Anden bølge: Nu skal 51.000 ældre i eget hjem vaccineres

OVERBLIK: Der er flere åbenlyse udfordringer, når myndighederne i næste uge tager hul på vaccination af svækkede ældre i eget hjem. Altinget gennemgår strategien og de ømme punkter.

I næste uge påbegyndes næste vaccineudrulning. Her skal hjemmeboende ældre, som modtager hjemmehjælp til personlig pleje og praktiske ting vaccineres. Ældreorganisationer har tillid til vaccinestrategien, men frygter problemer undervejs. 
I næste uge påbegyndes næste vaccineudrulning. Her skal hjemmeboende ældre, som modtager hjemmehjælp til personlig pleje og praktiske ting vaccineres. Ældreorganisationer har tillid til vaccinestrategien, men frygter problemer undervejs. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix
Cecilie ToftSøren Elkrog Friis

I løbet af fredag burde de sidste af knap 41.000 plejehjemsbeboere have modtaget det første af de to stik, som skal eliminere risikoen fra Covid-19.

Det baner vej for næste fase i myndighedernes vaccinationstrategi, som indledes allerede i næste uge. Her er det ældre over 65 år i eget hjem, som modtager hjemmehjælp eller hjemmepleje, ældre over 85 år, og udvalgte pårørende til personer i særlig risiko, som kan blive vaccineret.

"Med de nuværende forventninger til den vaccine-forsyning, som Danmark vil modtage, vil en stor andel af personerne i risikogruppen kunne være vaccineret inden påske, og en væsentlig andel af befolkningen vil være vaccineret til sommer," lød prognosen fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) ved tirsdagens pressemøde om de skærpede corona-restriktioner.

Efterlyser plan for udrulning
Næste vaccinationsbølge er dog ikke uden udfordringer. Mens vaccination af plejehjemsbeboere kunne klares med et underskrevet samtykke og en senere vaccination på selve plejehjemmet, skal vaccinationen af ældre i eget hjem som udgangspunkt foretages på hospitaler eller særlige vaccinationscentre.

Der kræver en indkaldelse, hvorpå den ældre selv skal sørge for at lave en tid, og for en del svækkede ældre kan det blive nødvendigt med transport til vaccinationsstedet.

"Hjemmeboende med plejebehov er særligt udfordrede i forhold til at få klar information, hjælp til transport og blive vaccineret forholdsvis tæt på egen bopæl," siger Rikke Hamfeldt, der er seniorkonsulent hos Ældre Sagen.

Tæt samarbejde mellem kommuner og regioner er ifølge Ældre Sagen helt afgørende for at sikre en god proces med vaccination af svækkede ældre i eget hjem.

"Derfor giver det også anledning til bekymring, at vaccinationerne skal rulles ud i næste uge, når vi stadig ikke har set en plan for, hvordan stærkt svækkede ældre skal vaccineres. Ældre Sagen mener ikke løsningen for denne gruppe af ældre er vaccinationsklinikker langt fra bopælen, men derimod et lignende set up som på plejehjemmene,” siger Rikke Hamfeldt.

Sundhedsstyrelsen skriver dog i deres retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19, at mobile enheder i særlige tilfælde kan køre ud til en borger - eksempelvis svækkede ældre – som ikke selv kan eller bør transporteres til et vaccinationscenter.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulning af vacciner
 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren
  med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme,
  som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

Kilde: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19

Der er omkring 1,2 millioner ældre over 65 år, men gruppen af svækkede ældre i eget hjem - som i første omgang skal vaccineres, udgør 51.000.

Vaccinationstilbud lander i e-boks
En anden potentiel udfordring ved anden etape af vaccinationsstrategien er indkaldelsen og kommunikationen med myndighederne.

Ældre, som er tilmeldt e-boks, modtager besked fra Sundhedsstyrelsen med vaccinetilbud, og skal efterfølgende selv booke tid på vacciner.dk.

Hvis den ældre ikke er tilmeldt e-boks, dumper vaccinetilbuddet ind ad brevsprækken, og personen skal derpå ringe til en specifik hotline for at bestille tid.

Op imod 300.000 ældre er fritaget fra digital post, hvilket også giver anledning til bekymring hos Ældre Sagen.

"Vi har næsten 300.000 ældre, der er fritaget for digital post. Opgaven med at få de rette til at møde op til vaccination på rette tidspunkt er en stor logistisk opgave. En del af dem har kommunerne et rigtig godt kendskab til, fordi de får hjemmehjælp. Men der er også en gruppe ældre, som kommunen ikke kender fra hjemmehjælpen. De kan også få behov for hjælp til det praktiske omkring vaccination," siger Rikke Hamfeldt.

Hotline skal være godt bemandet
Ifølge Sundhedsstyrelsens presseenhed er dog ingen grund til bekymring. Der eksisterer nemlig ikke er en tidsfrist for, hvornår en borger skal have bestilt tid til at blive vaccineret online eller telefonisk.

Den ældre har også mulighed for at gå ind og bestille en ny tid, hvis ikke de dukker op til den første bestilte tid.

Danske Ældreråd opfordrer til, at der sikres tilstrækkeligt ansatte til den hotline, som ældre uden NemID eller e-boks skal ringe til for at bestille tid.

"Jeg forventer naturligvis, at myndighederne sørger for, at der er nok folk til at tage telefonen på hotlinen, så også ældre uden NemID kan få booket en tid til vaccination. Jeg forestiller mig, at der kan blive tryk på telefonerne. En ret stor del af de ældre, der nu får tilbud om vaccination, er jo fritaget for digital post og har ikke NemId," siger sekretariatschef Trine Toftgaard Lund.

Dokumentation

DET VED VI OM ANDEN BØLGE

I næste uge indledes anden vaccinationsbølge, som omfatter ældre over 65 år i eget hjem, som modtager hjemmehjælp eller hjemmepleje, ældre i eget hjem over 85 år og udvalgte pårørende til særligt udsatte.

Gruppen omfatter 51.000 borgere.

Ældre, som er tilmeldt e-boks, modtager besked fra Sundhedsstyrelsen med vaccinetilbud, og skal efterfølgende selv booke tid på vacciner.dk.

Hvis den ældre ikke er tilmeldt e-boks, dumper vaccinetilbuddet ind ad brevsprækken, og personen skal derpå ringe til en hotline for at bestille tid.

Ældre, som er online, men som ikke har NemID, modtager også vaccinetilbuddet gennem brev, da man skal bruge NemID for at kunne bestille vaccinationstid online.

Der er knap 1,2 millioner danskere på 65 år eller derover. Heraf er 610.000 tilmeldt e-boks. 200.000 har aldrig været på internettet, og cirka 290.000 ældre er fritaget for e-boks.

Der er ingen tidsfrist for at bestille tid, når først man har modtaget tilbuddet fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis man ikke kommer dukker op til sin vaccinationstid, kan man hurtigt ringe eller bestille ny tid online.

Vaccinationen udføres på sygehuse, på særlige covid-19-vaccinationscentre, og i særlige tilfælde kan mobile enheder køre ud til borger – eksempelvis svækkede ældre – som ikke selv kan, eller som ikke bør transporteres til et vaccinationscenter. Det skriver Sundhedsstyrelsen i deres retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19.

Læs mere om visitation til vaccination mod COVID-19 her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rikke Hamfeldt

Seniorkonsulent, Ældre Sagen
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 2003)

Trine Toftgaard Lund

Direktør, Dansk Ældreråd
cand.scient.pol. (Aarhus Uni 2004)

0:000:00