, at vi finder nogle løsninger, så de ældre ikke skal gå en utryg og usikker fremtid i møde.

Politisk aftale er vigtig
Det var en vigtig og god aftale, da næsten samtlige partier blev enige om at afsætte midler til blandt andet at opsætte telte og besøgspavilloner, så de ældre på plejehjem igen kunne se deres nærmeste.

Det er et tiltag, som SF fortsat vil presse på for at udvikle, for jeg mener fortsat, at der er brug for forbedringer, så flere ældre kan få en så normal hverdag som muligt.

Mange venter eksempelvis med længsel på at kunne komme til frisøren igen. Men der er også fortsat udfordringer i forhold til at være til stede hos døende borgere i den sidste tid, som jo kan være af kortere eller længere varighed.

Samtidig bør vi være opmærksomme på, at forebyggelse af ældres ensomhed forudsætter, at plejehjem og hjemmepleje har de ressourcer og personale, der skal til for at sørge for, at de ældres sociale liv ikke bliver trukket helt væk under dem.

Faste hold i hjemmeplejen
Jeg har tidligere foreslået, at man indførte faste teams i ældreplejen, og nødvendigheden er kun blevet understreget under coronaepidemien.

Mange ældre bliver frustrerede og kede af det, når der er stor udskiftning på, hvem der kommer ind i deres hjem. Netop i coronatiden har det været vigtigere end nogensinde, at det personale, som kommer i den ældres hjem, er kendt personale.

Dertil øger det kvaliteten af hjemmeplejen, da det faste personale lettere kan være opmærksom på eventuel sygdom eller andre "røde lamper" hos borgere, som de har et kendskab til, og som de ikke bare har læst om i sagsmappen.

Faste teams vil også betyde, at smitten bliver begrænset, da de ældre ikke vil være i tæt berøring med mange forskellige, men med en lille, velkendt gruppe. Det var en god løsning dengang, hvor vi foreslog det, og det ville være en god løsning nu, og vi vil kæmpe for, at de ældre i fremtiden skal have mere tryghed og nærvær i hverdagen.  

Heldigvis har coronavirussen også lært os, at det dygtige faglige personale landet over er i stand til at sadle om og omstille sig til nye vilkår, og flere har netop indført faste teams eller zoner i et forsøg på at begrænse eventuelle smittekæder.

Mangel på værnemidler ryster
Hvis vi netop skal undgå smittespredning hos risikogrupperne, så skal der sikres centrale lagre af værnemidler.

Jeg var dybt rystet over, at medarbejdere i plejehjem oplevede, at de ikke kunne få helt nødvendige værnemidler, fordi der ikke var nok.

Det bør være slut med at overlade det kritiske sundhedsberedskab til den enkelte kommune eller region. Corona har lært os, at der er brug for en national styring.

Værnemidler er nødvendige for de ansattes egen sikkerhed, men også for borgerne på plejehjem og modtagere af hjemmehjælp.

Det gælder ikke mindst i en tid, hvor vi begynder at åbne samfundet mere, og smittetrykket igen risikerer at stige.

Forrige artikel R: Nye regler for ældreplejen er for restriktive R: Nye regler for ældreplejen er for restriktive Næste artikel Tidligere sygehusdirektør: Formynderiet fortsætter efter nye besøgsregler Tidligere sygehusdirektør: Formynderiet fortsætter efter nye besøgsregler