Ældre Sagen: Arbejdsgiverne skal kalde seniorerne til samtale

DEBAT: Ifølge prognoser bliver seniorer hovedleverandører af tilvæksten i arbejdsstyrken de kommende år. Men det kan først blive til virkelighed, når ældrestyrken rent faktisk kommer i spil på arbejdsmarkedet, skriver Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Af Bjarne Hastrup
Administrerende direktør, Ældre Sagen

Folkepensionsalderen begynder at stige næste år med et halvt år, og i 2030 kan man først gå på folkepension som 68-årig.

En nyfødt kan i dag se frem til at fejre sin 75-års fødselsdag med sine kolleger på arbejdspladsen.

Frem mod 2035 forventes arbejdsstyrken at vokse med en kvart million mennesker.

Tre fjerdedele af denne stigning i arbejdsstyrken vil komme fra mennesker, der er fyldt 65 år. I 2035 vil hver tiende erhvervsaktiv være fyldt 65 år, mod knap hver tyvende i 2015. Seniorer bliver hovedleverandører af tilvæksten i arbejdsstyrken.

Det medvirker til, at dansk økonomi er holdbar – sågar overholdbar – på langt sigt. Men det er stadigvæk kun prognoser, som er behæftet med usikkerhed.

Det bliver først til virkelighed, når ældrestyrken rent faktisk kommer i spil på arbejdsmarkedet. Der skal være de rigtige rammer for, at flere både kan og vil blive på arbejdsmarkedet.

Jeg glæder mig derfor til at tage hul på arbejdet i regeringens nye tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv.

”Der er stort behov for, at tænketanken kan udvikle nye visioner for arbejdsmarkedet. Og vi skal tænke fremad, så både nuværende og kommende seniorer får flere gode år på arbejdsmarkedet – uanset uddannelsesbaggrund.

Tag livtag med fordomme om seniorer
Barriererne for et længere arbejdsliv skal fjernes.

Det indebærer, at der skal være styr på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser, at virksomhederne fører en personalepolitik, der fokuserer på udvikling af medarbejdere og i videst muligt omfang tager hensyn til medarbejdernes forskellige ønsker, behov og forudsætninger i arbejdslivet – uanset deres alder og hvor de er i livet.

Det indebærer også, at man kommer uhensigtsmæssige regler og fordomme om seniorer til livs, så alder ikke bliver en hindring for at få arbejde igen, hvis man af den ene eller anden grund er kommet uden for arbejdsmarkedet.

Så det er på tide, at virksomhederne lærer at kalde seniorer til jobsamtale!

Jeg forventer, at arbejdet i tænketanken kan medvirke til, at flere får lyst og mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Ikke kun nu, hvor flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, men også senere.   

Indretter vi arbejdsmarkedet til, at endnu flere både kan og vil blive ved med at arbejde, vil vi nemlig både kunne øge arbejdsstyrken og skåne dem, der ikke kan arbejde i længere tid.

Forrige artikel S: Helt ulogisk at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft, når vi har mange ledige på passiv forsørgelse S: Helt ulogisk at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft, når vi har mange ledige på passiv forsørgelse Næste artikel 3F: Fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed 3F: Fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed