3F: Stop kriminelle banditter, der udnytter illegal arbejdskraft

DEBAT: Her er syv tiltag, der skal komme illegal arbejdskraft og social dumping til livs. Vi skal sigte efter bagmændene og ikke de mennesker, der misbruges, skriver Henning Overgaard og Søren Heisel.

Af Henning Overgaard og Søren Heisel
Forbundssekretærer i 3F

Med finanslovsaftalen blev der, endelig, vist politisk vilje til at afsætte hårdt tiltrængte ekstra penge til myndighedsindsatsen imod social dumping og illegal arbejdskraft. 

Men knap var blækket fra finanslovsaftalen tørt, før sendefladerne endnu en gang blev ryddet med en ondskabsfuld og umenneskelig sag fra arbejdsmarkedet i dagens Danmark.

Denne gang er der især tale om snyd og bedrag med den såkaldte beløbsordning, og udnyttelsen er gået ud over stakkels kinesiske kokke, som er tvunget i kløerne på misbrugere af sårbare stakler, der enten er her som legal eller illegal arbejdskraft.

Nationens mediebillede har igennem længere tid været præget af oprørende afsløringer fra de skumle skyggesider på danske arbejdspladser, blandt andet "den beskidte rengøring", "filippinersagen i Padborg," "Holbæksagen med slaver i byggebranchen" og altså nu "kinesiske kokke."

Syv nødvendige tiltag
3F vil gerne bidrage med forslag og ideer til politikerne, så den velsete opprioritering af myndighedernes ansvar for kontrol og ordnede forhold på arbejdsmarkedet også får tilstrækkeligt med værktøjer og muskler til at gribe ind, stoppe og straffe de skyldige bagmænd.

Både politiet og styrelsen, der har ansvaret for beløbsordningen, har i årevis været klar over, at der foregår systematisk snyd og bedrag med ordningen. Alligevel kom der knap 600 kinesiske kokke til Danmark via beløbsordningen sidste år.

Knap 300 kinesere er blevet udvist af Danmark på grund af illegalt arbejde. Men hvad med de kriminelle, der har udnyttet dem? Bagmændene? Vi skal da vel ikke kun gå efter de misbrugte, der er lokket hertil på falske forudsætninger?

Sigtet med vores forslag er at undgå snyd og bedrag med beløbsordningen. Samt at bagmændene rammes, så det kan mærkes, og at banditter, der føler sig fristet til at hoppe med på vognen, tænker sig om en ekstra gang og forhåbentlig fortryder.

1. Fratagelse af retten til at drive virksomhed
Virksomhedsejere skal kunne fratages retten til at drive erhvervsvirksomhed i Danmark, hvis de:

- groft eller gentagne gange har gjort brug af illegal arbejdskraft eller har medansvar for at bringe udenlandsk arbejdskraft i en illegal situation, eller

- har benyttet sig af tvangsarbejde.

2. Registerkontrol med skat og lønindkomst
Skat skal kvartalsvist tjekke, at der på hver enkelt udstedt arbejdstilladelse på beløbsordningen (og tilsvarende ordninger med hensyn til udenlandsk arbejdskraft), også sker indberetning til E-indkomstregistret og indbetales skat, der lever op til den konkrete ordnings krav.

Denne kontrol skal også omfatte medfølgende voksne familiemedlemmer.

3. Arbejdstilladelser gælder kun lønarbejde
Dette skal sikre, at importen af udenlandsk arbejdskraft fra tredjeverdenslande ikke misbruges som falske selvstændige eller som stråmandsvirksomhed.

4. Modernisering af straffelovens § 262a om tvangsarbejde
Loven skærpes og gøres tidssvarende, så det blandt andet omfatter udnyttelse af menneskers personligt sårbare situation til tvangsarbejde. 

Således at det reelt bliver muligt at sigte, rejse tiltale og dømme bagmænd for menneskehandel til tvangsarbejde.

5. Myndighedskontrol og vejledning på arbejdsstedet
Der udføres obligatorisk og uanmeldt myndighedskontrol på den ”importerende” virksomhed hvert halve år. Her orienteres der også om skatteregler, NemID, tjek af reel viden om og råderet over dansk bankkonto/lønkonto.

6. Samarbejde med arbejdsmarkedets parter
Parterne på arbejdsmarkedet, der er uddannelsesbærende for det fag eller den jobfunktion, som en arbejdstilladelse på beløbsordningen er givet til, skal have adgang til at følge omfanget og virksomheder, der har fået tilladelse til ansættelser.

Med inspiration fra fast-track-ordningen bør man ændre reglerne, så det er offentligt tilgængeligt, hvilke virksomheder der gør brug af beløbsordningen.

7.  Sanktioner ved omgåelse af beløbsgrænsen
Der skal indføres sanktioner i form af karantæner, således at virksomheder, som ikke lever op til kravene på beløbsordningen eller på anden måde omgår reglerne, ikke efterfølgende får mulighed for at importere arbejdskraft.

Forrige artikel Min A-kasse: Ases nye forsikringsmodel er en lukket fest for særlige medlemmer Min A-kasse: Ases nye forsikringsmodel er en lukket fest for særlige medlemmer Næste artikel DA: Lønforsikringer er ikke et tegn på den universelle velfærdsstats afvikling DA: Lønforsikringer er ikke et tegn på den universelle velfærdsstats afvikling