Analyse af 
Rikke Brøndum

Kommunernes nye overenskomst blev uden store overraskelser: Det private styrer stadig lønnen i det offentlige

Som på statens område har de 500.000 kommunalt ansatte nu udsigt til en reallønsfremgang i de næste to år og bedre muligheder for at opspare overarbejde. OK24 blev dog især en markering af, at den private sektor styrer lønudviklingen i det offentlige, og at forhandlingen om kronerne i ligeså høj grad sker mellem fagforeningerne.   

FOA-formand og de ansattes topforhandler Mona Striib og KL-forhandler Michael Ziegler (K) præsenterede lørdag den nye overenskomst for godt 500.000 ansatte i kommunerne.
FOA-formand og de ansattes topforhandler Mona Striib og KL-forhandler Michael Ziegler (K) præsenterede lørdag den nye overenskomst for godt 500.000 ansatte i kommunerne.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Rikke Brøndum

Med tårnhøje lønforventninger og en trepartsaftale, der på forhånd havde tilgodeset særlige personalegrupper, var der ikke lagt op til nemme overenskomstforhandlinger i kommunerne denne gang.

Lørdag lykkedes det dog topforhandler Michael Ziegler (K) og Forhandlingsfællesskabets forhandler Mona Striib – til daglig FOA-formand – at blive enige om en ny aftale med blandt andet stigninger i grundlønnen på 6,5 procent for de næste to år.

Det betyder, at reallønnen for den halve million ansatte vil stige med 2,17 procent, hvis de nuværende økonomiske prognoser holder stik.

Læs også

Derudover kommer yderligere to procent, som de enkelte fagforeninger kan bruge til enten flere lønstigninger eller andre ting, alt efter hvad de bliver enige med KL om.

Med de øvrige elementer som mere løn under barsel og lavtlønsprojekter, kommer den samlede ramme op på 8,8 procent som i staten.

Et pænt resultat, vil mange måske mene. Men dog et godt stykke fra de tocifrede stigninger, som Mona Striib – ligesom sin kollega Rita Bundgaard i staten – havde krævet, inden forhandlingerne gik i gang.

Efter trepart: Det private svinger taktstokken

Og det er ikke så overraskende. For resultatet begge steder afspejler udviklingen i den private sektor.

Den har klaret sig godt efter corona, men har nu har udsigt til det, finansminister Nicolai Wammen (S) har kaldt en ”blød landing”. Derfor har hverken han eller KL åbnet lønposen på vid gab, selv om de offentligt ansatte har peget på, at de har haltet bagud i forhold til deres private kollegaer og tabt købekraft siden sidste lønforhandling i 2021.

Hovedelementer i ny overenskomst

Generelle lønstigninger på 6,51 procent de næste to år og to procent til fagforeningernes egne forhandlinger
Nyt lønindeks træder i kraft i 2025 og parterne er enige om en ekstra lønforhandling i september 2025
Tre ugers yderligere barselsorlov med løn til fædre og medmødre
Pulje til de lavest lønnede
Opsparingsordning: Man kan opspare afspadseringstimer fra over- og merarbejde samt 6. ferieuge over en længere periode. Man kan opspare 15 dage, der kan bruges på enkelte dage eller en længere periode med fridage.
Tillidsrepræsentanter får mulighed for at mødes med nyansatte i arbejdstiden
Ny indsats til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen, trusler og chikane.
Pensionister, der genoptager beskæftigelsen, får fremover pension som alle andre.

Læs hele aftalen her.

Tværtimod må OK24 siges at have slået pælene endnu dybere ned i det bolværk, der har omgivet den offentlige lønudvikling siden midten af 1980’erne – nemlig at den ikke må overhale den private af hensyn til konkurrenceevnen. Et princip, regeringen kortvarigt så bort fra under trepartsforhandlingerne, men som altså nu er sømmet helt fast.

Selv fremhævede Mona Striib lørdag, at de ansatte i kommunerne allerede til april stiger fire procent i løn, og at de nu har fået indført en ekstra lønforhandling i efteråret 2025. Men hvis den private sektor i mellemtiden er blevet hårdere ramt, end finansministeren tror i dag, bliver den aftalte lønstigning til den tid annulleret.

Som regel er det da også internt mellem faggrupperne, at de store slagsmål om fordelingen af lønkronerne finder sted. Og det afspejler OK24 også.

På grund af regeringens trepartsforhandling, der uddelte ekstra lønkroner til sygeplejersker, sosu’er og pædagoger, har det været særligt vigtigt for HK'ere, akademikere og andre at få så meget af den samlede ramme afsat til deres egne forhandlinger som muligt. Denne gang er det to procent – ved OK21 var det kun 0,5 procent.

Læs også

Zieglers guldvægt

For kommunerne har det – ligesom for Nicolai Wammen – været afgørende at lave en overenskomst, som ikke uddeler højere lønstigninger end det private, og som ikke forringer arbejdsudbuddet.

Topforhandler Michael Ziegler har før sagt, at alle tiltag bliver vejet på en guldvægt i forhold til, om de øger eller forringer arbejdsudbuddet. Derfor er den nye mulighed for opspare overarbejde sammen også strikket sammen på en måde, så de ansatte ikke får mere frihed, men blot kan rykke rundt på arbejdstimerne. 

Som Michael Ziegler sagde på pressemødet lørdag: "Jeg er ingeniør, og den guldvægt er meget præcis."

Læs også

Sammenkædning vs. storkonflikt

Nu venter de enkelte forbunds forhandlinger med KL, der som nævnt har ekstra meget at forhandle om denne gang. Om kort tid forventes Danske Regioner desuden at lande deres aftale med Forhandlingsfællesskabet, og så skal overenskomsterne til afstemning. 

Med trepartsforhandlingerne sikrede regeringen og KL sig, at de denne gang skal kædes sammen på det kommunale og regionale område - i staten er de det i forvejen.

Vi kan altså ikke denne gang få en ny sygeplejerske- eller lærerstrejke, men kun en storkonflikt, hvis det samlede mæglingsforslag bliver stemt ned. Og med de ekstra gaver til netop nogle af de største grupper, er risikoen for det meget lille.

Efter først en sygeplejerskestrejke, en lønstrukturkomité og en trepartsforhandling er håbet både hos fagforeninger og arbejdsgivere, at der nu kommer ro på. Tiden må vise, om medlemmerne ser det ligesådan.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Ziegler

Borgmester (K), Høje Taastrup Kommune, næstformand, Konservative, formand, KL’s Løn- og Personaleudvalg
cand.polyt. (DTH 1992)

Mona Striib

Forbundsformand, FOA, formand, Forhandlingsfællesskabet
ufaglært

0:000:00