Ny epidemilov vedtaget: Her er 5 hovedpunkter – og ét man har fjernet

Sundhedsministeren kan bestemme, at virksomheder skal udlevere data om ansatte, private kan tvinges isoleret og behandlet, og en ny epidemikommission ser dagens lys. Læs hovedpunkterne i den nye epidemilov her.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Caroline Tranberg

Den nye epidemilov er nu vedtaget. 
 
De i alt 214 siders lovforslag og tilhørende bemærkninger erstatter den midlertidige epidemilov, som blev vedtaget, da corona kom til landet.
 
Den nye lov skal – ligesom den foregående – give politikerne værktøjer til at beskytte samfundet mod smitsomme sygdomme. Men den ligner ikke sin forgænger.   
 
Tidligere kunne man læse, at flere politikere var blevet usikre på blandt andet datasikkerheden i den nye epidemilov. Et flertal i Folketinget krævede derfor, at loven skulle revideres senest til efteråret. Men det flertal er nu smuldret. Loven skal dog evalueres, og til den tid vil partierne vurdere, om der er behov for en genforhandling.  

Den nye epidemilov træder i kraft den 1. marts 2021, og hvis du har god tid, kan du læse hele lovteksten her.

Ellers får du her 5 hovedpunkter fra den nye epidemilov – og ét man har fjernet:

Pligt til at oplyse data 
Sundhedsministeren kan pålægge virksomhedsejere, foreninger og offentlige institutioner at registrere oplysninger om ansatte, medlemmer og gæster, ”hvis det er nødvendigt for at hindre udbredelse af eller smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom”.  

Myndighederne kan for eksempel beslutte, at de skal have oplyst cpr-numre på gæster, der har spist på en specifik restaurant, eller telefonnumre på medlemmer, som har været til møde i en fagforening.

Læs mere i kapitel 9 af den nye epidemilov. 

Tvang overfor enkeltpersoner 
Regeringen kan tvinge privatpersoner til at blive undersøgt, indlagt, gå i isolation eller blive behandlet. Det gælder for alle, der lider af en samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet.

Der kan også fastsættes regler for steder, hvor flere personer samler sig. Det kan både være indendørs og udendørs samt offentlige og private steder – for eksempel i kollektiv transport eller private butikker. 
 
Læs mere i kapitel 5 og 6.

Folketinget får mere magt
Et helt nyt folketingsudvalg skal kontrollere ministerens beslutninger om at fastsætte regler i forbindelse med epidemier. Hvis ministeren for eksempel foreslår et forsamlingsforbud, skal udvalget stemme om det. Og hvis et flertal af udvalget er imod, må ministeren ikke udstede reglen.  

Udvalget kommer til at bestå af 21 medlemmer, som får adgang til de indstillinger, der kommer fra en række eksperter i en ny national epidemikommission. På den måde vil det blive lettere at se, om et tiltag anbefales af sundhedsmyndighederne. 

Der bliver også sat en automatisk tidsbegrænsning på alle tiltag, så udvalget skal spørges igen, hvis regeringen for eksempel vil forlænge en restriktion udover fire uger. 
 
Læs mere i kapitel 4 og i bemærkningerne 2.2.2. 

Ny national epidemikommission  
Sundhedsministeren nedsætter en epidemikommission, som skal rådgive sundhedsministeren og andre ministre om håndtering af samfundskritiske sygdomme.

Den nye kommission vil både rådgive på eget initiativ eller efter anmodning fra erhvervsministeren, finansministeren, justitsministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, rigspolitichefen, KL og Danske Regioner. De samme ministre og organisationer vil udpege kommissionens medlemmer sammen med et medlem fra både KL og Danske Regioner. 
 
Læs mere i kapitel 3. 

Styrker retssikkerheden
Regeringen vil styrke retssikkerheden ved at give mulighed for at klage til et nyt ankenævn. De vil også indføre en automatisk domstolsprøvelse, som betyder, at ministeriet selv sender sager til byretten, som har karakter af at være frihedsberøvende.  
 
Læs mere i kapitel 12. 

Tvangsvaccination fjernes 
Et omdiskuteret punkt i den midlertidige epidemilov, som blev vedtaget i marts 2020, er muligheden for at tvangsvaccinere. Det punkt er ikke en del af den nye epidemilov. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00