Ældre Sagen: De ældre er ikke en trussel mod de unge

DEBAT: Professor Ove Kaj Pedersen sætter et skræmmebillede op, når han beskriver ældre som uproduktive og magtfulde på bekostning af de unge. Sådan skriver Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup.

Af Bjarne Hastrup
Direktør, Ældre Sagen

I de senere år er der taget gigantiske politiske skridt til at forlænge pensionsalderen, således at dansk økonomi er blevet bæredygtig i lang tid frem. Vi ved, at der ikke bliver flere ældre på pension end i dag. Samtidig er ældre sundere og mere selvfinansierende.

Ifølge professor ved CBS Ove Kaj Pedersen lever vi en uproduktiv pensionisttilværelse. Vi (ældre) har lommerne fyldt med pensionsopsparing og løber med al magt og politisk indflydelse. 

Det er et billede, vi ikke kan genkende i Ældre Sagen.

Ingen regning i børneværelset
Dem af os, der kan, bliver ved med at arbejde til højt op i alderen, og på grund af den stigende folkepensionsalder skal vi også. Det betyder så, at andelen af folkepensionister i befolkningen ikke stiger, men stort set er konstant frem til 2060.

Det betyder også, at nuværende og kommende ældregenerationer leverer et samfund videre, der har overskud og formue til gode til udlandet. Danmark som land skylder ikke nogen noget og har ingen gæld, der skal bæres videre til nye generationer. De økonomiske vismænd har påvist, at der ikke bliver efterladt nogen regning i børneværelset.

Er der i dag en modsætning mellem generationerne? Det mener vi bestemt ikke, at der er – eller skal være. Vi har en generationskontrakt, og generationerne er afhængige af hinanden, både økonomisk, socialt og familiemæssigt.

Afskaf myterne og mistroen
Hvad bruger ældre mennesker deres penge til? Ja, blandt andet til at dele oplevelser med vores børn og børnebørn. Vi inviterer dem på rejse, vi begaver dem, vi passer børnebørnene, når de er syge, og vi tager i sommerhus flere generationer. Dem af os, der kan.

Hvad bruger ældre mennesker deres tid til? Mange af os bruger en del timer på frivilligt arbejde i landets skoler som 'skolevenner', på plejehjem og hjemme hos familieløse ældre som besøgsvenner, i lokalområdet som motionsfrivillige, og vi hjælper med at binde lokalsamfundet sammen og holde liv i den lokale biograf, der er blevet til en forening. Vi deltager i cykelture, vandreture og går til gymnastik, så vi holder os i gang og ikke er en byrde for sundhedsvæsenet.

Vi ved, at de fleste ældre går op i – og bekymrer sig om – hvilket samfund deres børn og børnebørn kommer til at leve i, så i stedet for at skabe fjendskab og mistro mellem generationer, så lad os tale sammen, lære af hinanden og berige hinanden.

Lad os koncentrere os om det vigtigste: Afskaf myter, afskaf aldersdiskrimination, og støt svage ældre.

Forrige artikel PFA: Samspilsproblemer må ikke mindske opsparingslysten PFA: Samspilsproblemer må ikke mindske opsparingslysten Næste artikel Taxibranchen: Det haster med ny taxilov Taxibranchen: Det haster med ny taxilov