Ærgerlige organisationer forbereder farvel til frivillige

15-TIMERS REGLEN: Til marts ophører forsøgsordning, som tillader ledige ulønnet deltidsarbejde. Organisationer forventer fald i frivilligt arbejde.

Foto: Lars Helsinghof/Altinget
Søren Elkrog Friis

Organisationer og foreninger forbereder sig på et brat fald i mængden af frivillig arbejdskraft til foråret.

Siden 2015 har det nemlig været tilladt for personer på dagpenge, fleksydelse og efterløn at arbejde ulønnet i frivillige organisationer i op til 15 timer om ugen – uden samtidig at blive trukket i ydelse.

Men den 20. marts ophører forsøgsordningen. Det betyder, at de gamle regler om maks. fire timers frivilligt arbejde om ugen træder i kraft igen – og organisationerne derfor må sende en del frivillige retur til jobcentret.

Det er i hvert fald den besked, som almennyttige foreninger og organisationer i øjeblikket får, hvis de spørger Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) til råds.

"Som det ser ud nu, ophører 15-timers reglen den 20. marts – og indtil et tidspunkt ude i fremtiden, hvor man måtte beslutte noget andet, er man tilbage til 4-timers reglen," fortæller seniorkonsulent Hans Stavnsager.

Fagbevægelsen frygter fortrængning
15-timers reglen blev indført som forsøgsordning i februar 2015 som led i SR-regeringens bestræbelser på at gøre det lettere at være frivillig.

Det har altid været tilladt for ledige at arbejde frivilligt som for eksempel besøgsven, spejderleder eller i en genbrugsbutik. Men i forsøgsperioden har man også øget muligheden for ulønnet arbejde, som har karakter af almindeligt lønarbejde.

Store dele af fagbevægelsen stejlede dengang over udsigten til udvidede rammer for frivilligt arbejde.

"Såfremt der gives mulighed for at arbejde helt op til 15 timer om ugen uden modregning, vil det utvivlsomt medføre fortrængning af ordinært ansatte," skrev LO i deres høringssvar.

Om det er tilfældet, står fortsat hen i det uvisse. Beskæftigelsesministeriet har en evaluering af ordningen lige på trapperne, som blandt andet skal fokusere på den beskæftigelsesfremmende effekt.

"Vi ved, at der er en evaluering på vej. Man må gå ud fra, at det politiske system vil læse den med interessse, og så må man se, hvad der sker på den baggrund," siger Hans Stavnsager fra CFSA.

Utilfredshed med lukket proces
Organisationer og foreninger afventer evalueringen med stor spænding. Men flere kilder oplyser over for Altinget, at der er stor utilfredshed med, at processen har kørt for lukkede døre i Beskæftigelsesministeriet.

"Vi undrer os over, at den aftalte evaluering af ordningen ikke er offentliggjort. Og så vidt jeg er orienteret, er ingen frivillige organisationer blevet inddraget i den. Hvis det er rigtigt, er det helt uhørt," siger Lars Linderholm, der er afdelingschef i Ældre Sagen.

Ophøret af 15-timers reglen kan blandt andet betyde, at efterlønnere må droppe det frivillige engagement.

"Konsekvensen af ikke at videreføre forsøgsordningen kan være, at færre vil arbejde frivilligt, hvilket jo er i modstrid med alles ønske om at styrke danskernes frivillige indsats til gavn for hele det danske samfund," siger Lars Linderholm.

Frivilligrådet: Grænse er unødvendig
I Frivilligrådet er der også frustration over udsigten til, at forsøgsordningen ophør.

Her mener formand Vibe Klarup Voetmann, at det er helt unødvendigt med en øvre grænse for den tilladte mængde af frivilligt arbejde.

"Der er i forvejen en meget klar beskrivelse af, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og vi ved også helt tydeligt, at man ikke må begå socialt bedrageri. Så der er jo rigeligt med regler, som beskriver, hvordan man skal opføre sig som ledig. Vi kan ikke forstå, hvorfor det er nødvendigt med endnu et sæt regler, som begrænser folks fritidsliv," siger hun.

Ledige kan havne med ekstraregning
Hvis personer på dagpenge, fleksydelse eller efterløn undlader at skrue ned for det frivillige arbejde efter 20. marts, risikerer de at blive modregnet i ydelse.

Derfor arbejder Center for Frivilligt Socialt Arbejde på højtryk for at informere organisationerne om de nye gamle regler, som snart træder i kraft.

"Det er vigtigt, at der ikke er nogen, som kommer i klemme. Derfor gør vi frem mod 20. marts meget ud af at informere om regelændringen," siger Hans Stavnsager.

Det var i går ikke muligt at indhente en kommentar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om sagen og den snarlige evaluering.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Vibe Klarup

Generalsekretær, Amnesty International Danmark, formand, Foreningen Folkemødet
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1996)

0:000:00