A-kasse: Nyuddannede akademikere er den forkerte syndebuk

DEBAT: Ledige, nyuddannede akademikere er ikke den største økonomiske udfordring på ledighedsområdet. På længere sigt yder de et stort bidrag til samfundet, mener Akademikernes A-kasse.

Af Villy Dyhr,
Direktør, Akademikernes A-kasse

Tirsdag 3. september 2019 bragte flere nyhedsmedier historien om, at Aalborg Kommune ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er blevet økonomisk udfordret på grund af stigende udgifter til de nyuddannede akademikere, der bliver ledige.

Gennem de seneste ti uger har jobcentret i Aalborg fået 1.218 flere ledige nyuddannede fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland. 

At der er sket en stigning i antallet af ledige nyuddannede, bør ikke komme som nogen overraskelse. I fagsprog befinder vi os i det, som vi kalder "dimittendsæson".

Som navnet antyder, er det i netop denne periode, at langt størstedelen af de nyuddannede akademikere indtræder på det danske arbejdsmarked. I den forbindelse må man forvente, at flere også bliver ledige.

Unge akademikere har dårligt ry
De unge akademikere har fået det negative ry, at de i højere grad er ledige end de øvrige uddannelsesgrupper.

En analyse af Akademikerne, en paraplyorganisation for faglige organisationer, fra 2017 viser, at en øget ledighed for nyuddannede er et fænomen, der gælder på tværs af uddannelsesniveauer.

Mens akademikere har den højeste ledighed ét år efter dimission, har samme gruppe, altså akademikere, den laveste ledighed efter to år sammenlignet med faglærte, erhvervsakademiuddannede og professionsbachelorer.

Ser vi på udviklingen i ledighedsprocenten for 25- til 29-årige med en lang videregående uddannelse, er der ikke noget nyt under solen.

Region Nordjylland har den højeste ledighedsprocent sammenlignet med Fyn, Østjylland og København, men har ligget stabilt i hele perioden. Ledigheden blandt de unge er ikke stigende, som artiklen ellers giver indtrykket af.

Akademikerne bidrager gennem skatter
At der er blevet optaget og uddannet flere akademikere, herunder på Aalborg Universitet, er et faktum.

Antallet af ledighedsberørte akademikere er steget, men eftersom andelen af ledige unge akademikere ikke er steget, betyder det, at arbejdsmarkedet har absorberet en tilsvarende stor andel af de uddannede akademikere.

Denne gruppe af unge akademikere (sammen med alle andre) i arbejde bidrager gennem deres skatter til at finansiere velfærdsstaten og derigennem også gruppen af ledige nyuddannede akademikere.

Derudover fandt konsulenthuset Epinion i 2017, at små og mellemstore virksomheder, der ansætter en akademiker, har en langt højere beskæftigelsesudvikling end virksomheder, der ikke ansætter en akademiker – 4,5 flere ansatte over tre år med ufaglærte og faglærte som de største grupper.

En løsning er derfor ikke at indføre restriktioner på antal optagne på uddannelsesinstitutionerne, men derimod at få små og mellemstore virksomheder til at åbne øjnene for det potentiale, der ligger i gruppen af nyuddannede ledige akademikere.

En opgave, som vi i Akademikernes A-kasse gør en aktiv indsats for at løfte.

Forrige artikel Direktør: Skæv lovstruktur får mange flygtninge til at hænge i praktikmøllen Direktør: Skæv lovstruktur får mange flygtninge til at hænge i praktikmøllen Næste artikel Cepos: Rød bloks forlig for kontanthjælp fører forældre ud i arbejdsløshed Cepos: Rød bloks forlig for kontanthjælp fører forældre ud i arbejdsløshed