Aktører: Regeringen overreagerer med forslaget om uvarslede kontrolbesøg

DEBAT: Regeringen vil give Erhvervsstyrelsen mulighed for at sparke døren ind hos samtlige eksportvirksomheder ved uvarslede kontrolbesøg. Vel og mærke uden at have en dommerkendelse på forhånd, skriver aktører.

Af Peter Bay Kirkegaard, Michael Bremerskov Jensen og Thomas Sylvest
Seniorchefkonsulent i Dansk Industri, fagchef for international handel i Dansk Erhverv og chefkonsulent i Danske Rederier

Et nyt lovforslag fra regeringen vil give erhvervsminister Simon Kollerups (S) embedsmænd i Erhvervsstyrelsen mulighed for at sparke døren ind hos samtlige danske eksportvirksomheder ved uvarslede kontrolbesøg. Vel og mærke uden at have en dommerkendelse på forhånd.

Det, synes vi i Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Rederier, er en overreaktion og uden rimelighed. Det bryder samtidig med normal dansk retspleje og underminerer virksomhedernes retssikkerhed.

Det at drive eksportvirksomhed i dag er ikke nemt. Der er et utal af regulativer og standarder, som skal efterleves, når man sælger sine varer på forskellige markeder.

Som en del af en lille eksportdrevet økonomi er danske virksomheder blevet rigtig gode til at navigere i denne regulatoriske jungle, fordi vores eksport afhænger af, at vi overholder gældende lovgivning der, hvor vi sælger vores produkter i udlandet.

Hav tillid til danske virksomheder
Danske eksportvirksomheder skal naturligvis efterleve dansk, europæisk og international lovgivning – uden undtagelse. Det er der i dag også al mulig grund til at at have tillid til, at danske virksomheder gør.

Og vi mener samtidig, at man fra myndighedernes side allerede i dag har omfattende mulighed for at kontrollere virksomhedernes gøren og laden med de bestemmelser, som eksisterer. Det er derfor også svært at se logikken i det seneste lovforslag fra regeringen. 

I dag har toldmyndighederne mulighed for at kontrollere de varer, der eksporteres for at sikre, at de nødvendige tilladelser er indhentet. Er der konkret mistanke om snyd, kan politiet med en dommerkendelse gennemføre ransagninger hos danske virksomheder. 

Med regeringens nye lovforslag springes dette led over. Med lovforslaget i ryggen vil Erhvervsstyrelsen kunne sparke døren ind hos samtlige danske eksportvirksomheder – uden begrundet mistanke – og ikke mindst, uden en dommerkendelse. 

Udfordrer retssikkerheden
De fleste ville være undskyldt for at tænke: "Men hvis I ikke har noget at skjule, hvorfor er det så et stort problem at tillade kontrolbesøg fra myndighederne?" Og svaret er, at det er det heller ikke.

De skal bare være varslede. Der er god grund til, at myndighederne hjælper danske virksomheder med at efterleve gældende lovgivning – og det partnerskab, som er til fælles gavn, byder vi naturligvis velkommen.

Tillader vi derimod uvarslede kontrolbesøg uden dommerkendelse, hvor de danske myndigheder til en hver given lejlighed kan invitere sig selv indenfor hos en vilkårlig dansk eksportvirksomhed uden en "second opinion" fra domstolene, så udfordrer vi den danske retssikkerhed, og vi gør det ikke mindst langt sværere at drive virksomhed i Danmark på et retssikkert grundlag.

Det svarer til, at myndighederne kan tvinge sig adgang til deres private hjem uden en retskendelse bare for at se, om regler og lovgivning bliver overholdt. Det vil de færreste formentlig bryde sig om, uanset at de ikke har noget at skjule.

Danske virksomheder skal naturligvis overholde loven, og de skal på ingen måde medvirke til brud på internationale konventioner af nogen slags. Men det er heller ikke tilfældet i dag.

Efter vores bedste overbevisning kan sager, hvor danske virksomheder har været undersøgt for brud på reglerne, tælles på én hånd over de seneste fem år. Der er ikke i en eneste af disse sager sket domfældelse eller ført bevis for, at virksomhederne forsætteligt har overtrådt reglerne.

Så at indføre lovgivning, som giver danske myndigheder et så indgribende magtmiddel som uvarslede kontrolbesøg uden dommerkendelse, er kort sagt at skyde gråspurve med kanoner. 

Forrige artikel SF: Uddannelse og et rummeligt arbejdsmarked skal få flere i job SF: Uddannelse og et rummeligt arbejdsmarked skal få flere i job Næste artikel Pædagog: Samfundet anerkender ikke mit arbejde på lønsedlen Pædagog: Samfundet anerkender ikke mit arbejde på lønsedlen