Debat

PFA: Vi mangler masser af seniorboliger, og dem vi har er utidssvarende

Der er for få boliger til det stigende antal seniorer i landet, men de boliger, vi har, er heller ikke designet til de behov, der er i dag. Derfor er der brug for, at det offentlige og private bliver endnu bedre til at finde sammen om løsninger, skriver Jesper Brask Fischer.

Boligmassen til seniorer er utidssvarende, da den ikke er designet efter de behov og den efterspørgsel, der er i dag, skriver Jesper Brask Fischer.<br>
Boligmassen til seniorer er utidssvarende, da den ikke er designet efter de behov og den efterspørgsel, der er i dag, skriver Jesper Brask Fischer.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jesper Brask Fischer
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi har hørt det til bevidstløshed: Danmark står overfor en kæmpestor demografisk udfordring. Men selvom de fleste udmærket er klar over, at der i fremtiden bliver flere og flere ældre, så er der et hjørne af problematikken, som jeg oplever er underbelyst.

På djøf-sprog ville man kalde det en ”utidssvarende boligmasse”. Et udtryk, der dækker over det faktum, at vi i dag har underskud af boliger målrettet danskere i den tredje- og fjerde alder. Der er både en kvantitativ dimension; der er for få boliger. Men der er også en kvalitativ dimension; boligerne er ikke i tilstrækkelig grad designet efter de behov og den efterspørgsel, der er i dag.

Temadebat:

Hvor skal de ældre bo?

Mens antallet af ældre stiger, falder antallet af plejeboliger og plejehjemsboliger. Flere opgørelser viser, at vi i 2030 kommer til at mangle mere end 20.000 plejeboliger.

Hvordan sikrer vi, at der er boliger nok til den voksende ældre generation? Det spørger Altinget Ældre om i denne temadebat.

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til Lasse Sjøbeck Jørgensen.
 

Boliger til alderdommen

Antallet af seniorer er i konstant vækst, og deres ønsker til boliger er også i bevægelse. Vive har i mange år analyseret den slags tendenser i regi af den såkaldte ældredatabase, og disse analyser viser, at selvom flertallet satser på at blive boende i eksisterende bolig, så har vi set en kontinuerlig vækst i antallet af seniorer, som forventer at flytte indenfor de kommende fem år.

Mulige årsager til bevægelsen er, at seniorerne er godt i gang med at omstille sig til det nye seniorliv, hvor man lever længere, er friskere længere og har et aktivt liv som pensionist. Forhold som ikke nødvendigvis honoreres i den bolig, der er skabt til arbejds- og familielivet med børn og daglige ture til og fra arbejde. I stedet peger PFAs analyser af seniorernes boligønsker på, at man ønsker sig færre kvadratmeter, færre forpligtelser og et mere socialt aktivt liv med relationer.

Når det gælder plejeboliger, har en række analyser fra blandt andre Kommunernes Landsforening og Dansk Industri desuden peget på en ualmindelig stor mangel fremadrettet. Antallet af seniorer over 80 år i Danmark står overfor en markant stigning, og det vil kunne afspejles i et stigende behov for plejeboliger. Her er der også behov for både flere og bedre boliger, der er i overensstemmelse med de boligbehov, ældre har fremover.

Boliger målrettet den tredje og fjerde alder

Herhjemme er vi allerede i gang med at finde løsninger på den demografiske bolig-udfordring. Men givet udfordringens størrelse er der langt igen. Jeg vil særligt fremhæve fire forhold, som vi i PFA ser som afgørende for, at vi kommer i mål.

Læs også

Den første er banal og handler ganske enkelt om, at der skal bygges flere boliger målrettet den tredje og fjerde alder. Det kræver investeringer. Netop seniorboliger har igennem en årrække været en del af PFAs samlede investeringsstrategi, og det kan særligt fremhæves, at vi har etableret et partnerskab med OK-Fonden, hvor der er afsat midler til etablering af ti nye friplejehjem og tilstødende seniorboliger.

For at der for alvor kan sættes flere byggerier i gang, er der i endnu flere kommuner brug for vilje og opbakning til nye projekter

Jesper Brask Fischer
Velfærdschef, PFA

Forudsætningerne for realisering er til stede, men for at der for alvor kan sættes flere byggerier i gang, er der i endnu flere kommuner brug for vilje og opbakning til nye projekter.

Det andet forhold handler om, at boligen skal være designet, så man trygt kan blive gammel i den. Sammen med Statens Byggeforskningsinstitut har PFA udviklet en seniorboligstandard med 46 anbefalinger om alt lige fra niveaufrie adgange, til badeværelsesstørrelser og meget andet. Indtil videre har vi i PFA over 500 byggede eller planlagte boliger indenfor standarden. 

En sådan standard bidrager til, at man trygt kan blive så længe som muligt i eget hjem, og på den måde blive boende på trods af stigende plejebehov. PFAs erfaringer viser, at det ikke nødvendigvis behøver at være dyrere at designe klogt – så det er mere et spørgsmål om at ”go do”.

Bofællesskaber og fleksibilitet

For det tredje handler det om styrket fællesskab. Efterspørgslen efter seniorbofællesskaber er stor, og forskellig forskning har påpeget, at sociale relationer har stor effekt på livskvalitet og livslængde. Derfor er der behov for at udvikle nye boligtilbud til seniorerne, som er programmeret til mere fællesskab.

Læs også

PFA har indtil videre to seniorbofællesskaber i porteføljen og to mere på vej. Det er stadig et område i sin vorden, og det er vanskeligere at drifte fællesskaber end enkeltstående boliger, derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at der er behov for en eksperimenterende tilgang.

Der skal være rum for idéudvikling og dialog mellem investorer og myndigheder – ellers er der risiko for, at udbygningen ganske enkelt går for langsomt

Jesper Brask Fischer
Velfærdschef, PFA

Det fjerde forhold, man skal være opmærksom på, er at arbejde med mere fleksibilitet, så grænsen mellem almindelig bolig med supplerende pleje ikke er så skarpt adskilt fra en egentlig plejebolig. Her er man langt i udlandet, hvor man i blandt andet Frankrig og Storbritannien har etableret ”retirement villages”, som tager højde for ovenstående behov: Egen bolig indlejret i et større fællesskab med en række aktiviteter og mulighed for at få leveret pleje i boligen, når behovet opstår.

PFA har investeringer i sådanne boliger i både Frankrig og Storbritannien. Med samme mål, men i anden udformning, er PFAs partnerskab med OK-Fonden bygget op omkring kombinationen af enkeltstående seniorboliger i tilknytning til et plejehjem og dermed muligheder for mere fleksible overgange, mulighed for udgående service fra plejehjemmet, og større mulighed for fællesskab og dynamik i bebyggelsen.

Det er med at komme i sving, når det gælder udfordringen med at tilpasse boligmassen til den nye demografiske virkelighed, vi står over for. Det er i høj grad et fælles problem, som derfor kræver fælles løsninger.

Det offentlige og private skal blive endnu bedre til at finde sammen om løsninger på fremtidens udfordringer. Der skal være rum for idéudvikling og dialog mellem investorer og myndigheder – ellers er der risiko for, at udbygningen ganske enkelt går for langsomt. I PFA er vi mere end klar til at tage godt fat og give en hånd med.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Brask Fischer

Velfærds- og seniorchef, PFA
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1997), INSEAD

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024